Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
40116358793543837261349033817131891289782671032430154820
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 63447
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 55935
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 50695
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31509
 5. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 31333
 6. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 25583
 7. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 24453
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 24157
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 13860
 10. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 13150
 11. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 12523
 12. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 12252
 13. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 11124
 14. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 9464
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9046
 16. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 8801
 17. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 8796
 18. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 8526
 19. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 7912
 20. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7883
 21. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 7756
 22. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 7652
 23. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 7544
 24. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 7444
 25. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 7403
 26. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 7316
 27. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 7164
 28. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 6949
 29. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 6835
 30. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6819
 31. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 6735
 32. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 6587
 33. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 6567
 34. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 6549
 35. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 6351
 36. Sołectwa
  Wyświetleń: 6342
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6324
 38. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 6154
 39. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6145
 40. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 5918
 41. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5818
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5701
 43. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5698
 44. Budżet 2013
  Wyświetleń: 5650
 45. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 5610
 46. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 5576
 47. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 5522
 48. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 5479
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 5475
 50. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5409
 51. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5377
 52. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5327
 53. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 5313
 54. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5232
 55. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 5224
 56. PODATKI
  Wyświetleń: 5164
 57. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5160
 58. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5149
 59. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5029
 60. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 5029
 61. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 4974
 62. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4921
 63. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4904
 64. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4880
 65. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4847
 66. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 4806
 67. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4795
 68. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 4736
 69. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4665
 70. Budżet 2009
  Wyświetleń: 4650
 71. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 4571
 72. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 4570
 73. Berg
  Wyświetleń: 4557
 74. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4532
 75. Budżet 2008
  Wyświetleń: 4481
 76. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 4449
 77. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4417
 78. Budżet 2010
  Wyświetleń: 4410
 79. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 4410
 80. Malá Morávka
  Wyświetleń: 4388
 81. Rejestry
  Wyświetleń: 4344
 82. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 4333
 83. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4323
 84. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4308
 85. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 4306
 86. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4288
 87. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4282
 88. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4278
 89. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 4258
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4244
 91. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4215
 92. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 4179
 93. Ewidencje
  Wyświetleń: 4115
 94. Brożec
  Wyświetleń: 4102
 95. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4084
 96. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4039
 97. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 4031
 98. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4028
 99. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 4018
 100. Archiwa
  Wyświetleń: 3999
 101. Walce
  Wyświetleń: 3995
 102. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3991
 103. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 3971
 104. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 3958
 105. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3912
 106. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3839
 107. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3811
 108. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3760
 109. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3718
 110. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3686
 111. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3680
 112. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 3675
 113. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 3664
 114. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 3566
 115. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3561
 116. Stradunia
  Wyświetleń: 3558
 117. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3545
 118. Zabierzów
  Wyświetleń: 3534
 119. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3526
 120. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3520
 121. Podatek rolny
  Wyświetleń: 3518
 122. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3488
 123. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3486
 124. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3474
 125. Rozkochów
  Wyświetleń: 3474
 126. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3450
 127. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3422
 128. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3417
 129. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 3407
 130. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3388
 131. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3375
 132. Kromołów
  Wyświetleń: 3358
 133. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3318
 134. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3261
 135. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3254
 136. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3235
 137. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3225
 138. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3218
 139. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3216
 140. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3200
 141. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3193
 142. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3192
 143. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3189
 144. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3175
 145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3171
 146. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3150
 147. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3149
 148. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3138
 149. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3137
 150. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3129
 151. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3111
 152. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 3094
 153. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3084
 154. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3076
 155. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3063
 156. Kontrole
  Wyświetleń: 3056
 157. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3054
 158. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3047
 159. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3044
 160. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3028
 161. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2997
 162. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2985
 163. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 2984
 164. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2967
 165. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2955
 166. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2948
 167. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2940
 168. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2921
 169. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2917
 170. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 2904
 171. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 2886
 172. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2882
 173. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 2865
 174. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2842
 175. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 2823
 176. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2795
 177. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2793
 178. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2748
 179. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2730
 180. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 2729
 181. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2727
 182. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2691
 183. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 2682
 184. Grocholub
  Wyświetleń: 2673
 185. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2652
 186. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2650
 187. Protokoły
  Wyświetleń: 2642
 188. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2636
 189. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2635
 190. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2602
 191. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2596
 192. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2566
 193. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2557
 194. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 2546
 195. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2532
 196. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2532
 197. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2528
 198. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2519
 199. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2517
 200. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2501
 201. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2493
 202. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2487
 203. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2480
 204. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2478
 205. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2477
 206. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2471
 207. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2467
 208. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2458
 209. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2458
 210. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2457
 211. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2445
 212. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2445
 213. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2429
 214. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2427
 215. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2424
 216. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2415
 217. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2407
 218. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2407
 219. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2389
 220. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 2376
 221. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2373
 222. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2372
 223. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2372
 224. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2368
 225. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2358
 226. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2358
 227. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2357
 228. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2338
 229. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2330
 230. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2329
 231. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2327
 232. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2321
 233. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2318
 234. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2311
 235. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2310
 236. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2310
 237. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2309
 238. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2308
 239. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2307
 240. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2305
 241. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2297
 242. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2288
 243. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2288
 244. PETYCJE
  Wyświetleń: 2287
 245. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2270
 246. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2269
 247. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 2260
 248. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2256
 249. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2253
 250. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2251
 251. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2250
 252. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2247
 253. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2245
 254. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2243
 255. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2243
 256. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2230
 257. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2222
 258. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2222
 259. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2217
 260. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 2213
 261. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2188
 262. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2185
 263. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2181
 264. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2178
 265. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2176
 266. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2176
 267. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2174
 268. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2174
 269. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2158
 270. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2153
 271. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2144
 272. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2138
 273. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2138
 274. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2133
 275. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2119
 276. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2112
 277. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2107
 278. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2104
 279. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2102
 280. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2100
 281. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2099
 282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2099
 283. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2098
 284. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2091
 285. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2087
 286. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2087
 287. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2087
 288. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2085
 289. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2084
 290. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2082
 291. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2079
 292. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2073
 293. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2070
 294. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2067
 295. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2065
 296. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2063
 297. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2060
 298. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2060
 299. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2059
 300. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2049
 301. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2042
 302. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2041
 303. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2037
 304. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2035
 305. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2034
 306. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2029
 307. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2027
 308. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2026
 309. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2025
 310. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2023
 311. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2020
 312. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2013
 313. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2013
 314. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2004
 315. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2001
 316. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2000
 317. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2000
 318. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 1998
 319. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 1994
 320. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 1989
 321. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 1986
 322. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 1986
 323. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1984
 324. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1976
 325. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1971
 326. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 1969
 327. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 1968
 328. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 1962
 329. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 1961
 330. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1955
 331. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 1950
 332. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1948
 333. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1948
 334. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 1942
 335. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1940
 336. PESEL
  Wyświetleń: 1928
 337. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1919
 338. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1916
 339. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1909
 340. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1907
 341. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 1905
 342. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 1902
 343. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 1897
 344. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1892
 345. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1865
 346. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1855
 347. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1850
 348. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 1848
 349. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1846
 350. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1845
 351. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1842
 352. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1836
 353. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 1835
 354. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1832
 355. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1826
 356. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1825
 357. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1818
 358. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1817
 359. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 1816
 360. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1813
 361. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1811
 362. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1808
 363. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1805
 364. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1802
 365. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1800
 366. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1800
 367. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1800
 368. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1793
 369. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 1792
 370. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1792
 371. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1789
 372. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1788
 373. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1788
 374. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1782
 375. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 1776
 376. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1769
 377. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 1761
 378. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 1759
 379. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 1758
 380. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1757
 381. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1757
 382. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1757
 383. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1753
 384. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1752
 385. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1751
 386. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 1746
 387. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1743
 388. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1736
 389. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1729
 390. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1728
 391. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1723
 392. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1714
 393. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 1714
 394. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1713
 395. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1712
 396. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1708
 397. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1707
 398. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1704
 399. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1700
 400. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1696
 401. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1687
 402. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1684
 403. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1683
 404. Protokoły
  Wyświetleń: 1678
 405. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1676
 406. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1675
 407. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1673
 408. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1671
 409. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1671
 410. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1667
 411. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1661
 412. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1641
 413. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1640
 414. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1639
 415. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1637
 416. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1637
 417. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1636
 418. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1630
 419. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1628
 420. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1628
 421. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1625
 422. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1625
 423. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1624
 424. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1623
 425. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1622
 426. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1620
 427. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1618
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1616
 429. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1607
 430. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1604
 431. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1593
 432. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1591
 433. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1590
 434. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1589
 435. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1586
 436. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1585
 437. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1584
 438. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1583
 439. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1581
 440. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1578
 441. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1575
 442. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1571
 443. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1570
 444. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1568
 445. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1564
 446. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1561
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1555
 448. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1551
 449. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1550
 450. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1549
 451. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1547
 452. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1547
 453. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1545
 454. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1544
 455. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1543
 456. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1543
 457. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1539
 458. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1536
 459. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1534
 460. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1527
 461. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1526
 462. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1521
 463. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1519
 464. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1518
 465. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1518
 466. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1515
 467. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1515
 468. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1513
 469. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1510
 470. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1506
 471. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1500
 472. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1497
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1492
 474. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1489
 475. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1486
 476. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1485
 477. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1484
 478. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1483
 479. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1482
 480. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1480
 481. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1477
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1475
 483. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1474
 484. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1474
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1473
 486. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1466
 487. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1465
 488. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1461
 489. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1456
 490. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1455
 491. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1450
 492. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1449
 493. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1448
 494. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1445
 495. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1442
 496. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1442
 497. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1440
 498. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1440
 499. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1438
 500. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1438
 501. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1436
 502. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1429
 503. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1424
 504. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1424
 505. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1423
 506. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1421
 507. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1418
 508. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1408
 509. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1400
 510. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1400
 511. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1397
 512. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1396
 513. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1393
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1388
 515. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1388
 516. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1379
 517. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1375
 518. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1372
 519. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1370
 520. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1365
 521. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1363
 522. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1362
 523. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1362
 524. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1361
 525. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1357
 526. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1354
 527. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1351
 528. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1350
 529. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1349
 530. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1348
 531. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1347
 532. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1342
 533. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1339
 534. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1338
 535. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1336
 536. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1336
 537. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1330
 538. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1329
 539. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1325
 540. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1325
 541. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1322
 542. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1318
 543. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1317
 544. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1317
 545. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1316
 546. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1316
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1315
 548. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1311
 549. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1310
 550. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1310
 551. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1309
 552. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1306
 553. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1304
 554. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1304
 555. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1303
 556. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1302
 557. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1299
 558. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1299
 559. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1299
 560. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1297
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1296
 562. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1294
 563. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1293
 564. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1292
 565. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1290
 566. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1290
 567. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 1289
 568. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1288
 569. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1286
 570. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1284
 571. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1282
 572. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1280
 573. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1279
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1277
 575. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1275
 576. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1273
 577. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1267
 578. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1266
 579. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1265
 580. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1261
 581. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1258
 582. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1254
 583. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1253
 584. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1252
 585. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1252
 586. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1249
 587. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1246
 588. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1246
 589. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1245
 590. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1241
 591. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1240
 592. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1239
 593. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1238
 594. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1236
 595. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1232
 596. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1231
 597. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1228
 598. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1225
 599. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1225
 600. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1224
 601. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1223
 602. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1221
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1221
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1221
 605. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1221
 606. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1220
 607. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1218
 608. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1217
 609. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1215
 610. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1215
 611. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1215
 612. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1212
 613. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1212
 614. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1211
 615. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1210
 616. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1206
 617. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1204
 618. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1204
 619. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1200
 620. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1198
 621. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1197
 622. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1197
 623. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1196
 624. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1196
 625. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1196
 626. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1194
 627. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1194
 628. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1193
 629. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1189
 630. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1188
 631. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1187
 632. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1186
 633. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1183
 634. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1182
 635. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1177
 636. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1176
 637. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1176
 638. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1173
 639. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1173
 640. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1173
 641. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1172
 642. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1169
 643. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1167
 644. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1164
 645. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1154
 646. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1151
 647. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1150
 648. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1149
 649. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1149
 650. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1148
 651. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1148
 652. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1146
 653. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1145
 654. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1144
 655. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1144
 656. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1141
 657. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1137
 658. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1136
 659. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1136
 660. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1135
 661. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1134
 662. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1134
 663. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1134
 664. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1132
 665. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1132
 666. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1130
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1128
 668. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1125
 669. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1124
 670. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1124
 671. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1121
 672. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1120
 673. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1120
 674. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1120
 675. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1119
 676. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1117
 677. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1117
 678. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1117
 679. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1115
 680. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1113
 681. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1112
 682. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1110
 683. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1107
 684. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1106
 685. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1106
 686. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1105
 687. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1104
 688. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1104
 689. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1102
 690. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1100
 691. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1100
 692. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1098
 693. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1097
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1096
 695. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1096
 696. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1093
 697. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1093
 698. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1093
 699. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1091
 700. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1091
 701. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1091
 702. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1091
 703. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1090
 704. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1090
 705. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1087
 706. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1085
 707. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1084
 708. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1084
 709. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1083
 710. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1082
 711. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1082
 712. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1079
 713. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1079
 714. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1077
 715. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1075
 716. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1074
 717. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1074
 718. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1074
 719. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1072
 720. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1070
 721. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1066
 722. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1065
 723. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1063
 724. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1063
 725. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1060
 726. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1060
 727. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1059
 728. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1055
 729. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1055
 730. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1054
 731. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1053
 732. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1050
 733. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1050
 734. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1049
 735. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1045
 736. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1045
 737. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1043
 738. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1041
 739. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1040
 740. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1039
 741. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1039
 742. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1038
 743. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 1038
 744. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1035
 745. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1033
 746. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1033
 747. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1030
 748. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1030
 749. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1027
 750. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1025
 751. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1025
 752. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1025
 753. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1023
 754. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1023
 755. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1023
 756. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1022
 757. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1021
 758. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1021
 759. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1020
 760. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1018
 761. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1017
 762. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1016
 763. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1016
 764. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1014
 765. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1014
 766. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1012
 767. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1011
 768. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1010
 769. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1009
 770. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1009
 771. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1008
 772. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1007
 773. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1006
 774. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1003
 775. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1003
 776. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1002
 777. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1002
 778. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1001
 779. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1001
 780. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1000
 781. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 999
 782. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 998
 783. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 997
 784. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 997
 785. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 996
 786. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 994
 787. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 994
 788. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 993
 789. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 993
 790. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 993
 791. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 989
 792. RODO
  Wyświetleń: 989
 793. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 987
 794. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 987
 795. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 985
 796. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 985
 797. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 984
 798. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 982
 799. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 981
 800. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 981
 801. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 980
 802. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 978
 803. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 978
 804. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 975
 805. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 971
 806. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 969
 807. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 967
 808. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 966
 809. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 964
 810. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 959
 811. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 957
 812. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 957
 813. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 956
 814. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 952
 815. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 952
 816. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 951
 817. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 947
 818. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 946
 819. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 937
 820. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 935
 821. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 935
 822. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 935
 823. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 933
 824. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 933
 825. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 932
 826. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 932
 827. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 931
 828. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 930
 829. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 930
 830. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 928
 831. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 926
 832. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 925
 833. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 925
 834. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 920
 835. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 918
 836. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 917
 837. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 914
 838. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 911
 839. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 909
 840. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 909
 841. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 908
 842. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 907
 843. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 903
 844. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 902
 845. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 902
 846. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 900
 847. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 900
 848. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 894
 849. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 888
 850. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 885
 851. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 885
 852. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 881
 853. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 879
 854. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 876
 855. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 874
 856. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 872
 857. Statut
  Wyświetleń: 872
 858. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 870
 859. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 869
 860. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 868
 861. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 868
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 867
 863. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 866
 864. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 863
 865. Budżet 2019
  Wyświetleń: 862
 866. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 859
 867. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 853
 868. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 851
 869. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 851
 870. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 847
 871. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 844
 872. test Edek
  Wyświetleń: 844
 873. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 841
 874. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 839
 875. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 839
 876. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 839
 877. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 833
 878. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 831
 879. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 831
 880. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 831
 881. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 828
 882. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 827
 883. Budżet 2014
  Wyświetleń: 825
 884. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 825
 885. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 825
 886. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 824
 887. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 824
 888. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 822
 889. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 821
 890. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 817
 891. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 814
 892. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 813
 893. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 811
 894. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 810
 895. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 803
 896. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 803
 897. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 800
 898. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 799
 899. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 793
 900. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 792
 901. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 790
 902. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 789
 903. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 789
 904. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 788
 905. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 786
 906. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 783
 907. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 780
 908. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 778
 909. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 772
 910. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 769
 911. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 766
 912. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 765
 913. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 763
 914. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 762
 915. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 758
 916. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 752
 917. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 751
 918. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 748
 919. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 744
 920. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 742
 921. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 742
 922. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 740
 923. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 737
 924. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 736
 925. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 734
 926. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 734
 927. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 733
 928. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 727
 929. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 725
 930. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 724
 931. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 722
 932. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 722
 933. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 721
 934. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 715
 935. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 712
 936. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 705
 937. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 699
 938. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 692
 939. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 690
 940. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 690
 941. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 684
 942. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 678
 943. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 668
 944. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 662
 945. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 661
 946. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 657
 947. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 656
 948. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 651
 949. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 646
 950. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 645
 951. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 644
 952. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 642
 953. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 636
 954. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 635
 955. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 626
 956. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 620
 957. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 618
 958. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 616
 959. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 615
 960. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 611
 961. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 602
 962. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 598
 963. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 593
 964. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 586
 965. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 576
 966. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 571
 967. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 565
 968. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 563
 969. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 558
 970. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 557
 971. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 555
 972. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 550
 973. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 543
 974. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 534
 975. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 533
 976. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 532
 977. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 527
 978. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 525
 979. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 524
 980. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 523
 981. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 520
 982. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 519
 983. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 518
 984. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 514
 985. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 508
 986. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 507
 987. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 501
 988. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 497
 989. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 493
 990. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 493
 991. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 490
 992. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 488
 993. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 486
 994. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 473
 995. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 472
 996. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 466
 997. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 465
 998. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 464
 999. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 462
 1000. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 461
 1001. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 457
 1002. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 451
 1003. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 444
 1004. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 444
 1005. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 443
 1006. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 434
 1007. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 425
 1008. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 423
 1009. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 418
 1010. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 409
 1011. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 407
 1012. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 405
 1013. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 403
 1014. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 402
 1015. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 401
 1016. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 391
 1017. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 390
 1018. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 388
 1019. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 379
 1020. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 376
 1021. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 369
 1022. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 368
 1023. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 359
 1024. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 358
 1025. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 353
 1026. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 351
 1027. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 339
 1028. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 338
 1029. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 338
 1030. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 334
 1031. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 332
 1032. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 332
 1033. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 331
 1034. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 329
 1035. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 324
 1036. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 323
 1037. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 320
 1038. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 319
 1039. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 314
 1040. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 310
 1041. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 310
 1042. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 307
 1043. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 305
 1044. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 301
 1045. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 301
 1046. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 301
 1047. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 300
 1048. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 297
 1049. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 292
 1050. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 292
 1051. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 291
 1052. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 282
 1053. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 280
 1054. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 277
 1055. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 274
 1056. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 273
 1057. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 270
 1058. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 269
 1059. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 264
 1060. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 264
 1061. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 259
 1062. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 258
 1063. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 254
 1064. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 252
 1065. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 247
 1066. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 244
 1067. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 239
 1068. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 238
 1069. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 237
 1070. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 237
 1071. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 237
 1072. Uchwały
  Wyświetleń: 236
 1073. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 235
 1074. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 231
 1075. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 224
 1076. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 223
 1077. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 216
 1078. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 214
 1079. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 212
 1080. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 212
 1081. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 211
 1082. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 210
 1083. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 203
 1084. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 203
 1085. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 200
 1086. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 200
 1087. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 199
 1088. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 190
 1089. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 189
 1090. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 186
 1091. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 181
 1092. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 181
 1093. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 179
 1094. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 176
 1095. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 174
 1096. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 174
 1097. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 173
 1098. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 170
 1099. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 168
 1100. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 164
 1101. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 154
 1102. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 154
 1103. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 151
 1104. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 144
 1105. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 143
 1106. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 134
 1107. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 133
 1108. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 128
 1109. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 125
 1110. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 123
 1111. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 123
 1112. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 1113. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 115
 1114. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 114
 1115. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 112
 1116. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 112
 1117. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 112
 1118. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 111
 1119. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 110
 1120. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 104
 1121. Projekt 112
  Wyświetleń: 103
 1122. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 100
 1123. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 94
 1124. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 86
 1125. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 84
 1126. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 84
 1127. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 81
 1128. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 81
 1129. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 80
 1130. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 79
 1131. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 77
 1132. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 76
 1133. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 73
 1134. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 72
 1135. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 70
 1136. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 1137. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 67
 1138. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 66
 1139. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 63
 1140. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1141. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 62
 1142. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 62
 1143. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 61
 1144. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 58
 1145. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 57
 1146. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 57
 1147. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 54
 1148. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 51
 1149. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 51
 1150. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 44
 1151. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 43
 1152. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 39
 1153. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1154. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 33
 1155. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 33
 1156. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 32
 1157. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 31
 1158. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 25
 1159. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 20
 1160. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 19
 1161. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 18
 1162. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 18
 1163. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 9
 1164. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 9
 1165. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 8
 1166. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 4
 1167. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1
 1168. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-11-2013 09:57
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 6819
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×