Urząd Gminy Walce

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3575348261442554271438285482961059700000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
409413243743019297613808626830277984234130804399034495332980
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350733602734868330743209627671308843406741720578053822247517
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337432854027604219772476519773194452295639741312372609729427
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160901856716598145921934832750271872192529208328092761327151
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009709
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 59428
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 53668
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 34359
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 22948
 5. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 22932
 6. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 18201
 7. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 17685
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 14274
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 11448
 10. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 10081
 11. Informacje o wynikach
  Wyświetleń: 9389
 12. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 8305
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8161
 14. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 7102
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 6972
 16. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 6509
 17. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 6290
 18. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 6237
 19. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6125
 20. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 6048
 21. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 5933
 22. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 5908
 23. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 5825
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5809
 25. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 5760
 26. Sołectwa
  Wyświetleń: 5756
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5648
 28. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 5541
 29. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 5510
 30. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 5491
 31. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5462
 32. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 5426
 33. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 5327
 34. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5268
 35. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5260
 36. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 5243
 37. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5143
 38. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5073
 39. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 4847
 40. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4829
 41. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 4813
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4721
 43. PODATKI
  Wyświetleń: 4678
 44. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4665
 45. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4639
 46. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 4619
 47. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 4589
 48. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4462
 49. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4451
 50. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 4445
 51. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4429
 52. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 4419
 53. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 4406
 54. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 4404
 55. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4400
 56. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 4309
 57. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4268
 58. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 4221
 59. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4183
 60. Budżet 2014
  Wyświetleń: 4063
 61. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4063
 62. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4047
 63. Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi
  Wyświetleń: 4003
 64. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3999
 65. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3977
 66. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 3948
 67. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 3943
 68. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 3923
 69. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3900
 70. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3842
 71. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 3821
 72. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 3820
 73. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3803
 74. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 3745
 75. Berg
  Wyświetleń: 3708
 76. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3705
 77. Dobieszowice
  Wyświetleń: 3622
 78. Malá Morávka
  Wyświetleń: 3618
 79. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3609
 80. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3606
 81. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 3580
 82. Rejestry
  Wyświetleń: 3564
 83. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3540
 84. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3518
 85. Brożec
  Wyświetleń: 3515
 86. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 3500
 87. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3500
 88. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3477
 89. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3462
 90. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 3453
 91. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 3449
 92. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 3448
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3443
 94. Walce
  Wyświetleń: 3404
 95. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3402
 96. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3400
 97. Ewidencje
  Wyświetleń: 3357
 98. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3343
 99. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 3327
 100. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 3299
 101. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3231
 102. Archiwa
  Wyświetleń: 3196
 103. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3187
 104. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 3150
 105. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3140
 106. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3107
 107. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3100
 108. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 3086
 109. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3079
 110. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3072
 111. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3059
 112. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3045
 113. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3023
 114. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3015
 115. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3010
 116. Zabierzów
  Wyświetleń: 2996
 117. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2995
 118. Rozkochów
  Wyświetleń: 2992
 119. Stradunia
  Wyświetleń: 2973
 120. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 2946
 121. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 2945
 122. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 2913
 123. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2909
 124. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2889
 125. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 2879
 126. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2869
 127. Kromołów
  Wyświetleń: 2868
 128. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2867
 129. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2852
 130. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2816
 131. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2804
 132. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 2800
 133. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 2789
 134. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2789
 135. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 2781
 136. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2771
 137. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2745
 138. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 2735
 139. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 2728
 140. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 2724
 141. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2724
 142. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 2721
 143. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 2697
 144. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 2688
 145. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 2684
 146. Ćwiercie
  Wyświetleń: 2683
 147. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 2646
 148. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2645
 149. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 2644
 150. Dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 2638
 151. Kontrole
  Wyświetleń: 2630
 152. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2628
 153. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 2604
 154. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2604
 155. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2586
 156. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2583
 157. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 2578
 158. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2522
 159. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2512
 160. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 2511
 161. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 2496
 162. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2485
 163. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2478
 164. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2454
 165. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2443
 166. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy na 2013 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2430
 167. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2383
 168. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2376
 169. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2345
 170. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2336
 171. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2328
 172. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 2325
 173. Protokoły
  Wyświetleń: 2320
 174. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2311
 175. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2310
 176. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 2268
 177. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2268
 178. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2262
 179. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 2252
 180. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 2238
 181. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2237
 182. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2215
 183. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2205
 184. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2197
 185. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2187
 186. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2184
 187. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2181
 188. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2180
 189. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2177
 190. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2173
 191. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2169
 192. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2157
 193. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2141
 194. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2136
 195. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2128
 196. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2127
 197. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2127
 198. Grocholub
  Wyświetleń: 2120
 199. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2120
 200. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2109
 201. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2107
 202. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2098
 203. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2094
 204. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2089
 205. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2088
 206. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2077
 207. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2058
 208. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2058
 209. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2036
 210. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2034
 211. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2011
 212. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 1990
 213. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 1981
 214. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1980
 215. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 1969
 216. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 1965
 217. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 1951
 218. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 1949
 219. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 1946
 220. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 1945
 221. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1923
 222. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1922
 223. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1917
 224. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1915
 225. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1915
 226. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1914
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 1911
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1901
 229. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1899
 230. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 1895
 231. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 1893
 232. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 1892
 233. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 1891
 234. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 1875
 235. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 1861
 236. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1857
 237. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 1853
 238. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 1844
 239. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 1844
 240. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1837
 241. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 1828
 242. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1827
 243. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1827
 244. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1823
 245. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1823
 246. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 1818
 247. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 1816
 248. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 1812
 249. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 1807
 250. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1807
 251. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 1806
 252. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 1800
 253. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1796
 254. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 1795
 255. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1780
 256. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1775
 257. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 1774
 258. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 1766
 259. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1761
 260. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1759
 261. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1751
 262. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1750
 263. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 1749
 264. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 1742
 265. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 1742
 266. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 1740
 267. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 1734
 268. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 1732
 269. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1731
 270. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 1728
 271. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 1726
 272. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1723
 273. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 1722
 274. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 1718
 275. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1717
 276. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 1711
 277. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1710
 278. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 1708
 279. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 1698
 280. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1695
 281. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1695
 282. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1694
 283. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1693
 284. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 1685
 285. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 1685
 286. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1677
 287. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 1669
 288. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 1669
 289. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1668
 290. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 1664
 291. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 1660
 292. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 1659
 293. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 1656
 294. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1654
 295. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1653
 296. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 1653
 297. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 1650
 298. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 1648
 299. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1641
 300. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1641
 301. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 1638
 302. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1628
 303. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 1627
 304. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1626
 305. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1624
 306. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 1624
 307. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 1623
 308. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1622
 309. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 1622
 310. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1621
 311. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 1619
 312. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 1607
 313. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 1606
 314. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 1606
 315. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1604
 316. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 1603
 317. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 1596
 318. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1590
 319. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1585
 320. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 1584
 321. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1583
 322. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 1579
 323. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1570
 324. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1567
 325. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1557
 326. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 1556
 327. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1556
 328. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 1551
 329. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 1551
 330. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1545
 331. PESEL
  Wyświetleń: 1539
 332. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1538
 333. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1535
 334. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 1532
 335. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 1530
 336. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1528
 337. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 1521
 338. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1519
 339. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1519
 340. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 1515
 341. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1512
 342. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1505
 343. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1504
 344. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 1503
 345. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1499
 346. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1493
 347. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1491
 348. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1489
 349. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1484
 350. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1479
 351. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1475
 352. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1474
 353. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1465
 354. Protokoły
  Wyświetleń: 1465
 355. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1465
 356. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1462
 357. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1460
 358. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1459
 359. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1452
 360. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1450
 361. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1444
 362. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1434
 363. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 1433
 364. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1433
 365. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1433
 366. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1425
 367. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1423
 368. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1422
 369. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1420
 370. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1412
 371. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1404
 372. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1401
 373. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1401
 374. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1399
 375. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1389
 376. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1386
 377. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1384
 378. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1380
 379. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1380
 380. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1376
 381. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 1375
 382. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1365
 383. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1365
 384. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1364
 385. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1364
 386. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1364
 387. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1363
 388. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1363
 389. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1363
 390. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1361
 391. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1357
 392. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1354
 393. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1354
 394. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1352
 395. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1352
 396. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1349
 397. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1349
 398. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1348
 399. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1342
 400. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1340
 401. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 1340
 402. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1337
 403. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1335
 404. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1329
 405. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1328
 406. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1325
 407. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1322
 408. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1322
 409. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1317
 410. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1315
 411. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1314
 412. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1313
 413. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1313
 414. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1313
 415. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1311
 416. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1308
 417. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1307
 418. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1307
 419. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1304
 420. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1302
 421. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1299
 422. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1295
 423. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1293
 424. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 1291
 425. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 1289
 426. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1288
 427. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1287
 428. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1286
 429. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1284
 430. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1282
 431. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1279
 432. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1279
 433. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1277
 434. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1275
 435. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1274
 436. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1273
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1271
 438. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1271
 439. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1268
 440. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1265
 441. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1261
 442. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1260
 443. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1254
 444. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1250
 445. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1250
 446. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1245
 447. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1243
 448. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1241
 449. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1241
 450. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1241
 451. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1240
 452. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1240
 453. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1240
 454. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1239
 455. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1238
 456. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1236
 457. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1232
 458. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1230
 459. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1228
 460. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1226
 461. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1225
 462. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1223
 463. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1221
 464. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1220
 465. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1216
 466. PETYCJE
  Wyświetleń: 1213
 467. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1212
 468. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1208
 469. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1208
 470. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1201
 471. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1199
 472. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1198
 473. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1196
 474. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1195
 475. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1193
 476. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1193
 477. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1189
 478. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1189
 479. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1188
 480. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1188
 481. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1187
 482. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1187
 483. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1184
 484. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1183
 485. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1183
 486. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1182
 487. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1182
 488. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1178
 489. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1174
 490. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1166
 491. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1166
 492. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1163
 493. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1159
 494. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1158
 495. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1154
 496. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1150
 497. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1149
 498. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1147
 499. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1146
 500. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1146
 501. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1145
 502. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1144
 503. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 1142
 504. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1132
 505. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1128
 506. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1127
 507. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1125
 508. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1118
 509. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1117
 510. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1112
 511. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1110
 512. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1109
 513. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1108
 514. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1104
 515. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1103
 516. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1102
 517. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1101
 518. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1101
 519. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1100
 520. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1096
 521. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1096
 522. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1094
 523. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1094
 524. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1089
 525. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1089
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1087
 527. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1086
 528. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1084
 529. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1083
 530. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1083
 531. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1082
 532. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1082
 533. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1077
 534. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1074
 535. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1073
 536. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1072
 537. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1070
 538. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1069
 539. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1066
 540. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1065
 541. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1064
 542. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1061
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1058
 544. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1058
 545. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1057
 546. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1057
 547. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1056
 548. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1056
 549. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1055
 550. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1051
 551. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1050
 552. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1049
 553. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 1049
 554. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1048
 555. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1048
 556. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1047
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1046
 558. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1045
 559. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1043
 560. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1042
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1040
 562. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1038
 563. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1035
 564. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1034
 565. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1033
 566. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1032
 567. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1031
 568. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1029
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1029
 570. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1028
 571. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1027
 572. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1022
 573. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1021
 574. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1021
 575. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1020
 576. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1020
 577. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1018
 578. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1017
 579. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1016
 580. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1014
 581. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1013
 582. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1013
 583. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1012
 584. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 1011
 585. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1011
 586. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1011
 587. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1009
 588. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1007
 589. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1006
 590. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1006
 591. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1005
 592. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1002
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1002
 594. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1002
 595. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1001
 596. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1000
 597. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1000
 598. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 998
 599. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 997
 600. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 996
 601. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 996
 602. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 994
 603. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 994
 604. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 994
 605. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 993
 606. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 993
 607. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 990
 608. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 989
 609. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 984
 610. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 983
 611. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 983
 612. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 981
 613. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 980
 614. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 979
 615. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 978
 616. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 977
 617. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 977
 618. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 976
 619. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 976
 620. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 972
 621. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 972
 622. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 972
 623. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 971
 624. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 969
 625. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 968
 626. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 967
 627. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 967
 628. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 966
 629. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 965
 630. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 965
 631. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 965
 632. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 964
 633. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 964
 634. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 963
 635. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 963
 636. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 963
 637. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 962
 638. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 962
 639. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 961
 640. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 960
 641. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 958
 642. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 957
 643. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 957
 644. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 956
 645. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 956
 646. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 955
 647. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 954
 648. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 954
 649. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 953
 650. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 952
 651. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 951
 652. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 949
 653. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 948
 654. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 948
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 948
 656. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 948
 657. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 948
 658. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 947
 659. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 946
 660. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 946
 661. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 942
 662. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 942
 663. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 940
 664. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 940
 665. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 939
 666. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 937
 667. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 937
 668. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 937
 669. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 936
 670. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 934
 671. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 934
 672. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 933
 673. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 932
 674. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 931
 675. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 931
 676. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 931
 677. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 930
 678. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 928
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 927
 680. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 927
 681. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 926
 682. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 926
 683. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 924
 684. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 924
 685. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 923
 686. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 922
 687. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 922
 688. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 919
 689. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 914
 690. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 914
 691. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 912
 692. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 910
 693. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 906
 694. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 900
 695. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 899
 696. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 899
 697. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 898
 698. OŚWIATA
  Wyświetleń: 897
 699. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 894
 700. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 894
 701. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 893
 702. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 892
 703. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 891
 704. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 888
 705. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 888
 706. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 887
 707. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 887
 708. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 886
 709. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 885
 710. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 885
 711. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 885
 712. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 885
 713. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 884
 714. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 884
 715. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 884
 716. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 883
 717. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 883
 718. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 883
 719. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 882
 720. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 878
 721. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 878
 722. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 876
 723. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 876
 724. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 876
 725. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 876
 726. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 874
 727. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 874
 728. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 874
 729. DNI WALEC
  Wyświetleń: 873
 730. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 873
 731. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 872
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 872
 733. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 872
 734. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 869
 735. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 866
 736. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 866
 737. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 863
 738. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 863
 739. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 863
 740. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 862
 741. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 861
 742. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 860
 743. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 860
 744. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 859
 745. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 858
 746. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 858
 747. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 857
 748. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 857
 749. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 856
 750. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 855
 751. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 855
 752. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 853
 753. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 849
 754. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 849
 755. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 849
 756. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 848
 757. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 848
 758. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 847
 759. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 845
 760. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 841
 761. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 840
 762. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 840
 763. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 838
 764. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 836
 765. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 836
 766. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 831
 767. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 830
 768. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 827
 769. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 825
 770. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 823
 771. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 822
 772. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 821
 773. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 820
 774. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 819
 775. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 819
 776. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 818
 777. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 816
 778. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 812
 779. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 810
 780. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 810
 781. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 809
 782. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 807
 783. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 806
 784. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 806
 785. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 805
 786. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 805
 787. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 805
 788. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 804
 789. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 800
 790. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 798
 791. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 798
 792. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 796
 793. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 793
 794. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 790
 795. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 789
 796. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 789
 797. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 789
 798. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 785
 799. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 784
 800. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 783
 801. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 781
 802. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 775
 803. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 775
 804. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 774
 805. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 768
 806. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 766
 807. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 765
 808. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 763
 809. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 761
 810. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 761
 811. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 757
 812. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 747
 813. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 745
 814. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 744
 815. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 742
 816. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 742
 817. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 740
 818. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 740
 819. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 736
 820. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 733
 821. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 730
 822. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 729
 823. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 728
 824. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 724
 825. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 724
 826. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 722
 827. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 720
 828. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 715
 829. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 715
 830. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 710
 831. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 709
 832. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 708
 833. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 706
 834. Protokoły
  Wyświetleń: 706
 835. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 705
 836. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 702
 837. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 702
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 700
 839. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 700
 840. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 699
 841. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 698
 842. Budżet 2014
  Wyświetleń: 696
 843. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 694
 844. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 694
 845. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 685
 846. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 684
 847. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 676
 848. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 674
 849. test Edek
  Wyświetleń: 674
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 668
 851. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 642
 852. Statut
  Wyświetleń: 623
 853. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 613
 854. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 607
 855. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 595
 856. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 594
 857. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 581
 858. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 567
 859. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 562
 860. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 556
 861. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 555
 862. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 555
 863. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 529
 864. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 524
 865. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 516
 866. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 515
 867. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 513
 868. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 511
 869. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 511
 870. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 511
 871. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 505
 872. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 502
 873. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 498
 874. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 491
 875. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 482
 876. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 482
 877. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 481
 878. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 481
 879. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 479
 880. Budżet 2018
  Wyświetleń: 461
 881. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 458
 882. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 451
 883. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 443
 884. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 440
 885. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 436
 886. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 431
 887. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 430
 888. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 426
 889. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 422
 890. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 421
 891. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 414
 892. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 408
 893. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 408
 894. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 406
 895. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 404
 896. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 399
 897. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 394
 898. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 388
 899. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 381
 900. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 378
 901. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 377
 902. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 374
 903. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 365
 904. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 354
 905. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 353
 906. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 340
 907. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 340
 908. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 338
 909. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 332
 910. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 324
 911. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 322
 912. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 322
 913. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 308
 914. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 302
 915. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 302
 916. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 301
 917. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 300
 918. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 298
 919. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 294
 920. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 293
 921. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 285
 922. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 283
 923. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 255
 924. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 255
 925. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 253
 926. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 250
 927. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 239
 928. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 232
 929. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 232
 930. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 229
 931. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 226
 932. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 221
 933. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 214
 934. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 212
 935. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 205
 936. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 200
 937. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 200
 938. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 198
 939. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 192
 940. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 191
 941. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 188
 942. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 187
 943. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 172
 944. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 164
 945. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 162
 946. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 160
 947. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 159
 948. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 155
 949. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 154
 950. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 153
 951. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 148
 952. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 146
 953. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 146
 954. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 139
 955. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 131
 956. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 128
 957. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 126
 958. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 114
 959. RODO
  Wyświetleń: 100
 960. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 98
 961. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 65
 962. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 65
 963. Projket i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 52
 964. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 46
 965. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 46
 966. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 40
 967. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 36
 968. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 31
 969. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 24
 970. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 23
 971. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 17
 972. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 14
 973. Projket i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 9
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-11-2013 09:57
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 5809
Dane adresowe:

Urząd Gminy Walce
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4667540, 77 4660108
fax: 77 4667556, 77 4660784
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×