Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
562914466837750440524927347380487293951424577000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
401163587935438372613490338171318912897826710324303189951337
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357044836544255427213829848335226322419625875286713016142790
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
408723235042917297073803126777277434224530766398784491132939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350023594234783329923202127603308233400541627576993812747382
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
336072842327465219082471019734194062289339613311582601929372
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160241849316537145641926832530270302181229055326142747727032
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009705
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 66489
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 59302
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 56989
 4. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 42013
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37910
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 28700
 7. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 27292
 8. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 26487
 9. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 19592
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 15508
 11. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 15258
 12. Wyniki konkursów ofert
  Wyświetleń: 14600
 13. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 14383
 14. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 14009
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 10583
 16. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 10317
 17. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 9983
 18. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9601
 19. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9408
 20. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 9197
 21. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 8995
 22. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8889
 23. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8858
 24. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 8528
 25. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 8519
 26. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 8361
 27. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 8040
 28. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 7755
 29. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 7625
 30. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 7617
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7590
 32. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 7460
 33. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 7382
 34. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7371
 35. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 7306
 36. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 7170
 37. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 7040
 38. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6882
 39. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 6855
 40. Sołectwa
  Wyświetleń: 6711
 41. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 6445
 42. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 6443
 43. Budżet 2013
  Wyświetleń: 6408
 44. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6374
 45. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 6271
 46. Budżet 2012
  Wyświetleń: 6201
 47. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 6173
 48. Budżet 2011
  Wyświetleń: 6157
 49. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 6153
 50. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 6152
 51. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 6078
 52. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 6011
 53. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 5994
 54. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5982
 55. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 5956
 56. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5850
 57. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5847
 58. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5745
 59. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 5696
 60. Budżet 2014
  Wyświetleń: 5670
 61. PODATKI
  Wyświetleń: 5616
 62. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5602
 63. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 5586
 64. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 5548
 65. Budżet 2010
  Wyświetleń: 5513
 66. Opłata targowa
  Wyświetleń: 5443
 67. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 5427
 68. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 5389
 69. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5301
 70. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5293
 71. Budżet 2009
  Wyświetleń: 5285
 72. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 5259
 73. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 5247
 74. Berg
  Wyświetleń: 5214
 75. Malá Morávka
  Wyświetleń: 5166
 76. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 5165
 77. Budżet 2008
  Wyświetleń: 5153
 78. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 5078
 79. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 5058
 80. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 5024
 81. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5010
 82. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4984
 83. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 4970
 84. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 4953
 85. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 4897
 86. Rejestry
  Wyświetleń: 4897
 87. Ewidencje
  Wyświetleń: 4852
 88. Archiwa
  Wyświetleń: 4851
 89. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4833
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4790
 91. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 4760
 92. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4736
 93. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4686
 94. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 4668
 95. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 4622
 96. Brożec
  Wyświetleń: 4615
 97. Dobieszowice
  Wyświetleń: 4596
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4592
 99. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4552
 100. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 4514
 101. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4479
 102. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4398
 103. Walce
  Wyświetleń: 4391
 104. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 4352
 105. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 4346
 106. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4338
 107. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4324
 108. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 4317
 109. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 4304
 110. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 4230
 111. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 4209
 112. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 4174
 113. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 4162
 114. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4098
 115. Budżet 2016
  Wyświetleń: 4095
 116. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 4094
 117. Zabierzów
  Wyświetleń: 3983
 118. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3951
 119. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3946
 120. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3933
 121. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3924
 122. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3920
 123. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3915
 124. Stradunia
  Wyświetleń: 3894
 125. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3826
 126. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3811
 127. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3807
 128. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3806
 129. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3801
 130. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 3798
 131. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 3771
 132. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3768
 133. Rozkochów
  Wyświetleń: 3749
 134. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 3739
 135. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 3724
 136. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 3700
 137. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3676
 138. Kromołów
  Wyświetleń: 3676
 139. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3646
 140. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3633
 141. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3624
 142. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 3614
 143. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3613
 144. Ćwiercie
  Wyświetleń: 3589
 145. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 3566
 146. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 3558
 147. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 3553
 148. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3542
 149. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 3529
 150. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 3504
 151. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 3465
 152. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 3457
 153. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3457
 154. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3449
 155. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3447
 156. Imienny wykaz głosowań radnych
  Wyświetleń: 3443
 157. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3427
 158. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 3425
 159. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 3412
 160. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 3407
 161. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 3402
 162. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 3401
 163. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 3387
 164. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3386
 165. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 3355
 166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 3345
 167. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 3335
 168. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 3310
 169. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 3305
 170. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3296
 171. Kontrole
  Wyświetleń: 3289
 172. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 3278
 173. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3246
 174. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3243
 175. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3189
 176. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3178
 177. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 3175
 178. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 3172
 179. Grocholub
  Wyświetleń: 3144
 180. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 3105
 181. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 3090
 182. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 3064
 183. Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3052
 184. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 3050
 185. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 3048
 186. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 3041
 187. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 3028
 188. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 3014
 189. PETYCJE
  Wyświetleń: 3000
 190. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2990
 191. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2983
 192. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2979
 193. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2963
 194. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2962
 195. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2924
 196. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2921
 197. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2907
 198. Protokoły
  Wyświetleń: 2902
 199. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2890
 200. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2890
 201. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2890
 202. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2868
 203. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2856
 204. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2852
 205. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2840
 206. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 2836
 207. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2811
 208. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2805
 209. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2802
 210. Podatek leśny
  Wyświetleń: 2796
 211. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2788
 212. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2770
 213. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2749
 214. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2745
 215. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2744
 216. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2742
 217. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2738
 218. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2737
 219. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 2734
 220. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2734
 221. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2733
 222. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2730
 223. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2720
 224. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2714
 225. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 2713
 226. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 2712
 227. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 2701
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2687
 229. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 2687
 230. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2682
 231. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2668
 232. Nabór na stanowisko pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
  Wyświetleń: 2665
 233. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 2664
 234. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2658
 235. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2657
 236. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 2654
 237. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2642
 238. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 2639
 239. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2636
 240. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2632
 241. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 2632
 242. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2631
 243. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2614
 244. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2602
 245. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 2599
 246. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 2599
 247. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 2593
 248. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 2592
 249. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 2591
 250. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 2584
 251. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2579
 252. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 2579
 253. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 2578
 254. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 2567
 255. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2565
 256. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 2565
 257. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2554
 258. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2549
 259. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2541
 260. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2536
 261. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2524
 262. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2523
 263. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2521
 264. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2512
 265. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 2507
 266. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 2506
 267. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2504
 268. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 2504
 269. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2501
 270. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 2485
 271. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2485
 272. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 2467
 273. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2464
 274. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2459
 275. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 2448
 276. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 2447
 277. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 2445
 278. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 2444
 279. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 2439
 280. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2434
 281. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 2434
 282. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 2431
 283. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 2430
 284. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 2429
 285. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 2423
 286. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 2413
 287. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 2410
 288. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 2405
 289. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 2397
 290. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2393
 291. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2392
 292. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2392
 293. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 2391
 294. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2388
 295. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 2388
 296. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 2386
 297. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 2385
 298. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 2380
 299. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2376
 300. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 2369
 301. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 2364
 302. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2361
 303. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 2351
 304. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 2344
 305. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 2340
 306. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 2339
 307. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 2332
 308. PESEL
  Wyświetleń: 2322
 309. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2321
 310. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 2320
 311. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 2315
 312. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 2312
 313. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 2311
 314. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2308
 315. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 2298
 316. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 2298
 317. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 2297
 318. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2294
 319. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 2284
 320. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 2281
 321. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 2266
 322. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2265
 323. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 2263
 324. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2262
 325. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2257
 326. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2256
 327. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2253
 328. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 2252
 329. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 2252
 330. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2247
 331. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 2241
 332. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 2239
 333. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 2238
 334. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 2233
 335. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 2232
 336. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2228
 337. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 2224
 338. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2199
 339. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 2198
 340. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2195
 341. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 2186
 342. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2179
 343. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2177
 344. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2169
 345. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2165
 346. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 2165
 347. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 2163
 348. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 2159
 349. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 2155
 350. Zawiadomienia o sesji i projekty uchwał
  Wyświetleń: 2152
 351. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2142
 352. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 2141
 353. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 2131
 354. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 2130
 355. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Wyświetleń: 2122
 356. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 2114
 357. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2114
 358. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 2114
 359. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 2112
 360. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2112
 361. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 2107
 362. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2103
 363. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 2103
 364. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2102
 365. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2098
 366. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2095
 367. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 2094
 368. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 2094
 369. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 2094
 370. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2090
 371. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 2082
 372. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 2079
 373. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 2077
 374. ARCHIWUM NAGRAŃ Z OBRAD SESJI RADY GMINY WALCE
  Wyświetleń: 2074
 375. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2074
 376. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 2072
 377. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 2067
 378. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 2058
 379. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 2054
 380. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 2051
 381. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 2044
 382. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 2040
 383. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 2032
 384. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 2030
 385. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 2029
 386. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 2027
 387. Uchwały Rady Gminy Walce VIII kadencji
  Wyświetleń: 2024
 388. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 2022
 389. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 2015
 390. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 2009
 391. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2001
 392. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1995
 393. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1991
 394. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1990
 395. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1986
 396. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1982
 397. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1973
 398. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1973
 399. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1968
 400. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1961
 401. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1953
 402. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1950
 403. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1950
 404. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1945
 405. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1932
 406. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1932
 407. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1930
 408. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1930
 409. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1918
 410. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1918
 411. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1916
 412. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1915
 413. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1914
 414. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1905
 415. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1903
 416. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 1895
 417. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1894
 418. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1891
 419. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1888
 420. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1888
 421. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1887
 422. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1884
 423. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1883
 424. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1881
 425. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1879
 426. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1877
 427. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1875
 428. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1872
 429. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1865
 430. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1864
 431. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1859
 432. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1859
 433. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1858
 434. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1856
 435. RODO
  Wyświetleń: 1856
 436. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1855
 437. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1851
 438. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1850
 439. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1850
 440. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1844
 441. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1842
 442. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1842
 443. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1842
 444. Nabór na stanowisko pracy ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1830
 445. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1829
 446. Protokoły
  Wyświetleń: 1828
 447. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1826
 448. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1824
 449. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1824
 450. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1823
 451. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1820
 452. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1812
 453. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1804
 454. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1800
 455. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1789
 456. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1784
 457. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1780
 458. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1778
 459. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1774
 460. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1768
 461. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1767
 462. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1765
 463. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1762
 464. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1761
 465. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1761
 466. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1758
 467. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1749
 468. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1747
 469. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1745
 470. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1741
 471. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1738
 472. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1738
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1736
 474. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1731
 475. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1731
 476. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1725
 477. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1725
 478. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1725
 479. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1723
 480. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1723
 481. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1722
 482. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1722
 483. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1720
 484. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1715
 485. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1714
 486. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1713
 487. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1709
 488. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1707
 489. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1706
 490. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1705
 491. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1703
 492. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1702
 493. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1700
 494. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1698
 495. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1689
 496. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1685
 497. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1685
 498. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1683
 499. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1680
 500. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1680
 501. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1679
 502. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1678
 503. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1673
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1670
 505. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1667
 506. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1665
 507. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1665
 508. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1664
 509. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 1663
 510. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1660
 511. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1660
 512. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1657
 513. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1656
 514. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1653
 515. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1639
 516. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1634
 517. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1633
 518. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1626
 519. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach” - Zadanie dofinasowane z programu "MALUCH+" 2019
  Wyświetleń: 1626
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1621
 521. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1614
 522. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1610
 523. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1609
 524. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1608
 525. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1608
 526. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1608
 527. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1602
 528. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1601
 529. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1600
 530. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1599
 531. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1597
 532. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1597
 533. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1597
 534. Budżet 2019
  Wyświetleń: 1592
 535. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy z Komisją Rewizyjną 1 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1590
 536. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1587
 537. Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”
  Wyświetleń: 1582
 538. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1578
 539. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1578
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1573
 541. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1573
 542. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1572
 543. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1570
 544. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1569
 545. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1559
 546. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1554
 547. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1554
 548. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1553
 549. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1551
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1545
 551. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1544
 552. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 1541
 553. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1538
 554. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1537
 555. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1535
 556. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1535
 557. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1532
 558. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1531
 559. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1529
 560. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1528
 561. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1527
 562. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1516
 563. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1509
 564. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1507
 565. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1506
 566. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1504
 567. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1504
 568. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1501
 569. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1501
 570. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1501
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1499
 572. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 1499
 573. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 1494
 574. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1493
 575. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1491
 576. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1490
 577. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1488
 578. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1488
 579. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1484
 580. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1484
 581. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1481
 582. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1480
 583. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1477
 584. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1476
 585. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1476
 586. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1474
 587. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1471
 588. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1469
 589. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1469
 590. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1467
 591. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1466
 592. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1464
 593. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1464
 594. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1460
 595. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1459
 596. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1458
 597. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1452
 598. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 1452
 599. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1450
 600. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1446
 601. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1444
 602. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1444
 603. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1442
 604. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1441
 605. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1441
 606. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1439
 607. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 1439
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1436
 609. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1435
 610. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1432
 611. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1427
 612. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1425
 613. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1424
 614. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1424
 615. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1422
 616. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1421
 617. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1421
 618. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1420
 619. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1418
 620. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1415
 621. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1415
 622. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1412
 623. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 1412
 624. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1412
 625. Nabór na stanowisko pracy asystenta rodziny w OPS Walce
  Wyświetleń: 1411
 626. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1411
 627. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1406
 628. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1397
 629. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1397
 630. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1391
 631. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1385
 632. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1384
 633. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1380
 634. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 1380
 635. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1379
 636. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1377
 637. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1376
 638. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1376
 639. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1376
 640. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1375
 641. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1370
 642. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1369
 643. Raport o stanie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1368
 644. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1367
 645. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1367
 646. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1365
 647. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1364
 648. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1364
 649. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1363
 650. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1363
 651. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1359
 652. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1359
 653. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1358
 654. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 1357
 655. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1356
 656. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1356
 657. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1354
 658. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1353
 659. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1348
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1348
 661. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1348
 662. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1346
 663. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1345
 664. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 1344
 665. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1343
 666. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1336
 667. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1336
 668. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 1333
 669. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1332
 670. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1332
 671. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 1331
 672. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1330
 673. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1324
 674. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 4 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1324
 675. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1322
 676. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 1322
 677. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1321
 678. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 1315
 679. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 1314
 680. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1313
 681. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1312
 682. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 1310
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1309
 684. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1307
 685. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1307
 686. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w Urzedzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1306
 687. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1305
 688. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1304
 689. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1301
 690. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1300
 691. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1299
 692. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1299
 693. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 1298
 694. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 1295
 695. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1295
 696. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1293
 697. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1292
 698. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1291
 699. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1287
 700. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1286
 701. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1286
 702. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 1286
 703. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1284
 704. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 1284
 705. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1278
 706. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 1275
 707. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1273
 708. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1272
 709. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1271
 710. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1269
 711. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1269
 712. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni”
  Wyświetleń: 1269
 713. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1268
 714. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 1268
 715. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 1267
 716. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 1266
 717. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1265
 718. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1264
 719. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1262
 720. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1255
 721. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1255
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 1253
 723. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1253
 724. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1253
 725. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1252
 726. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 1252
 727. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 1252
 728. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1252
 729. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 1250
 730. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1250
 731. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 1249
 732. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 1249
 733. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1247
 734. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 1246
 735. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1243
 736. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1242
 737. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1242
 738. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1240
 739. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1236
 740. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1236
 741. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 1235
 742. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1233
 743. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 1233
 744. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 1232
 745. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 1231
 746. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1230
 747. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1229
 748. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1228
 749. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 1226
 750. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 1222
 751. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 1222
 752. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1221
 753. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 1219
 754. Otwarcie ofert - transmisja
  Wyświetleń: 1219
 755. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2018”
  Wyświetleń: 1218
 756. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1217
 757. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1217
 758. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1216
 759. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1216
 760. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1215
 761. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 1215
 762. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1214
 763. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1213
 764. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1209
 765. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1209
 766. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 1206
 767. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1205
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1204
 769. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1202
 770. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 1202
 771. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1199
 772. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1198
 773. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1197
 774. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1195
 775. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1194
 776. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1193
 777. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1192
 778. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 1192
 779. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1191
 780. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1191
 781. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1191
 782. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1190
 783. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1189
 784. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1189
 785. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1185
 786. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1185
 787. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1185
 788. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1184
 789. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1179
 790. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1179
 791. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1179
 792. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 1177
 793. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 1175
 794. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 1175
 795. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1174
 796. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1174
 797. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1173
 798. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 1173
 799. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1170
 800. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
  Wyświetleń: 1170
 801. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1170
 802. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 1170
 803. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1168
 804. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1168
 805. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1167
 806. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 1165
 807. OŚWIATA
  Wyświetleń: 1164
 808. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1163
 809. Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji dla wsi Brożec Zad. nr 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II” Zad nr 2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa – etap II”
  Wyświetleń: 1161
 810. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 1159
 811. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 1153
 812. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin AUQA SILESIA w Głogówku
  Wyświetleń: 1153
 813. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1151
 814. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1149
 815. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1148
 816. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 1148
 817. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1147
 818. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1147
 819. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 1145
 820. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1144
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 1144
 822. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1144
 823. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 1143
 824. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 1138
 825. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1137
 826. Zarządzenia Wójta w roku 2019
  Wyświetleń: 1137
 827. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 1136
 828. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 1136
 829. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 1135
 830. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 1135
 831. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 1134
 832. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 1133
 833. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1133
 834. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1132
 835. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 1132
 836. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1131
 837. Statut
  Wyświetleń: 1130
 838. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 1127
 839. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1127
 840. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1125
 841. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 1124
 842. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1122
 843. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1121
 844. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 1121
 845. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1121
 846. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1117
 847. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1117
 848. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 1117
 849. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1116
 850. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1116
 851. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1115
 852. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1114
 853. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1114
 854. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 1111
 855. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1110
 856. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1106
 857. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 1105
 858. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1105
 859. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 1103
 860. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 1102
 861. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1101
 862. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1100
 863. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1098
 864. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 1097
 865. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1096
 866. Nabór na stanowisko pracy - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 1096
 867. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1093
 868. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 1091
 869. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 1085
 870. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 1084
 871. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1080
 872. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 1080
 873. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1078
 874. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1078
 875. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 1077
 876. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1076
 877. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 1075
 878. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 1075
 879. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1070
 880. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1068
 881. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1067
 882. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 1067
 883. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 1065
 884. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 1064
 885. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 1063
 886. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1062
 887. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1057
 888. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 1056
 889. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1051
 890. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 1050
 891. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1048
 892. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 1047
 893. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 1046
 894. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1042
 895. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1041
 896. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 1040
 897. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 1040
 898. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 1039
 899. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 1036
 900. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 1036
 901. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1035
 902. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 1034
 903. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1032
 904. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 1030
 905. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1029
 906. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1025
 907. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1021
 908. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1019
 909. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1018
 910. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1018
 911. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2017 – 2032"
  Wyświetleń: 1017
 912. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 1017
 913. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1016
 914. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 1015
 915. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - Dobieszowice dz. nr 7/2
  Wyświetleń: 1011
 916. test Edek
  Wyświetleń: 1010
 917. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 1007
 918. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1005
 919. Nabór kandydatów na stanowisko pracy- informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1004
 920. Zarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1003
 921. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1000
 922. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 1000
 923. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 1000
 924. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 1000
 925. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 999
 926. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 999
 927. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 996
 928. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 994
 929. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 994
 930. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 993
 931. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 992
 932. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 991
 933. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 989
 934. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 989
 935. IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 988
 936. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 987
 937. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 985
 938. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 984
 939. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 983
 940. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 979
 941. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 977
 942. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 977
 943. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 977
 944. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 976
 945. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 971
 946. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 969
 947. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 966
 948. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 959
 949. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 955
 950. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 948
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 944
 952. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 944
 953. Budżet 2014
  Wyświetleń: 942
 954. Nabór na stanowisko pracy Pracownik socjalny w OPS Walce
  Wyświetleń: 936
 955. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 926
 956. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 924
 957. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 922
 958. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 919
 959. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 914
 960. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 908
 961. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 908
 962. Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”
  Wyświetleń: 907
 963. Zawiadomienia o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 907
 964. III sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 13 luty 2019 r.
  Wyświetleń: 902
 965. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 896
 966. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 894
 967. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 893
 968. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 888
 969. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 887
 970. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego DAIMLER-BENZ nr rej. LA 91B, rok prod. 1983, nr ident. (VIN): 35310214926222
  Wyświetleń: 885
 971. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 882
 972. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 882
 973. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 881
 974. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 878
 975. V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 878
 976. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 872
 977. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 870
 978. Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 30 października 2018r. postanowienia SKO.40.1853.2018.oś
  Wyświetleń: 866
 979. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 853
 980. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 852
 981. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 848
 982. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 845
 983. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 844
 984. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 841
 985. Nabór na stanowisko pracy Referent do spraw świadczeń w OPS Walce
  Wyświetleń: 837
 986. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 837
 987. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 835
 988. II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018
  Wyświetleń: 834
 989. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 832
 990. VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 828
 991. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 823
 992. VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 823
 993. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 823
 994. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 820
 995. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 817
 996. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku dla bydła opasowego z infrastrukturą towarzyszącą” na działce nr 170, km.1, obręb 0008 Walce.
  Wyświetleń: 817
 997. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 815
 998. Wybory ławników na kadencję 2020-2023 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 815
 999. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 814
 1000. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 812
 1001. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 811
 1002. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku
  Wyświetleń: 811
 1003. Nabór na stanowisko pracy ds. funduszy strukturalnych
  Wyświetleń: 809
 1004. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 806
 1005. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 803
 1006. Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.
  Wyświetleń: 796
 1007. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 787
 1008. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 785
 1009. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 777
 1010. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 776
 1011. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 773
 1012. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Aktywne i pożyteczne wakacje waleckich seniorów"
  Wyświetleń: 772
 1013. Budżet 2020
  Wyświetleń: 771
 1014. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 771
 1015. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 769
 1016. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 765
 1017. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 762
 1018. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 756
 1019. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 755
 1020. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 755
 1021. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 752
 1022. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 751
 1023. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 744
 1024. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Rozkochów, działka 547/4 z k.m. 5
  Wyświetleń: 744
 1025. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 741
 1026. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 738
 1027. IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 736
 1028. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 736
 1029. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 727
 1030. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 724
 1031. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 724
 1032. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019
  Wyświetleń: 722
 1033. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 717
 1034. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2020
  Wyświetleń: 715
 1035. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 713
 1036. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce 6 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 713
 1037. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 709
 1038. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne"
  Wyświetleń: 700
 1039. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 695
 1040. Transmisje obrad sesji
  Wyświetleń: 693
 1041. Imienny wykaz głosowań radnych - II sesja Rady Gminy Walce 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 690
 1042. Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach
  Wyświetleń: 688
 1043. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 687
 1044. VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 686
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 686
 1046. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 681
 1047. Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 679
 1048. Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 674
 1049. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2019 roku
  Wyświetleń: 673
 1050. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 668
 1051. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 668
 1052. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 665
 1053. Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 661
 1054. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017
  Wyświetleń: 661
 1055. Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 659
 1056. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019 roku.
  Wyświetleń: 654
 1057. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 654
 1058. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Wyświetleń: 654
 1059. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 654
 1060. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647, 643, 636
  Wyświetleń: 652
 1061. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 644
 1062. Zarządzenie nr 0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 644
 1063. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 643
 1064. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku"
  Wyświetleń: 642
 1065. Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 641
 1066. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 640
 1067. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 636
 1068. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.
  Wyświetleń: 632
 1069. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2019 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczone na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 632
 1070. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2019 roku"
  Wyświetleń: 626
 1071. XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.
  Wyświetleń: 625
 1072. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 621
 1073. XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 620
 1074. I Sesja Rady Gminy Walce - 19.11.2018
  Wyświetleń: 618
 1075. I Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.11.2018 r.
  Wyświetleń: 616
 1076. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"
  Wyświetleń: 614
 1077. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Gotujemy razem w Grocholubiu - Spotkanie grup DFK"
  Wyświetleń: 613
 1078. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 605
 1079. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106 oraz Walce 2517
  Wyświetleń: 602
 1080. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Wiosenna wycieczka emerytów śladami Jana Pawła II"
  Wyświetleń: 601
 1081. XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 600
 1082. II Sesja Rady Gminy Walce w dniu 19.12.2018 r.
  Wyświetleń: 596
 1083. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 592
 1084. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 589
 1085. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Wyświetleń: 584
 1086. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach
  Wyświetleń: 578
 1087. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 572
 1088. IV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.02.2019 r.
  Wyświetleń: 568
 1089. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 562
 1090. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 40, 41 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 562
 1091. X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 560
 1092. Imienny wykaz głosowań radnych - V sesja Rady Gminy Walce 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 554
 1093. Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”
  Wyświetleń: 553
 1094. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 550
 1095. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 550
 1096. REJESTR WYBORCÓW
  Wyświetleń: 549
 1097. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 545
 1098. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018
  Wyświetleń: 545
 1099. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 543
 1100. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 540
 1101. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 536
 1102. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.
  Wyświetleń: 524
 1103. III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019
  Wyświetleń: 514
 1104. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”
  Wyświetleń: 514
 1105. Imienny wykaz głosowań radnych - IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 511
 1106. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019
  Wyświetleń: 511
 1107. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 508
 1108. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 506
 1109. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Brożec dz. 1154/17 / garaż/.
  Wyświetleń: 503
 1110. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zabierzów działki 428, 368, 140,61, 130, 106
  Wyświetleń: 501
 1111. I sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 500
 1112. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 497
 1113. Imienny wykaz głosowań radnych - VI sesja Rady Gminy Walce 08.05.2019 r.
  Wyświetleń: 496
 1114. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 494
 1115. XV Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 494
 1116. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636
  Wyświetleń: 492
 1117. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
  Wyświetleń: 486
 1118. II sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 19 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 484
 1119. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działka nr 547/4 położona w Rozkochowie
  Wyświetleń: 484
 1120. Przetarg nieograniczony: "Zakupu średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach"
  Wyświetleń: 481
 1121. V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019
  Wyświetleń: 473
 1122. XVI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dnia 27.12.2019
  Wyświetleń: 470
 1123. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 465
 1124. III Sesja Rady Gminy Walce w dniu 13.02.2019 r.
  Wyświetleń: 462
 1125. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 462
 1126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Walce dz. 2688/1.
  Wyświetleń: 462
 1127. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni
  Wyświetleń: 460
 1128. Imienny wykaz głosowań radnych - VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 454
 1129. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 451
 1130. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019
  Wyświetleń: 451
 1131. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 451
 1132. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich..
  Wyświetleń: 447
 1133. IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019
  Wyświetleń: 444
 1134. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Wyświetleń: 443
 1135. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego JELCZ 004 nr rej. OPB 113 C , rok prod. 1984, nr ident. (VIN): SUJ32508003008037
  Wyświetleń: 440
 1136. Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż użytkownikowi wieczystemu
  Wyświetleń: 440
 1137. Imienny wykaz głosowań radnych - VIII Sesja Rady Gminy Walce 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 438
 1138. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019”
  Wyświetleń: 434
 1139. Projekt 112
  Wyświetleń: 434
 1140. Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok
  Wyświetleń: 429
 1141. VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019
  Wyświetleń: 429
 1142. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 427
 1143. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Wyświetleń: 425
 1144. Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy
  Wyświetleń: 423
 1145. Imienny wykaz głosowań radnych - X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 405
 1146. Muzyka integruje narody
  Wyświetleń: 401
 1147. Uchwały
  Wyświetleń: 401
 1148. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
  Wyświetleń: 397
 1149. Informacja o dotacji przyznawanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 395
 1150. WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 384
 1151. VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019
  Wyświetleń: 382
 1152. V Sesja Rady Gminy Walce w dniu 27.03.2019 r.
  Wyświetleń: 381
 1153. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 31.05.2019
  Wyświetleń: 381
 1154. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działki nr : 109, 617, 641/2 obręb Kromołów, 709 obręb Kamionka.
  Wyświetleń: 374
 1155. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - lokal - Walce, ul . Zamkowa 85
  Wyświetleń: 373
 1156. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 371
 1157. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019
  Wyświetleń: 367
 1158. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 359
 1159. Imienny wykaz głosowań radnych - XI Sesja Rady Gminy Walce 25.09.2019 r.
  Wyświetleń: 356
 1160. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 350
 1161. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 2715/9 -pomieszczenia opieki zdrowotnej/ /
  Wyświetleń: 348
 1162. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 345
 1163. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie - Walce działka nr 3222
  Wyświetleń: 343
 1164. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla potrzeb odwodnienia zakładu Bischof+Klein Polska w Walcach
  Wyświetleń: 343
 1165. VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 31.05.2019 r.
  Wyświetleń: 342
 1166. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Wyświetleń: 340
 1167. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 335
 1168. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie stron postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 330
 1169. XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019
  Wyświetleń: 330
 1170. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowego najemcy - Brożec dz. 1231
  Wyświetleń: 328
 1171. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019
  Wyświetleń: 326
 1172. Imienny wykaz głosowań radnych - XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 7.11.2019
  Wyświetleń: 321
 1173. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową - Dobieszowice dz. 18/1
  Wyświetleń: 321
 1174. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.
  Wyświetleń: 319
 1175. Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu o liczbie 75 000 stanowisk dla brojlerów, zlokalizowanych na terenie fermy drobiu w Brożcu.
  Wyświetleń: 319
 1176. Imienny wykaz głosowań radnych - XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.10.2019
  Wyświetleń: 318
 1177. VI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 8.05.2019 r.
  Wyświetleń: 316
 1178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na działalność statutową dotychczasowemu użytkownikowi - Kromołów dz. 442/3
  Wyświetleń: 314
 1179. VIII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 18.06.2019 r.
  Wyświetleń: 312
 1180. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 312
 1181. XV Sesja Rady Gminy Walce - 27.11.2019
  Wyświetleń: 311
 1182. IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24.06.2019 r.
  Wyświetleń: 307
 1183. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Wyświetleń: 307
 1184. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 305
 1185. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w m. na nieruchomościach obrębu Stradunia
  Wyświetleń: 305
 1186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Dobieszowice dz. 257, 258, 110/5
  Wyświetleń: 300
 1187. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, tj. przejście przez rzekę Stradunia w km 10+100.
  Wyświetleń: 298
 1188. Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzek Swornicy i Stradudni oraz przez wał Stradunia – Żużela
  Wyświetleń: 297
 1189. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie- Walce u. Opolska 23A, lokal użytkowy - kolejna umowa z dotychczasowym użytkownikiem
  Wyświetleń: 296
 1190. X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 14.08.2019 r.
  Wyświetleń: 295
 1191. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach i postanowieniu nr OŚ.6220.3.2019.AK w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
  Wyświetleń: 293
 1192. Informacja o dotacji przyznanej w 2019 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 292
 1193. Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 291
 1194. Zarządzenia Wójta w roku 2020
  Wyświetleń: 290
 1195. XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019
  Wyświetleń: 289
 1196. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 287
 1197. Zarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 287
 1198. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 284
 1199. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020r
  Wyświetleń: 282
 1200. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 282
 1201. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku"
  Wyświetleń: 281
 1202. Zarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 280
 1203. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 278
 1204. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Wyświetleń: 277
 1205. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce przeznaczonych w najem - powierzchnia pod antenę - Grocholub dz. 510
  Wyświetleń: 277
 1206. Imienny wykaz głosowań radnych - XVI Sesji Rady Gminy Walce 27.12.2019
  Wyświetleń: 275
 1207. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia / dz. 255 k.m. 4 w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 273
 1208. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie - Walce ul. Opolska 23A
  Wyświetleń: 273
 1209. Informacja w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 roku
  Wyświetleń: 272
 1210. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania pn. "Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2020 roku"
  Wyświetleń: 272
 1211. Pismo Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II
  Wyświetleń: 270
 1212. Imienny wykaz głosowań radnych - XIV Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce 18.11.2019
  Wyświetleń: 269
 1213. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 268
 1214. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 268
 1215. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 285 i 348
  Wyświetleń: 264
 1216. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem /Stradunia pow. pod antenę internetową/
  Wyświetleń: 264
 1217. Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019 z dnia 26.09.2019r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja jazów odrzańskich....
  Wyświetleń: 261
 1218. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 261
 1219. Informacja Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej o wszczęciu postepowań wodnoprawnych w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 260
 1220. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 260
 1221. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019
  Wyświetleń: 260
 1222. Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem / lokal użytkowy w Rozkochowie/
  Wyświetleń: 257
 1223. Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem - Walce - lokal do prowadzenia gabinetu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 257
 1224. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 256
 1225. XI Sesja Rady Gminy Walce w dniu 25 wrzesnia 2019 r.
  Wyświetleń: 256
 1226. XII Nadzwyczajna Sesji Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r.
  Wyświetleń: 255
 1227. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszenego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec"
  Wyświetleń: 254
 1228. XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019
  Wyświetleń: 251
 1229. Imienny wykaz głosowań radnych - XV Sesji Rady Gminy Walce 27.11.2019
  Wyświetleń: 247
 1230. REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
  Wyświetleń: 243
 1231. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 240
 1232. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 230
 1233. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 228
 1234. XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019
  Wyświetleń: 228
 1235. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 227
 1236. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie
  Wyświetleń: 216
 1237. XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020
  Wyświetleń: 216
 1238. XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 211
 1239. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 210
 1240. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 208
 1241. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”.
  Wyświetleń: 207
 1242. Imienny wykaz głosowań radnych - XVIII Sesji Rady Gminy Walce 11.03.2020
  Wyświetleń: 205
 1243. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa linii kablowych 15 kV z łączem światłowodowym w rurociągach osłonowych relacji GPZ Ceglana w Głogówku
  Wyświetleń: 204
 1244. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kromołów - Zabierzów”.
  Wyświetleń: 202
 1245. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”.
  Wyświetleń: 202
 1246. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 199
 1247. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie
  Wyświetleń: 190
 1248. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.
  Wyświetleń: 188
 1249. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 188
 1250. XVIII Sesja Rady Gminy Walce - 11.03.2020
  Wyświetleń: 186
 1251. WYBORY PREZYDENTA RP 2020
  Wyświetleń: 185
 1252. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 174
 1253. Imienny wykaz głosowań radnych - XVII Sesji Rady Gminy Walce 26.02.2020
  Wyświetleń: 168
 1254. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 168
 1255. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Wyświetleń: 166
 1256. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Wyświetleń: 163
 1257. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla „Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów” dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebiegającego przez tereny wsi Zabierzów - działki o nr ewid. 285 i 348 obręb Zabierz
  Wyświetleń: 156
 1258. Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak – Bezpieczny i Zdrowy Uczeń"
  Wyświetleń: 151
 1259. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Wyświetleń: 150
 1260. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 148
 1261. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2020r
  Wyświetleń: 144
 1262. XX Sesja Rady Gminy Walce - 19.05.2020
  Wyświetleń: 141
 1263. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 139
 1264. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz odób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r
  Wyświetleń: 139
 1265. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów”
  Wyświetleń: 138
 1266. Zestawienie złożonych ofert dot. konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 136
 1267. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r
  Wyświetleń: 134
 1268. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 132
 1269. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 108
 1270. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w Zarządzie RZGW Wrocław, woj. Opolskie – etap II”.
  Wyświetleń: 107
 1271. XVI Sesja Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 1272. Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Walce
  Wyświetleń: 105
 1273. Imienny wykaz głosowań radnych - XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 30.04.2020
  Wyświetleń: 103
 1274. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela, gmina Krapkowice
  Wyświetleń: 103
 1275. Skład Młodzieżowej Rady Gminy kadencja 2019-2021
  Wyświetleń: 102
 1276. XIX Sesja Rady Gminy Walce - 30.04.2020
  Wyświetleń: 95
 1277. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 93
 1278. Imienny wykaz głosowań radnych - XX Sesja Rady Gminy Walce 19.05.2020
  Wyświetleń: 89
 1279. Informacja dotycząca złożonej oferty na zadanie z zakresu Ochrony i promocji zdrowia pod nazwa 'Bezpieczny i Zdrowy Przedszkolak - Bezpieczny i Zdrowy Uczeń'
  Wyświetleń: 79
 1280. Obwieszczenie Wójt Gminy Walce o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 78
 1281. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu wspólpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok
  Wyświetleń: 78
 1282. XVII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 77
 1283. Informacja o dotacji przyznanej w 2020 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 72
 1284. Imienny wykaz głosowań radnych - XXI Sesja Rady Gminy Walce 1 lipca 2020
  Wyświetleń: 69
 1285. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”
  Wyświetleń: 66
 1286. Obwieszczenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Prószków w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących reprezentatywnych ekosystemów referencyjnych
  Wyświetleń: 64
 1287. XVIII Sesja Rady Gminy Walce z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 63
 1288. XXI Sesja Rady Gminy Walce - 1.07.2020
  Wyświetleń: 62
 1289. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 37, 38 w miejscowości Ćwiercie”.
  Wyświetleń: 58
 1290. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych.
  Wyświetleń: 58
 1291. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Walce na kadencję 2019-2021
  Wyświetleń: 52
 1292. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 51
 1293. XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.07.2020
  Wyświetleń: 51
 1294. Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 46
 1295. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 44
 1296. Zawiadomienia o sesjach Młodzieżowej Rady
  Wyświetleń: 42
 1297. Imienny wykaz głosowań radnych - XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce 27 lipca 2020
  Wyświetleń: 37
 1298. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 45 w Straduni.
  Wyświetleń: 37
 1299. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Walce i stanowisku Wójta w przedmiotowej sprawie
  Wyświetleń: 37
 1300. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o odmowie określenia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 36
 1301. Obwieszczenie Wójta Gmniy Walce o wydaniu decyzji zmieniącej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Brożec”
  Wyświetleń: 36
 1302. Obwieszczenie-zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Krapkowic
  Wyświetleń: 27
 1303. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o przedłużeniu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 25
 1304. Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na 70 000 stanowisk na gruntach wsi Żużela
  Wyświetleń: 24
 1305. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Wyświetleń: 19
 1306. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 18
 1307. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”.
  Wyświetleń: 17
 1308. Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 15
 1309. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Wyświetleń: 7
 1310. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-11-2013 09:57
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 7590
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl