Urząd Gminy Walce

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
357534826128256000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
409413243743019297613808626830277984234130804399034495332980
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350733602734868330743209627671308843406741720578053822247517
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337432854027604219772476519773194452295639741312372609729427
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160901856716598145921934832750271872192529208328092761327151
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009709
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 56581
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 53056
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 30394
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 20318
 5. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 20132
 6. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 16516
 7. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 15131
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11312
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 10907
 10. Informacje o wynikach
  Wyświetleń: 8724
 11. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 8386
 12. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 7355
 13. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 6664
 14. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 6588
 15. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 6092
 16. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 5927
 17. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 5870
 18. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5797
 19. Sołectwa
  Wyświetleń: 5630
 20. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 5610
 21. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 5598
 22. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 5572
 23. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5492
 24. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 5429
 25. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 5263
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 5227
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5219
 28. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 5169
 29. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 5168
 30. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 5137
 31. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 5102
 32. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5060
 33. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5051
 34. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 4948
 35. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 4779
 36. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4655
 37. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 4608
 38. PODATKI
  Wyświetleń: 4576
 39. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 4536
 40. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 4526
 41. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4428
 42. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4408
 43. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 4383
 44. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 4376
 45. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 4344
 46. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4322
 47. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4228
 48. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 4208
 49. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4177
 50. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4151
 51. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 3984
 52. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 3961
 53. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 3954
 54. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3942
 55. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3938
 56. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3891
 57. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 3871
 58. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 3801
 59. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 3785
 60. Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi
  Wyświetleń: 3779
 61. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 3751
 62. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3748
 63. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 3710
 64. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 3636
 65. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 3627
 66. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3608
 67. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3605
 68. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 3576
 69. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 3549
 70. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3525
 71. Dobieszowice
  Wyświetleń: 3498
 72. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3436
 73. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3423
 74. Brożec
  Wyświetleń: 3421
 75. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 3419
 76. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3386
 77. Berg
  Wyświetleń: 3367
 78. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 3359
 79. Rejestry
  Wyświetleń: 3348
 80. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3320
 81. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 3316
 82. Malá Morávka
  Wyświetleń: 3305
 83. Walce
  Wyświetleń: 3274
 84. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3269
 85. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3265
 86. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3246
 87. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3245
 88. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 3240
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3235
 90. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3230
 91. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 3226
 92. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 3208
 93. Ewidencje
  Wyświetleń: 3167
 94. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3161
 95. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 3144
 96. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 3128
 97. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3060
 98. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3031
 99. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3005
 100. Archiwa
  Wyświetleń: 2999
 101. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 2999
 102. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 2986
 103. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 2947
 104. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 2929
 105. Zabierzów
  Wyświetleń: 2882
 106. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2867
 107. Rozkochów
  Wyświetleń: 2861
 108. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 2861
 109. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2849
 110. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 2845
 111. Stradunia
  Wyświetleń: 2839
 112. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 2834
 113. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 2830
 114. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 2811
 115. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2809
 116. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2792
 117. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2786
 118. Kromołów
  Wyświetleń: 2778
 119. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 2760
 120. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2722
 121. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 2715
 122. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 2703
 123. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2698
 124. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 2698
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 2689
 126. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2688
 127. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2684
 128. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2675
 129. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2664
 130. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2651
 131. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 2630
 132. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 2616
 133. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 2595
 134. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 2591
 135. Ćwiercie
  Wyświetleń: 2588
 136. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2583
 137. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2579
 138. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 2547
 139. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 2547
 140. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2533
 141. Kontrole
  Wyświetleń: 2529
 142. Dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 2525
 143. Opłata targowa
  Wyświetleń: 2522
 144. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 2516
 145. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 2508
 146. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 2507
 147. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2489
 148. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 2488
 149. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2477
 150. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2476
 151. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2472
 152. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 2435
 153. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2427
 154. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 2406
 155. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 2387
 156. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 2383
 157. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2369
 158. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2367
 159. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 2356
 160. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2335
 161. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2333
 162. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2304
 163. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy na 2013 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2279
 164. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2273
 165. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2271
 166. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 2257
 167. Protokoły
  Wyświetleń: 2255
 168. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 2241
 169. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2238
 170. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2228
 171. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2198
 172. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2186
 173. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2154
 174. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2149
 175. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy za 2013 rok z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2146
 176. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2139
 177. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2136
 178. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2124
 179. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2096
 180. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2089
 181. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2062
 182. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2053
 183. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2051
 184. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2039
 185. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2033
 186. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 2033
 187. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2030
 188. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2029
 189. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2029
 190. Grocholub
  Wyświetleń: 2024
 191. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2021
 192. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2009
 193. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2007
 194. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1993
 195. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1983
 196. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1978
 197. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 1972
 198. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 1961
 199. Wybory ławników
  Wyświetleń: 1958
 200. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 1951
 201. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 1947
 202. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1933
 203. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 1913
 204. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1903
 205. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 1898
 206. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 1896
 207. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 1895
 208. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 1892
 209. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 1868
 210. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1854
 211. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 1849
 212. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 1833
 213. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1830
 214. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1828
 215. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 1816
 216. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 1813
 217. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1810
 218. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1797
 219. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1787
 220. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1783
 221. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 1780
 222. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 1774
 223. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1767
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1767
 225. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 1762
 226. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 1759
 227. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 1752
 228. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1741
 229. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1736
 230. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 1716
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1712
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1709
 233. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 1705
 234. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1705
 235. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 1702
 236. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 1701
 237. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 1700
 238. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1690
 239. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 1688
 240. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 1688
 241. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 1679
 242. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 1676
 243. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1674
 244. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 1665
 245. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1662
 246. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 1658
 247. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 1650
 248. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1649
 249. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 1647
 250. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 1644
 251. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1644
 252. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1633
 253. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 1630
 254. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 1628
 255. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 1624
 256. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 1623
 257. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1622
 258. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 1622
 259. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1621
 260. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1617
 261. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 1617
 262. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1614
 263. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 1610
 264. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1609
 265. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 1608
 266. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1608
 267. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 1606
 268. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 1600
 269. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1594
 270. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1589
 271. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1588
 272. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 1586
 273. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 1583
 274. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 1582
 275. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 1581
 276. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1578
 277. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 1559
 278. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 1553
 279. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 1552
 280. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 1551
 281. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 1545
 282. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 1542
 283. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 1541
 284. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 1533
 285. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1527
 286. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 1522
 287. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1520
 288. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 1519
 289. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1517
 290. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1515
 291. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1512
 292. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 1511
 293. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1508
 294. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 1506
 295. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 1506
 296. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1501
 297. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1498
 298. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 1493
 299. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1493
 300. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1490
 301. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 1490
 302. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1489
 303. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 1488
 304. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 1487
 305. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1485
 306. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1485
 307. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1476
 308. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 1475
 309. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 1474
 310. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1473
 311. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 1473
 312. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1471
 313. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 1469
 314. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 1469
 315. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 1467
 316. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 1462
 317. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 1457
 318. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1450
 319. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1449
 320. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1440
 321. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 1438
 322. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 1434
 323. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 1432
 324. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1431
 325. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1431
 326. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 1431
 327. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1429
 328. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 329. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 1423
 330. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 1418
 331. Protokoły
  Wyświetleń: 1418
 332. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1412
 333. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1411
 334. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1407
 335. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 1404
 336. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1395
 337. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1388
 338. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 1387
 339. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1382
 340. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 1379
 341. PESEL
  Wyświetleń: 1372
 342. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1369
 343. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1365
 344. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1360
 345. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1358
 346. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1355
 347. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1349
 348. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1349
 349. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1347
 350. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1343
 351. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1343
 352. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1342
 353. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1341
 354. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1336
 355. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 1335
 356. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1328
 357. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1326
 358. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1325
 359. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1320
 360. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1317
 361. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1315
 362. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1314
 363. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1312
 364. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1306
 365. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1301
 366. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1293
 367. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1290
 368. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1289
 369. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1284
 370. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 1282
 371. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 1281
 372. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1277
 373. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1275
 374. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1272
 375. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1272
 376. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1270
 377. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1270
 378. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1270
 379. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1267
 380. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1266
 381. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1266
 382. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1263
 383. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1262
 384. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1262
 385. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1261
 386. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1258
 387. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1257
 388. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1251
 389. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1251
 390. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1251
 391. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1250
 392. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1246
 393. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1244
 394. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 1241
 395. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1238
 396. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1237
 397. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1230
 398. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1230
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1226
 400. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1226
 401. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1221
 402. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1219
 403. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1217
 404. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1213
 405. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1210
 406. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1205
 407. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1203
 408. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1195
 409. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1195
 410. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1195
 411. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1195
 412. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1193
 413. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1193
 414. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1193
 415. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1192
 416. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1190
 417. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1189
 418. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1188
 419. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1185
 420. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 1182
 421. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1180
 422. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1178
 423. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1178
 424. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1176
 425. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1175
 426. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1175
 427. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1172
 428. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1169
 429. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1167
 430. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1166
 431. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1164
 432. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1163
 433. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1161
 434. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1159
 435. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1157
 436. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1156
 437. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1156
 438. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1151
 439. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1146
 440. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1139
 441. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1139
 442. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1139
 443. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1136
 444. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1136
 445. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1134
 446. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1131
 447. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1131
 448. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1131
 449. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1129
 450. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1126
 451. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1125
 452. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1125
 453. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1121
 454. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1121
 455. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1118
 456. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1117
 457. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1117
 458. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1115
 459. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1112
 460. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1112
 461. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1111
 462. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1108
 463. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1108
 464. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1107
 465. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1105
 466. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1105
 467. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1104
 468. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 1102
 469. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1097
 470. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1097
 471. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1092
 472. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1091
 473. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1088
 474. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1088
 475. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1087
 476. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1082
 477. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 1080
 478. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1075
 479. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1072
 480. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1072
 481. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1072
 482. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1068
 483. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1068
 484. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1068
 485. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1068
 486. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1067
 487. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1064
 488. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1063
 489. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1061
 490. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 1058
 491. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1056
 492. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1054
 493. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1053
 494. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1050
 495. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1047
 496. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1046
 497. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1046
 498. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1045
 499. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1044
 500. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1044
 501. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1043
 502. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1042
 503. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1040
 504. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1036
 505. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1036
 506. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1035
 507. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1034
 508. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1031
 509. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1030
 510. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1029
 511. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1026
 512. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1022
 513. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1021
 514. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1021
 515. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1021
 516. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1020
 517. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1019
 518. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1014
 519. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1013
 520. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1007
 521. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1006
 522. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1006
 523. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1005
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1004
 525. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1004
 526. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 998
 527. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 995
 528. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 994
 529. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 992
 530. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 990
 531. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 985
 532. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 984
 533. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 984
 534. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 978
 535. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 978
 536. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 977
 537. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 974
 538. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 974
 539. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 973
 540. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 971
 541. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 969
 542. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 967
 543. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 967
 544. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 966
 545. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 966
 546. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 965
 547. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 962
 548. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 962
 549. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 961
 550. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 961
 551. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 961
 552. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 959
 553. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 959
 554. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 958
 555. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 956
 556. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 956
 557. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 953
 558. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 952
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 952
 560. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 951
 561. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 950
 562. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 949
 563. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 949
 564. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 948
 565. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 947
 566. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 946
 567. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 945
 568. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 945
 569. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 944
 570. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 941
 571. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 938
 572. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 938
 573. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 937
 574. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 936
 575. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 936
 576. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 936
 577. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 935
 578. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 934
 579. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 933
 580. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 929
 581. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 928
 582. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 927
 583. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 926
 584. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 925
 585. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 925
 586. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 925
 587. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 924
 588. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 918
 589. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 917
 590. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 916
 591. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 916
 592. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 916
 593. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 914
 594. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 913
 595. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 912
 596. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 910
 597. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 909
 598. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 909
 599. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 909
 600. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 909
 601. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 909
 602. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 909
 603. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 907
 604. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 907
 605. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 906
 606. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 905
 607. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 905
 608. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 903
 609. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 903
 610. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 903
 611. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 900
 612. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 900
 613. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 900
 614. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 899
 615. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 899
 616. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 898
 617. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 897
 618. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 894
 619. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 892
 620. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 892
 621. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 891
 622. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 891
 623. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 890
 624. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 889
 625. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 889
 626. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 888
 627. PETYCJE
  Wyświetleń: 887
 628. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 887
 629. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 887
 630. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 886
 631. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 885
 632. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 882
 633. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 881
 634. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 880
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 880
 636. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 880
 637. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 880
 638. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 880
 639. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 879
 640. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 879
 641. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 879
 642. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 879
 643. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 878
 644. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 877
 645. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 876
 646. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 876
 647. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 876
 648. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 875
 649. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 875
 650. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 874
 651. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 871
 652. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 871
 653. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 871
 654. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 870
 655. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 869
 656. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 868
 657. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 868
 658. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 866
 659. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 865
 660. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 864
 661. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 863
 662. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 862
 663. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 862
 664. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 861
 665. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 861
 666. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 860
 667. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 859
 668. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 859
 669. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 858
 670. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 858
 671. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 858
 672. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 857
 673. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 857
 674. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 854
 675. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 854
 676. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 853
 677. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 853
 678. OŚWIATA
  Wyświetleń: 850
 679. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 849
 680. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 849
 681. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 847
 682. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 847
 683. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 846
 684. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 846
 685. DNI WALEC
  Wyświetleń: 844
 686. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 844
 687. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 844
 688. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 842
 689. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 842
 690. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 838
 691. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 838
 692. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 838
 693. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 837
 694. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 836
 695. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 835
 696. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 834
 697. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 833
 698. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 833
 699. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 832
 700. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 830
 701. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 830
 702. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 829
 703. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 829
 704. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 827
 705. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 826
 706. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 825
 707. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 824
 708. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 822
 709. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 821
 710. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 820
 711. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 820
 712. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 819
 713. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 819
 714. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 817
 715. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 816
 716. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 812
 717. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 812
 718. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 812
 719. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 811
 720. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 811
 721. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 810
 722. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 810
 723. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 810
 724. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 809
 725. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 809
 726. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 807
 727. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 806
 728. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 806
 729. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 806
 730. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 803
 731. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 803
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 802
 733. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 802
 734. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 802
 735. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 800
 736. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 800
 737. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 800
 738. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 799
 739. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 798
 740. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 797
 741. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 797
 742. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 797
 743. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 793
 744. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 790
 745. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 790
 746. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 788
 747. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 788
 748. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 788
 749. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 787
 750. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 787
 751. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 787
 752. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 785
 753. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 784
 754. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 784
 755. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 784
 756. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 781
 757. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 780
 758. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 778
 759. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 776
 760. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 776
 761. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 774
 762. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 774
 763. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 772
 764. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 771
 765. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 770
 766. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 770
 767. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 768
 768. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 767
 769. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 766
 770. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 766
 771. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 764
 772. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 763
 773. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 763
 774. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 762
 775. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 762
 776. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 761
 777. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 761
 778. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 760
 779. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 759
 780. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 758
 781. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 756
 782. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 755
 783. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 752
 784. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 752
 785. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 751
 786. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 750
 787. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 747
 788. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 746
 789. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 743
 790. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 738
 791. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 735
 792. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 733
 793. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 733
 794. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 727
 795. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 727
 796. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 724
 797. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 724
 798. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 724
 799. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 717
 800. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 716
 801. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 710
 802. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 706
 803. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 706
 804. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 706
 805. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 706
 806. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 705
 807. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 704
 808. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 702
 809. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 697
 810. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 697
 811. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 691
 812. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 688
 813. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 686
 814. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 679
 815. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 679
 816. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 676
 817. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 676
 818. Protokoły
  Wyświetleń: 674
 819. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 671
 820. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 670
 821. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 670
 822. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 669
 823. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 669
 824. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 669
 825. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 669
 826. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 666
 827. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 663
 828. Budżet 2014
  Wyświetleń: 662
 829. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 662
 830. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 659
 831. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 654
 832. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 652
 833. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 646
 834. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 645
 835. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 637
 836. test Edek
  Wyświetleń: 628
 837. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 620
 838. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 612
 839. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 609
 840. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 606
 841. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 591
 842. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 591
 843. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 589
 844. Statut
  Wyświetleń: 587
 845. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 584
 846. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 583
 847. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 581
 848. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 575
 849. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 570
 850. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 560
 851. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 551
 852. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 547
 853. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 541
 854. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 533
 855. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 481
 856. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 470
 857. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 469
 858. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 469
 859. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 467
 860. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 454
 861. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 439
 862. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 436
 863. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 424
 864. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 407
 865. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 407
 866. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 403
 867. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 400
 868. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 398
 869. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 396
 870. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 391
 871. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 386
 872. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 384
 873. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 384
 874. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 376
 875. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 373
 876. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 338
 877. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 336
 878. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 335
 879. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 334
 880. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 332
 881. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 323
 882. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 319
 883. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 317
 884. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 316
 885. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 314
 886. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 304
 887. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 299
 888. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 291
 889. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 280
 890. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 280
 891. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 279
 892. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 275
 893. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 257
 894. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 254
 895. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 248
 896. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 246
 897. Budżet 2018
  Wyświetleń: 240
 898. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 223
 899. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 220
 900. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 220
 901. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 219
 902. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 218
 903. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 218
 904. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 218
 905. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 216
 906. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 208
 907. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 202
 908. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 200
 909. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 194
 910. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 191
 911. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 189
 912. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 188
 913. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 187
 914. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 170
 915. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 160
 916. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 151
 917. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 143
 918. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 139
 919. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 134
 920. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 126
 921. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 124
 922. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 124
 923. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 120
 924. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 119
 925. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 116
 926. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 113
 927. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 112
 928. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 111
 929. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 106
 930. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 94
 931. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 92
 932. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 92
 933. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 89
 934. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 82
 935. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 77
 936. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 76
 937. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 68
 938. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 65
 939. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 59
 940. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 55
 941. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 49
 942. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 49
 943. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 48
 944. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 48
 945. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 47
 946. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 47
 947. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 43
 948. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 43
 949. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 38
 950. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 36
 951. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 34
 952. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-11-2013 09:57
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 5492
Dane adresowe:

Urząd Gminy Walce
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4667540, 77 4660108
fax: 77 4667556, 77 4660784
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×