Urząd Gminy Walce

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
35753482614425542714382854829622605241532582628581168050
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
409413243743019297613808626830277984234130804399034495332980
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
350733602734868330743209627671308843406741720578053822247517
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
337432854027604219772476519773194452295639741312372609729427
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
160901856716598145921934832750271872192529208328092761327151
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000009709
 1. Zamówienia publiczne udzielane do dnia 31.12.2016
  Wyświetleń: 60524
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 54288
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 38307
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 24241
 5. Ochrona Środowiska i Przyrody
  Wyświetleń: 23631
 6. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 19447
 7. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 18770
 8. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 18421
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 11951
 10. PODATKI, OPŁATY
  Wyświetleń: 10671
 11. Informacje o wynikach
  Wyświetleń: 10056
 12. Zamierzenia działań i programy
  Wyświetleń: 8595
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8373
 14. Miejscowe Plany Zagodpodarowania Przetrzennego - uchwały
  Wyświetleń: 7444
 15. Struktura Organizacyjna i Kompetencje Gminy
  Wyświetleń: 7339
 16. Publiczne Przedszkola
  Wyświetleń: 6853
 17. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 6698
 18. Rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - OWI
  Wyświetleń: 6564
 19. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 6494
 20. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 6463
 21. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach
  Wyświetleń: 6205
 22. Publiczne Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 6197
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6096
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6056
 25. Gminna Biblioteka Pubiczna w Walcach
  Wyświetleń: 6048
 26. Polityka prywatności serwisu bip.walce.pl
  Wyświetleń: 6025
 27. Obywatel w Urzędzie
  Wyświetleń: 6022
 28. Sołectwa
  Wyświetleń: 5889
 29. Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 5845
 30. Gminny Zespół Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 5750
 31. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2007-2013
  Wyświetleń: 5739
 32. Związek Międzygminny "Czysty Region"
  Wyświetleń: 5699
 33. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5669
 34. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5490
 35. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 5486
 36. Zamówienia publiczne poniżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 5462
 37. BIP - informacje ogólne
  Wyświetleń: 5441
 38. Co i gdzie w Urzędzie (BIP)
  Wyświetleń: 5389
 39. Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5287
 40. Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 5217
 41. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 5002
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4964
 43. Zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 4920
 44. Budżet 2013
  Wyświetleń: 4847
 45. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4827
 46. Euroregion Pradziad
  Wyświetleń: 4814
 47. PODATKI
  Wyświetleń: 4795
 48. Związek Gmin Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 4794
 49. Budżet 2011
  Wyświetleń: 4691
 50. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4672
 51. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 4645
 52. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Walce w miejscowości Walce i Grocholub (zakończony)
  Wyświetleń: 4634
 53. Stowarzyszenie Kraina św. Anny
  Wyświetleń: 4634
 54. Publiczne Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 4595
 55. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 4568
 56. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 4551
 57. Interpretacje podatkowe
  Wyświetleń: 4537
 58. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4500
 59. Opłata targowa
  Wyświetleń: 4394
 60. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4368
 61. Budżet 2014
  Wyświetleń: 4273
 62. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 4248
 63. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 4235
 64. Dług i ciężar publiczny
  Wyświetleń: 4141
 65. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 4134
 66. Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi
  Wyświetleń: 4134
 67. Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 4083
 68. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4079
 69. Projektowanie aktów normatywnych
  Wyświetleń: 4061
 70. Przetarg nieograniczony na Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu (ogłoszony 19.05.2011 r.)
  Wyświetleń: 4034
 71. Wykaz kontroli zewnętrznych
  Wyświetleń: 4030
 72. Wykaz opiekunów dziennych
  Wyświetleń: 3972
 73. Berg
  Wyświetleń: 3935
 74. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3925
 75. Czynsz dzierżawny
  Wyświetleń: 3908
 76. Malá Morávka
  Wyświetleń: 3816
 77. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 3788
 78. Dobieszowice
  Wyświetleń: 3785
 79. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 3766
 80. Rejestry
  Wyświetleń: 3750
 81. Budżet 2008
  Wyświetleń: 3742
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3727
 83. Nabór na stanowisko pracy d/s Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3710
 84. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 3671
 85. Procedury załatwiania spraw - nieaktualne
  Wyświetleń: 3670
 86. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 3669
 87. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3657
 88. Budżet Gminy Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 3656
 89. Brożec
  Wyświetleń: 3646
 90. Budżet Gminy Walce na 2007 rok
  Wyświetleń: 3626
 91. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3625
 92. Budżet Gminy Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 3620
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3619
 94. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 3606
 95. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3555
 96. Ewidencje
  Wyświetleń: 3545
 97. Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (opublikowano omyłkowo)
  Wyświetleń: 3535
 98. Walce
  Wyświetleń: 3523
 99. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3509
 100. Budżet Gminy Walce na 2006 rok
  Wyświetleń: 3490
 101. Statut Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 3430
 102. Archiwa
  Wyświetleń: 3396
 103. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 3374
 104. Zamówienia publiczne powyżej kwoty zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy PZP
  Wyświetleń: 3372
 105. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Wyświetleń: 3337
 106. Budżet Gminy Walce na 2003 rok
  Wyświetleń: 3324
 107. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3304
 108. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Wyświetleń: 3208
 109. Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Placówek oświatowych gminy Walce (17-10-2007r. )
  Wyświetleń: 3207
 110. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 3195
 111. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Marianków) w Walcach
  Wyświetleń: 3192
 112. Sektorowy Program Operacyjny
  Wyświetleń: 3176
 113. Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny
  Wyświetleń: 3153
 114. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3133
 115. Wystąpienia, stanowiska
  Wyświetleń: 3133
 116. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 3122
 117. Rozkochów
  Wyświetleń: 3118
 118. Zabierzów
  Wyświetleń: 3115
 119. Stradunia
  Wyświetleń: 3108
 120. Nabór na stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 3089
 121. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 3074
 122. Wybory do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 3051
 123. INTERREG IIIA Czechy - Polska
  Wyświetleń: 3043
 124. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3018
 125. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Straduni dz. 18/48 - bezprzetargowo
  Wyświetleń: 3013
 126. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3010
 127. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 2988
 128. Kromołów
  Wyświetleń: 2988
 129. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce wraz z prognozą oddziaływania na środowiska
  Wyświetleń: 2971
 130. Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach i do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 (ogłoszony 19-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 2958
 131. Podatek rolny
  Wyświetleń: 2958
 132. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 2940
 133. Informacje o stanie Gminy
  Wyświetleń: 2915
 134. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2910
 135. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
  Wyświetleń: 2890
 136. Nabór na stanowisko pracy d/s finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2880
 137. Przetarg nieograniczony na Termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Gminy Walce
  Wyświetleń: 2877
 138. Ogłoszenie o I przetargu na nieruchomości gruntowe położone w Zabierzowie i Kromołowie
  Wyświetleń: 2866
 139. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 2846
 140. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 2840
 141. ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 2831
 142. Nabór na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 2829
 143. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nierostrzygnięty)
  Wyświetleń: 2815
 144. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2014
  Wyświetleń: 2811
 145. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
  Wyświetleń: 2807
 146. Ćwiercie
  Wyświetleń: 2803
 147. Dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 2800
 148. Przetarg nieograniczony na zadanie pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów"
  Wyświetleń: 2787
 149. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na rok 2014
  Wyświetleń: 2760
 150. Kontrole
  Wyświetleń: 2738
 151. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
  Wyświetleń: 2721
 152. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2716
 153. Nabór na stanowisko urzędnicze pracownika w REFERACIE INFRASTRUKTURY, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 2715
 154. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2714
 155. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.[unieważnione]
  Wyświetleń: 2682
 156. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2675
 157. Europejski Funduszu Społeczny
  Wyświetleń: 2670
 158. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 2656
 159. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2641
 160. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2628
 161. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r
  Wyświetleń: 2603
 162. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2599
 163. Projekty współfinansowane
  Wyświetleń: 2590
 164. Stan przyjmowanych spraw
  Wyświetleń: 2584
 165. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2577
 166. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  Wyświetleń: 2572
 167. Projekty współfinansowane z Programów Rządowych
  Wyświetleń: 2555
 168. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I
  Wyświetleń: 2530
 169. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 2524
 170. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2506
 171. Budżet 2016
  Wyświetleń: 2484
 172. Przetarg nieograniczony - Stradunia wsią ekologiczną i turystyczną
  Wyświetleń: 2467
 173. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 2457
 174. Terminy sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2445
 175. Nabór na stanowisko pracy - pomoc administracyjna
  Wyświetleń: 2418
 176. Protokoły
  Wyświetleń: 2413
 177. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONE]
  Wyświetleń: 2412
 178. Sprawozdania roczne
  Wyświetleń: 2410
 179. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 2398
 180. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
  Wyświetleń: 2395
 181. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 2392
 182. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015
  Wyświetleń: 2353
 183. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2329
 184. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Żuk 156 (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 2311
 185. Wstępny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu - VI nabór
  Wyświetleń: 2296
 186. Jednostka budżetowa - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Walcach
  Wyświetleń: 2285
 187. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 2283
 188. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości z zasobu gminnego w obrębie Stare Kotkowice i Nowe Kotkowice
  Wyświetleń: 2277
 189. Wykaz nieruchomości do sprzedaży w obrębach Kromołów -przysiółek Czerniów i Zabierzów
  Wyświetleń: 2276
 190. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 2261
 191. Wybory ławników na kadencję 2016-2019 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2256
 192. Grocholub
  Wyświetleń: 2253
 193. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2252
 194. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 2247
 195. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2244
 196. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walce
  Wyświetleń: 2241
 197. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2236
 198. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 2214
 199. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 2213
 200. Przetarg nieograniczony na budowę budynku rehabilitacyjnego w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 2205
 201. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2201
 202. Herb Gminy Walce - załącznik nr 3 do Statutu
  Wyświetleń: 2198
 203. Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu
  Wyświetleń: 2194
 204. Wieloletni Program Inwestycyjny
  Wyświetleń: 2193
 205. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2178
 206. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 2173
 207. Dotacje w trybie art. 19a
  Wyświetleń: 2163
 208. Wybory ławników na kadencję 2012-2015 w Gminie Walce
  Wyświetleń: 2163
 209. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 2160
 210. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2154
 211. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 2145
 212. Statut Gminy Walce - treść
  Wyświetleń: 2145
 213. Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji
  Wyświetleń: 2095
 214. Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu - "PROSUMENT OPOLSKI"
  Wyświetleń: 2090
 215. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2090
 216. Uchwała nr VI/31/03 z 3 marca 03 r. - uchwalenie Statutu
  Wyświetleń: 2088
 217. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010
  Wyświetleń: 2069
 218. Program Odnowa wsi w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2060
 219. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 2311/3 k.m. 8 obręb Walce
  Wyświetleń: 2049
 220. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2013
  Wyświetleń: 2043
 221. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - Walce, ul. 1 Maja
  Wyświetleń: 2033
 222. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 2031
 223. Komisje konkursowe
  Wyświetleń: 2027
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 10 turbin, na gruntach sołectwa Walce, gmina Walce
  Wyświetleń: 2022
 225. Zarządzenia Wójta w roku 2009
  Wyświetleń: 2019
 226. Plany Prac Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2018
 227. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 2016
 228. Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 2003
 229. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 2002
 230. Nadzór inwestorski "Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 2002
 231. WYBORY PREZYDENTA RP 2010
  Wyświetleń: 1995
 232. Mapa - załącznik nr 1 do Statutu
  Wyświetleń: 1992
 233. DOWODY OSOBISTE
  Wyświetleń: 1990
 234. Program Ochrony Zabytków na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1984
 235. Zarządzenia Wójta w roku 2004
  Wyświetleń: 1980
 236. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2002-2006
  Wyświetleń: 1972
 237. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na nieruchomość w Grocholubiu - działki 1454 i 636
  Wyświetleń: 1968
 238. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2010
  Wyświetleń: 1967
 239. Ogłoszenie o I przetaru na nieruchomość niezabudowną w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 1952
 240. WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  Wyświetleń: 1949
 241. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Walce
  Wyświetleń: 1940
 242. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej - ul. Zamkowa w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1938
 243. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK
  Wyświetleń: 1915
 244. OBWIESZENIE Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1912
 245. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1911
 246. Zarządzenia Wójta w roku 2011
  Wyświetleń: 1910
 247. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2009
  Wyświetleń: 1909
 248. Zarządzenia Wójta w roku 2010
  Wyświetleń: 1905
 249. OCHRONA ŚRODOWISKA, WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 1902
 250. Podatek leśny
  Wyświetleń: 1893
 251. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015
  Wyświetleń: 1893
 252. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/2014 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1889
 253. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
  Wyświetleń: 1888
 254. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1886
 255. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1872
 256. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2014-2020
  Wyświetleń: 1869
 257. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 1865
 258. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2011
  Wyświetleń: 1865
 259. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1861
 260. Przetarg nieograniczony na Odbudowę drogi ulica Lesiany w Straduni
  Wyświetleń: 1857
 261. Uchwała Rady Gminy Walce w sprawie budżetu 2010
  Wyświetleń: 1853
 262. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok
  Wyświetleń: 1852
 263. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1850
 264. Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
  Wyświetleń: 1843
 265. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  Wyświetleń: 1838
 266. Zarządzenia Wójta w roku 2008
  Wyświetleń: 1835
 267. Budowa stacji zlewczej ścieków w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1834
 268. Zarządzenia Wójta w roku 2013
  Wyświetleń: 1832
 269. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2015
  Wyświetleń: 1831
 270. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI, MIENIE KOMUNALNE
  Wyświetleń: 1823
 271. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1822
 272. Przetarg nieograniczony na Opracowanie i wydanie albumu pn. Zabytki w otoczeniu przyrody pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1822
 273. O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1821
 274. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1820
 275. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2009
  Wyświetleń: 1819
 276. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1818
 277. Ogłoszenie rokowań po drugim przetargu na nieruchomości gruntowe w Kromołowie (przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 1818
 278. Zarządzenia Wójta w roku 2012
  Wyświetleń: 1816
 279. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 04-09-2008 r.)
  Wyświetleń: 1807
 280. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (zakończony)
  Wyświetleń: 1804
 281. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 1792
 282. Nabór na stanowisko konserwatora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1784
 283. Flaga Gminy Walce - załącznik nr 4 do Statutu
  Wyświetleń: 1775
 284. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1775
 285. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
  Wyświetleń: 1775
 286. Wójt Gminy Walce ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kromołowie przysiółek Czerniów
  Wyświetleń: 1763
 287. Zarządzenia Wójta w roku 2014
  Wyświetleń: 1763
 288. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK
  Wyświetleń: 1759
 289. Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)
  Wyświetleń: 1756
 290. Przetarg nieograniczony: "Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską w Walcach".
  Wyświetleń: 1755
 291. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 1754
 292. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
  Wyświetleń: 1749
 293. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2007
  Wyświetleń: 1747
 294. Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007
  Wyświetleń: 1742
 295. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1737
 296. Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu
  Wyświetleń: 1733
 297. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1732
 298. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 1731
 299. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2008
  Wyświetleń: 1729
 300. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia
  Wyświetleń: 1728
 301. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów (Przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1726
 302. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1723
 303. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1722
 304. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2005
  Wyświetleń: 1719
 305. Zarządzenia Wójta w roku 2005
  Wyświetleń: 1716
 306. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2008
  Wyświetleń: 1715
 307. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1715
 308. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pługa odśnieżnego
  Wyświetleń: 1713
 309. Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 1713
 310. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1713
 311. Zarządzenia Wójta w roku 2003
  Wyświetleń: 1713
 312. Jarmark Adwentowy 2005 r.
  Wyświetleń: 1709
 313. Samodzielne stanowisko pracy d/s Przetargów i Gospodarki Nieruchomościami (zakończony)
  Wyświetleń: 1705
 314. Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych - załącznik nr 2 do Statutu
  Wyświetleń: 1701
 315. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1695
 316. "Dostawa jednego samochodu ciężarowego do 3,5t, typu furgon dla potrzeb SZBWiK w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1690
 317. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2004
  Wyświetleń: 1688
 318. Przetarg nieograniczony na Dostawę artykułów biurowych, higienicznych oraz środków czystości do Urzędu Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1684
 319. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1681
 320. Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Stradunia [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1681
 321. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2016 rok
  Wyświetleń: 1678
 322. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu
  Wyświetleń: 1676
 323. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975
  Wyświetleń: 1672
 324. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Wyświetleń: 1667
 325. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Urzędzie Gminy w Walcach (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1661
 326. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1658
 327. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2012
  Wyświetleń: 1653
 328. Zdjęcia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1653
 329. Przetarg nieograniczony na remont sali spotkań przy OSP w Straduni (zakończony 12-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1652
 330. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011
  Wyświetleń: 1635
 331. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Walcach
  Wyświetleń: 1633
 332. PESEL
  Wyświetleń: 1631
 333. Zarządzenia Wójta w roku 2015
  Wyświetleń: 1630
 334. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"
  Wyświetleń: 1629
 335. Przetarg nieograniczony na Remont drogi ul. Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1628
 336. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Walce na lata 2006- 2013.
  Wyświetleń: 1616
 337. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 1613
 338. Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”
  Wyświetleń: 1612
 339. Nabór na stanowisko d/s kadrowych, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Walce
  Wyświetleń: 1606
 340. Obwieszczenie o konsultacji projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1606
 341. „Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1599
 342. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego FORD Transit nr rej. OKR 20RG
  Wyświetleń: 1599
 343. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. 38/3 m. 1 Rozkochów (rostrzygniety 09-10-2008 r.)
  Wyświetleń: 1596
 344. Opłata administracyjna za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1593
 345. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)
  Wyświetleń: 1589
 346. Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 1581
 347. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „OBJAZDOWA AKADEMIA DLA SENIORA I JUNIORA” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1579
 348. Budżet 2017
  Wyświetleń: 1578
 349. Uchwały Rady Gminy w Walcach w roku 2003
  Wyświetleń: 1573
 350. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1567
 351. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1564
 352. Mapa terenów inwestycyjnych Gminy Walce
  Wyświetleń: 1560
 353. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1560
 354. Informacja Powiatowego Lekarza Wetrynarii
  Wyświetleń: 1558
 355. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1556
 356. Przetarg nieograniczony na Przebudowę konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec-Kromołów
  Wyświetleń: 1553
 357. Koncert adwentowy Walce
  Wyświetleń: 1548
 358. Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)
  Wyświetleń: 1545
 359. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za 2010 rok
  Wyświetleń: 1535
 360. Dostawa artykułów biurowych, higienicznych i środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1531
 361. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1529
 362. Z A R Z Ą D Z E N I E nr Or.0050.66.2014 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1528
 363. stan na dzień 31-12-2006 r.
  Wyświetleń: 1524
 364. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1522
 365. Protokoły
  Wyświetleń: 1520
 366. Przetarg nieograniczony na Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1516
 367. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1509
 368. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grocholubiu (Swornicy) (zakończony 18-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1506
 369. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
  Wyświetleń: 1505
 370. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1496
 371. stan na dzień 31-12-2012 r.
  Wyświetleń: 1493
 372. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 1490
 373. Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1490
 374. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2007 rok
  Wyświetleń: 1487
 375. Ogłoszenia na wolne stanowiska urzędnicze publikowane do dnia 07-02-2011 r.
  Wyświetleń: 1486
 376. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1483
 377. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rejestracyjny OKR M 856 rok prod. 1975 (nierozstrzygnięty)
  Wyświetleń: 1480
 378. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2016
  Wyświetleń: 1478
 379. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, odcinek I -szy (zakończony 09-06-2008 r.)
  Wyświetleń: 1475
 380. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1471
 381. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Walcach” - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro.
  Wyświetleń: 1470
 382. II ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1459
 383. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  Wyświetleń: 1456
 384. Obwieszczenie o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 1452
 385. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2004-2006
  Wyświetleń: 1451
 386. PETYCJE
  Wyświetleń: 1449
 387. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1447
 388. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO Polonez Truck LB 1,6, rok prod. 1997
  Wyświetleń: 1447
 389. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1445
 390. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1440
 391. Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1440
 392. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1440
 393. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze II przetargu ( nierozstrzygniety)
  Wyświetleń: 1439
 394. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1438
 395. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę
  Wyświetleń: 1428
 396. Zwolnienie od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1428
 397. Zawiadomienie SKO o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się - środowiskowe uwarunkowanuia zgody na realizację farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1426
 398. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1425
 399. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1422
 400. JARMARK ADWENTOWY 4 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1421
 401. Taryfy opłat za wodę
  Wyświetleń: 1420
 402. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ LP 709 nr rej. OKR 74NE rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1418
 403. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 1416
 404. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1416
 405. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2008/09 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 29-10-2008)
  Wyświetleń: 1415
 406. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1415
 407. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1414
 408. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”
  Wyświetleń: 1412
 409. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż samochodu pożarniczego (rozstrzygnięto 09-07-2009 r.)
  Wyświetleń: 1412
 410. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1412
 411. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1403
 412. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 1403
 413. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1399
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 21 turbin, na gruntach sołectwa Dobieszowice
  Wyświetleń: 1396
 415. Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MERCEDES-BENZ LP 709, nr rej. OKR 74NE, rok prod. 1981
  Wyświetleń: 1396
 416. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  Wyświetleń: 1396
 417. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni
  Wyświetleń: 1392
 418. Harmonogram wywozów śmieci z Gminy Walce I-XII 2008 rok
  Wyświetleń: 1391
 419. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2014 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1387
 420. Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Brożcu (zakończony)
  Wyświetleń: 1386
 421. Kalendarz imprez
  Wyświetleń: 1385
 422. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 1385
 423. Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Sienkiewicza w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 1382
 424. Zimowe utrzymanie dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/2007 (zakończony)
  Wyświetleń: 1380
 425. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1377
 426. Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
  Wyświetleń: 1375
 427. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - przebudowa drogi powiatowej ul. Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1375
 428. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Wójta Gminy Walce oraz uchwały Rady Gminy Walce w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1372
 429. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - etap I-szy (zakończony)
  Wyświetleń: 1367
 430. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce decyzja
  Wyświetleń: 1365
 431. I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR (nie rozstrzygnięty )
  Wyświetleń: 1363
 432. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1363
 433. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów".
  Wyświetleń: 1355
 434. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1355
 435. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1354
 436. Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1350
 437. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1346
 438. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1343
 439. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1340
 440. Program pomocowy w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przdsiębiorców na terenie gminy Walce
  Wyświetleń: 1335
 441. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2012 r oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1334
 442. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2010r.
  Wyświetleń: 1333
 443. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2013/14 dla Gminy Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1333
 444. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1331
 445. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce
  Wyświetleń: 1329
 446. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1329
 447. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodwego
  Wyświetleń: 1327
 448. Wieś Walce - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1327
 449. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 1326
 450. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1325
 451. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 1324
 452. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022”
  Wyświetleń: 1319
 453. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1312
 454. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)
  Wyświetleń: 1312
 455. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1310
 456. Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2007/08 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony)
  Wyświetleń: 1309
 457. Oferta na dotację pn. „Organizacja prelekcji na temat ochrony i pielęgnacji drzew w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody dla zainteresowanych mieszkańców gminy”
  Wyświetleń: 1308
 458. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)
  Wyświetleń: 1307
 459. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia w gminie Walce
  Wyświetleń: 1307
 460. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 1304
 461. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Diamentowej w Straduni (zakończony)
  Wyświetleń: 1301
 462. stan na dzień 31-12-2013 r.
  Wyświetleń: 1294
 463. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1292
 464. Gmina Walce - Tereny Inwestycyjne
  Wyświetleń: 1291
 465. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 w formie wykupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1287
 466. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1285
 467. Wieś Stradunia - oferta inwestycyjna
  Wyświetleń: 1285
 468. Nabór na stanowisko pracy ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy
  Wyświetleń: 1284
 469. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach
  Wyświetleń: 1284
 470. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 r. oraz ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1281
 471. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Dimentowej w Straduni
  Wyświetleń: 1278
 472. stan na dzień 31-12-2010 r.
  Wyświetleń: 1274
 473. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, etap I-szy w Dobieszowicach (zakończony)
  Wyświetleń: 1271
 474. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1267
 475. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  Wyświetleń: 1266
 476. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”
  Wyświetleń: 1266
 477. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1262
 478. Wigilia dla osób samotnych i chorych
  Wyświetleń: 1262
 479. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rozkochowie (unieważniony)
  Wyświetleń: 1259
 480. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych kluczem do sukcesu uczniów z gminy Walce programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejski
  Wyświetleń: 1258
 481. stan na dzień 31-12-2005 r.
  Wyświetleń: 1258
 482. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 1250
 483. Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej
  Wyświetleń: 1245
 484. Budżet 2013_
  Wyświetleń: 1241
 485. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2018
  Wyświetleń: 1241
 486. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1238
 487. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1237
 488. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 1229
 489. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1228
 490. DNI WALEC
  Wyświetleń: 1227
 491. XIV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej
  Wyświetleń: 1223
 492. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 1221
 493. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1220
 494. Przetarg na dostawę artykułów biurowych, higienicznych, środków czystości (zakończony)
  Wyświetleń: 1217
 495. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 1213
 496. Przetarg na zadanie pn: Inżynier Kontraktu, realizowane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ
  Wyświetleń: 1210
 497. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1209
 498. Ogłoszenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 (ogłoszony 27-09-2010 r.)
  Wyświetleń: 1208
 499. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce
  Wyświetleń: 1206
 500. Przetarg nieograniczony na Budowę kolektora sanitarnego tranzytowego Walce - Rozkochów
  Wyświetleń: 1205
 501. Przetarg na wymianę pokrycia dachowego na kościele oraz przebudowę utwardzenia placu wokół kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rozkochowie, ul. Wiejska, działka nr 558, k.m. 5 (zakończony)
  Wyświetleń: 1204
 502. stan na dzień 31-12-2004 r.
  Wyświetleń: 1203
 503. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 1197
 504. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 1197
 505. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1195
 506. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1194
 507. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1190
 508. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2011r. oraz ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1190
 509. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej
  Wyświetleń: 1188
 510. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015
  Wyświetleń: 1187
 511. stan na dzień 31-12-2011 r.
  Wyświetleń: 1180
 512. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1174
 513. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 1173
 514. Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Gminnym Zespole Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 1169
 515. Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1169
 516. Ogłoszenie Wójta Gminy Walce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1164
 517. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 1163
 518. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 1161
 519. Taryfy opłat za ścieki
  Wyświetleń: 1158
 520. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Grocholub
  Wyświetleń: 1156
 521. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1154
 522. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1154
 523. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1153
 524. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce w gminie Walce
  Wyświetleń: 1152
 525. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury z udziałem społ. Budowa bud. inwentarskiego - chlewni, budowa zbiornika na gnojowicę w Walcach.
  Wyświetleń: 1151
 526. Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1151
 527. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1149
 528. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1148
 529. Dług i ciężar publiczny - stan na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1145
 530. Zarządzenia Wójta w roku 2016
  Wyświetleń: 1142
 531. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 1140
 532. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1138
 533. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1137
 534. OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE/ wyłożenie zmiany MPZP wsi Brożec
  Wyświetleń: 1136
 535. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1134
 536. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2011/12 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1133
 537. Referaty i stanowiska 2
  Wyświetleń: 1133
 538. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu
  Wyświetleń: 1132
 539. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 1131
 540. stan na dzień 31-12-2007 r.
  Wyświetleń: 1131
 541. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1130
 542. stan na dzień 31-12-2008 r.
  Wyświetleń: 1130
 543. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 1124
 544. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1122
 545. Spotkanie złotych jubilatów
  Wyświetleń: 1122
 546. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 1121
 547. stan na dzień 31-12-2009 r.
  Wyświetleń: 1121
 548. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2012/13 dla placówek oświatowych gminy Walce
  Wyświetleń: 1116
 549. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 1115
 550. 2.Skarbnik Gminy Walce
  Wyświetleń: 1111
 551. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1111
 552. Przetarg nieograniczony na opracowanie i wydanie albumu - Przydrożne krzyże i kapliczki w pejzażu pogranicza polsko czeskiego i dostawa gablot wystawowych. (zakończony)
  Wyświetleń: 1111
 553. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 1111
 554. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1109
 555. Oddanie do użytku DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny Zbożowe
  Wyświetleń: 1109
 556. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 1107
 557. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1107
 558. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1107
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1106
 560. Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 PZP
  Wyświetleń: 1104
 561. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 1101
 562. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1101
 563. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową
  Wyświetleń: 1097
 564. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 1097
 565. Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1094
 566. 1.Wójt Gminy Walce
  Wyświetleń: 1091
 567. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2010/11 dla placówek oświatowych gminy Walce (ogłoszony 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1090
 568. Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz wniosku o dofinansowanie dotyczącego zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu” – zamówienie publiczne poniżej 30 tys. euro
  Wyświetleń: 1089
 569. Obwieszczenie Wójta Gminy - zapoznanie się z materiałem dowodowym - wiatraki Rozkochów
  Wyświetleń: 1085
 570. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1079
 571. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 1078
 572. REALIZACJA PROGRAMU KOMPUTER DLA HOMERA 2010
  Wyświetleń: 1078
 573. Zarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 24 lutego 2016 r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP wsi Stradunia , wyłożonego do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 1078
 574. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A156 o numerze rejestracyjnym ODB 1103 w drodze rokowań.
  Wyświetleń: 1077
 575. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 1076
 576. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1076
 577. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową
  Wyświetleń: 1076
 578. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 1076
 579. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 1075
 580. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2017 rok
  Wyświetleń: 1074
 581. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 1070
 582. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1070
 583. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 1068
 584. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce.
  Wyświetleń: 1068
 585. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1068
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska w Walcach
  Wyświetleń: 1067
 587. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy rolej we Wsi Walce, które są oddane w trwały zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
  Wyświetleń: 1067
 588. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 1064
 589. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1061
 590. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 1058
 591. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 1058
 592. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Rozkochów , część nieruchomości zabudowanej na dz. nr 540 k.m. 5.
  Wyświetleń: 1058
 593. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w 2010r.
  Wyświetleń: 1057
 594. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 1056
 595. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"
  Wyświetleń: 1056
 596. Obwieszczenie Wójta o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 1055
 597. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)
  Wyświetleń: 1052
 598. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przebudowa drogi powiatowej ulica Opolska Walce
  Wyświetleń: 1049
 599. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Rozkochów dz.255 k.m.4
  Wyświetleń: 1048
 600. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko polegającego na - Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 1047
 601. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 1047
 602. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 1045
 603. Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  Wyświetleń: 1045
 604. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 1045
 605. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1044
 606. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1040
 607. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1039
 608. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy
  Wyświetleń: 1038
 609. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 1038
 610. Informacja o dotacji przyznanej w 2016 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 1036
 611. 10.Dyrektor PSP w Walcach
  Wyświetleń: 1035
 612. 12.Dyrektor PSP w Brożcu
  Wyświetleń: 1035
 613. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia
  Wyświetleń: 1034
 614. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 1032
 615. Ewidencja udzielonych zezwolenień na prowadzenie przez przedsiebiorców działaności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1030
 616. Przetarg nieograniczony na prowadzenie dodatkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w sześciu przedszkolach Gminy Walce (ogłoszony 31-12-2010 r.)
  Wyświetleń: 1030
 617. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P o numerze rejestracyjnym ODF 5138 w drodze rokowań (ogłoszono 22-07-2010 r.)
  Wyświetleń: 1028
 618. 7.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach
  Wyświetleń: 1027
 619. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 1026
 620. Strategia Rozwoju Gminy Walce
  Wyświetleń: 1026
 621. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 1025
 622. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 1024
 623. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1023
 624. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 1021
 625. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 1021
 626. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 1019
 627. Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Urzędu Gminy w Walcach (zakończony 20-10-2009 r.)
  Wyświetleń: 1019
 628. Wykaz nieruchomości w obrębie Grocholub przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1019
 629. Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie
  Wyświetleń: 1018
 630. Przetarg nieograniczony na Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce (unieważniony)
  Wyświetleń: 1016
 631. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 1016
 632. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1015
 633. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę.
  Wyświetleń: 1014
 634. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 1012
 635. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w spr decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 1012
 636. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 1012
 637. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia we wsiach Stradunia i Rozkochów
  Wyświetleń: 1012
 638. Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 1012
 639. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - lokal Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 1011
 640. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie Brożec w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1010
 641. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 1009
 642. Promocja Programu PEGAZ 2010
  Wyświetleń: 1009
 643. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)
  Wyświetleń: 1008
 644. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 1006
 645. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji san. Dobieszowice -Walce
  Wyświetleń: 1006
 646. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1006
 647. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2009/10 dla Placówek oświatowych gminy Walce (rozstrzygnięty 03-09-2009 r.)
  Wyświetleń: 1005
 648. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1004
 649. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów
  Wyświetleń: 1002
 650. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 1002
 651. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 1001
 652. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 999
 653. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 996
 654. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 995
 655. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w miejscowości Walce
  Wyświetleń: 995
 656. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 994
 657. Wykaz zmian w Statucie Gminy Walce
  Wyświetleń: 994
 658. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 992
 659. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach
  Wyświetleń: 992
 660. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 992
 661. Ochrona środowiska - informacje wytworzone do dnia 04-02-2009 r.
  Wyświetleń: 991
 662. Ogłoszenie o przystąpieniu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 990
 663. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni dróg (02-08-2004 r.)
  Wyświetleń: 989
 664. Kalendarz imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych na 2006 rok
  Wyświetleń: 988
 665. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 986
 666. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 985
 667. Informacja o dotacji przyznanej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 985
 668. Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - przebudowa drogi powiatowej
  Wyświetleń: 985
 669. Przetarg nieograniczony: " Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu"
  Wyświetleń: 985
 670. Zarządzenia Wójta w roku 2005.
  Wyświetleń: 985
 671. 30 lecie zespołu Walczanki
  Wyświetleń: 981
 672. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu
  Wyświetleń: 980
 673. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w Brożcu stanowiących mienie Gminy Walce
  Wyświetleń: 980
 674. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 978
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych
  Wyświetleń: 975
 676. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Walce dz. 1116/8 k.m. 5
  Wyświetleń: 975
 677. Obwieszcenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 974
 678. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 974
 679. 30. Radny Gminy
  Wyświetleń: 971
 680. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 r.
  Wyświetleń: 971
 681. POMOC SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 971
 682. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 969
 683. Zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 969
 684. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 968
 685. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Opolskiej od km 10+970 do km 12+570
  Wyświetleń: 968
 686. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach.
  Wyświetleń: 967
 687. Wyróżnienie Gminy Walce w konkursie - Grunt na medal 2005
  Wyświetleń: 966
 688. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 966
 689. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 965
 690. ogłoszenie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 965
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 962
 692. Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne
  Wyświetleń: 962
 693. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 959
 694. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 959
 695. Składowanie odpadów nieszkodliwych - miejsca składowania i odpłatność
  Wyświetleń: 953
 696. 25.Radny Gminy
  Wyświetleń: 951
 697. 3.Sekretarz Gminy Walce
  Wyświetleń: 951
 698. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 948
 699. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej - sołectwo Zabierzów
  Wyświetleń: 948
 700. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi WALCE
  Wyświetleń: 944
 701. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 943
 702. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 943
 703. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Grocholub stanowiących mienie gminne.
  Wyświetleń: 943
 704. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 943
 705. Wykaz nieruchomości stanowięcych własność Gminy Walce przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w obrębie Grocholub
  Wyświetleń: 940
 706. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 937
 707. OŚWIATA
  Wyświetleń: 933
 708. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnnych w Rozkochowie (zakończony)
  Wyświetleń: 933
 709. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap I
  Wyświetleń: 932
 710. Wykaz nieruchomości przeznaczonych : w najem garażu w Brożcu-działka 1154/17 i dzierżawę działki 2311/3 w Walcach od 2015 roku
  Wyświetleń: 932
 711. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 932
 712. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont odcinka ul. Studziennej w Walcach (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 931
 713. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 931
 714. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 927
 715. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku na terenie Gminy Walce.
  Wyświetleń: 926
 716. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 926
 717. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2008 roku
  Wyświetleń: 925
 718. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2005 rok
  Wyświetleń: 923
 719. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 923
 720. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 922
 721. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2016 na realizację zadania z zakresu "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2016 roku"
  Wyświetleń: 920
 722. 13.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Walcach
  Wyświetleń: 919
 723. Kalendarz imprez kulturalno-środowiskowych w gminie Walce na 2004 rok
  Wyświetleń: 919
 724. Życzenia świąteczne
  Wyświetleń: 919
 725. Obwieszczenie Wójta w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach wsi Zabierzów
  Wyświetleń: 918
 726. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 917
 727. Zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie konstrukcji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brożec - Kromołów
  Wyświetleń: 916
 728. Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
  Wyświetleń: 916
 729. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 910
 730. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (29-12-2004 r.)
  Wyświetleń: 910
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na Przebudowę ulicy Zamkowej w Walcach
  Wyświetleń: 908
 732. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formie licytacji na sprzedaż samochodu Żuk
  Wyświetleń: 907
 733. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Straduni (13-06-2005)
  Wyświetleń: 906
 734. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 906
 735. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej, wiaty oraz parkingu (01-08-2005)
  Wyświetleń: 905
 736. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz dzieci do szkół (16-06-2004 r.)
  Wyświetleń: 905
 737. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji środowiskowej dla ul.Krzywej
  Wyświetleń: 904
 738. DNI WALEC
  Wyświetleń: 903
 739. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2015 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 903
 740. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 902
 741. Dni Walec 14-15.05.2005 r.
  Wyświetleń: 902
 742. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 902
 743. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wydanie publikacji pn. Historia i współczesność gminy Walce (27-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 902
 744. Informacja o stronie www.walce.pl
  Wyświetleń: 901
 745. 23. Radny Gminy
  Wyświetleń: 900
 746. Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji
  Wyświetleń: 899
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 897
 748. 19.Radny Gminy
  Wyświetleń: 896
 749. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (22.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 896
 750. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 893
 751. Festyn rodzinny w Straduni 22.05.2005 r.
  Wyświetleń: 892
 752. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 892
 753. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla farmy wiatrowej na gruntach sołectwa Walce
  Wyświetleń: 891
 754. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 891
 755. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 891
 756. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 889
 757. 6.Kierownik SPOZ w Walcach
  Wyświetleń: 888
 758. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 888
 759. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 888
 760. 5.Kierownik Zakładu Budżetowego Wodociągi Wiejskie w Walcach
  Wyświetleń: 887
 761. 20.Radna Gminy
  Wyświetleń: 884
 762. 17.Radny Gminy
  Wyświetleń: 883
 763. 11.Dyrektor PSP w Straduni
  Wyświetleń: 880
 764. 26. Radny Gminy
  Wyświetleń: 880
 765. 9.Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach
  Wyświetleń: 879
 766. 18.Radny Gminy
  Wyświetleń: 878
 767. Obwieszczenie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 875
 768. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych w Walcach
  Wyświetleń: 874
 769. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 874
 770. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce - etap I (19-05-2005)
  Wyświetleń: 870
 771. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 869
 772. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2017
  Wyświetleń: 867
 773. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę opału (10.11.2004 r.)
  Wyświetleń: 865
 774. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębach Stradunia i Kromołów w 2015 r.
  Wyświetleń: 865
 775. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 863
 776. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie elektrowni wiatrowych - sołectwo Walce.
  Wyświetleń: 861
 777. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie
  Wyświetleń: 861
 778. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego na fermie drobiu w miejscowości Brożec
  Wyświetleń: 860
 779. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
  Wyświetleń: 856
 780. Obwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na Poprawie parametrów technicznych ...ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 854
 781. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 852
 782. 8.Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach
  Wyświetleń: 851
 783. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na remont budynku w Brożcu (26.08.2004 r.)
  Wyświetleń: 851
 784. Zarządzenie nr Or.0050.33.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 5 kwietnia 2016r w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu mpzp wsi Walce
  Wyświetleń: 851
 785. Zimowisko z Klubem Karate
  Wyświetleń: 851
 786. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Wyświetleń: 850
 787. Zapytanie ofertowe - Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Walce na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 846
 788. Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec
  Wyświetleń: 845
 789. III zjazd motocyklistów w Straduni 21.05.2005 r.
  Wyświetleń: 843
 790. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach (26-01-2006 r.)
  Wyświetleń: 843
 791. 21. Radny Gminy
  Wyświetleń: 842
 792. 22. Radny Gminy
  Wyświetleń: 841
 793. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 840
 794. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 837
 795. 16.Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
  Wyświetleń: 836
 796. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 835
 797. Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Walcach oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach i Brożcu (ogłoszony 2010-07-13)
  Wyświetleń: 835
 798. Przetarg nieograniczony na Wycenę nieruchomości dla Gminy Walce
  Wyświetleń: 835
 799. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę obejścia przy budynku Urzędu Gminy w Walcach (18-04-2005)
  Wyświetleń: 831
 800. Ogłoszenie o przetargu dostawa opału do placówek oświatowych gm. Walce (15-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 826
 801. 24. Radny Gminy
  Wyświetleń: 825
 802. 29. Radna Gminy
  Wyświetleń: 824
 803. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne na 2008 r.
  Wyświetleń: 821
 804. Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (06-01-2005)
  Wyświetleń: 821
 805. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 819
 806. nowa podstrona, dodana 2005-01-11
  Wyświetleń: 817
 807. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem- Brożec ul. Reymonta 55
  Wyświetleń: 817
 808. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Wal.
  Wyświetleń: 814
 809. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
  Wyświetleń: 812
 810. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego (24-03-2005)
  Wyświetleń: 810
 811. 4.Przewodniczący Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 805
 812. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 804
 813. Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - Poprawie parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach
  Wyświetleń: 802
 814. 27. Radny Gminy
  Wyświetleń: 800
 815. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - obręb Walce działka 2715/9.
  Wyświetleń: 798
 816. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie tranzytowej sieci kanalizacyjnej Brożec-Grocholub gm. Walce”
  Wyświetleń: 797
 817. 15.Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach
  Wyświetleń: 794
 818. ZAWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dot. bobra europejskiego Castor fiber
  Wyświetleń: 794
 819. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty remontowo-budowlane: naprawę tynków syfitów
  Wyświetleń: 789
 820. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Brożcu, Dobieszowicach i Rozkochowie
  Wyświetleń: 782
 821. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 781
 822. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem w obrębie Stradunia w 2015r.
  Wyświetleń: 780
 823. Ogłoszenie konsultacji programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
  Wyświetleń: 777
 824. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Walce (22-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 772
 825. .Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociagowej dla przysiółka Dobieszówek (16.02.2005 r.)
  Wyświetleń: 769
 826. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 767
 827. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Miodowej w Brożcu (18-05-2006 r.)
  Wyświetleń: 767
 828. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem - Stradunia dz. 694
  Wyświetleń: 766
 829. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Walcach - II etap (20-10-2005 r.)
  Wyświetleń: 765
 830. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Wyświetleń: 755
 831. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (16-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 754
 832. Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym na realizację energooszczędnego programu remontu systemu oświetlenia ulic i dróg
  Wyświetleń: 753
 833. Drugie oświadczenia majątkowe - kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 744
 834. WYTYCZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ WYKONAWCY USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
  Wyświetleń: 743
 835. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WALCE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Rozkochów wraz z siecią kanalizacyjną tranzytową
  Wyświetleń: 742
 836. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (09-02-2006 r.)
  Wyświetleń: 741
 837. 14.Dyrektor Przedszkola Publicznego w Brożcu
  Wyświetleń: 740
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 738
 839. Protokoły
  Wyświetleń: 736
 840. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 735
 841. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni (14-03-2006 r.)
  Wyświetleń: 731
 842. .ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyposażenie SPOZ w Walcach w przenośny USG z oprzyrządowaniem (13-04-2005)
  Wyświetleń: 726
 843. Ogłoszenie: o przetargu nieograniczonym na wykonanie schodów żelbetonowych i stropów w klatkach schodowych
  Wyświetleń: 726
 844. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 725
 845. 28. Radny Gminy
  Wyświetleń: 724
 846. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę wjazdu przy szkole w Rozkochowie 23-05-2006 r.
  Wyświetleń: 724
 847. Ogłoszenie oprzetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej na okna PCV w ilości 36 szt. oraz skucie starych i wykonanie nowych tynków ścian 910 m. kw. w budynku szkolnym ul. Lipowa 2
  Wyświetleń: 724
 848. Budżet 2014
  Wyświetleń: 721
 849. test Edek
  Wyświetleń: 718
 850. Obwieszczenie Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walc
  Wyświetleń: 707
 851. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi przy kościele parafialym i cmentarzu w Rozkochowie (22-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 705
 852. Przetarg nieograniczony: " Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I"
  Wyświetleń: 702
 853. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu (12-09-2005 r.)
  Wyświetleń: 698
 854. Budżet 2018
  Wyświetleń: 693
 855. Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu
  Wyświetleń: 680
 856. Statut
  Wyświetleń: 677
 857. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 676
 858. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Grocholubiu
  Wyświetleń: 673
 859. Zapytanie ofertowe - Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów promocyjnych oraz wspólnej okładki dla folderów [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 664
 860. POSTANOWIENIE Wójta Gminy Walce w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec-etap II
  Wyświetleń: 645
 861. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 636
 862. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Walce
  Wyświetleń: 634
 863. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.73.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce
  Wyświetleń: 628
 864. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę zatoki parkingowej przy ul. Lipowej w Walcach – etap II. (24-05-2006)
  Wyświetleń: 623
 865. Partnerstwo znaczy lepiej i więcej
  Wyświetleń: 623
 866. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 622
 867. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VII nabór”
  Wyświetleń: 613
 868. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2012
  Wyświetleń: 610
 869. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Ochrony zdrowia i pomoc społeczna w 2017 roku”
  Wyświetleń: 607
 870. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013
  Wyświetleń: 604
 871. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap II
  Wyświetleń: 598
 872. XX sesja VII kadencji - 1 lutego 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 597
 873. Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 591
 874. Przetarg nieograniczony: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu”
  Wyświetleń: 576
 875. Przetarg nieograniczony: „Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej w Walcach”
  Wyświetleń: 574
 876. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2017 na realizację zadania z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku”
  Wyświetleń: 571
 877. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 559
 878. Wynajem autokaru z kierowcą oraz przewóz 50 osób dorosłych, bagażu pasażerów, w tym - instrumentów muzycznych [UNIEWAŻNIONY]
  Wyświetleń: 557
 879. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 555
 880. XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016
  Wyświetleń: 547
 881. Zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro - Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zagospodarowanie boiska sportowego w Kromołowie
  Wyświetleń: 542
 882. Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014
  Wyświetleń: 536
 883. XVI sesja VII kadencji - 7 września 2016
  Wyświetleń: 532
 884. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Grocholub dz. 510 k.m.2/
  Wyświetleń: 528
 885. Kompleksowe opracowanie i druk 2 folderów oraz wspólnej okładki dla folderów - ZP.271.10.16.2017 z dnia 03.04.2017 r.
  Wyświetleń: 521
 886. XIV sesja VII kadencji - 11 maja 2016
  Wyświetleń: 521
 887. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 517
 888. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 515
 889. Zapytanie ofertowe: „Zagospodarowanie skweru partnerskiego w miejscowości Walce”
  Wyświetleń: 515
 890. XVII sesja VII kadencji - 26 października 2016
  Wyświetleń: 514
 891. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 511
 892. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 509
 893. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 509
 894. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 505
 895. XVIII sesja VII kadencji - 23 listopada 2016
  Wyświetleń: 492
 896. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "POPRAWA KONDYCJI EMERYTÓW POPRZEZ ZAJĘCIA RUCHOWE I REKREACYJNE"
  Wyświetleń: 489
 897. XV sesja VII kadencji - 22 czerwca 2016
  Wyświetleń: 485
 898. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.”
  Wyświetleń: 480
 899. XIII sesja VII kadencji - 2 marca 2016
  Wyświetleń: 480
 900. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 476
 901. Ponowne wykorzystanie
  Wyświetleń: 464
 902. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”
  Wyświetleń: 460
 903. XII sesja VII kadencji - 27 stycznia 2016
  Wyświetleń: 454
 904. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 450
 905. Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – VIII nabór - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 448
 906. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Wyświetleń: 443
 907. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 432
 908. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 428
 909. Wykaz złożonych petycji
  Wyświetleń: 428
 910. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec - etap I
  Wyświetleń: 422
 911. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 417
 912. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem do lat 3 - Rozkochów działka 647/6 k.m.5
  Wyświetleń: 416
 913. XXIII sesja VII kadencji - 10 maja 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 411
 914. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie do lat 3 - Stradunia działki nr 720/2 i 1624/4
  Wyświetleń: 410
 915. Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2018
  Wyświetleń: 402
 916. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 399
 917. Informacja o dotacji przyznanej w 2017 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na re-alizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 395
 918. Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 392
 919. XXI sesja VII kadencji - 15 marca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 391
 920. Wykaz nieruchomości do oddania w najem do lat 3 - Stradunia działka nr 20/20 k.m. 1
  Wyświetleń: 382
 921. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Wyświetleń: 379
 922. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 378
 923. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 377
 924. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Wyświetleń: 371
 925. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce”
  Wyświetleń: 370
 926. Konsultacje społeczne do projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Walce na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko w/w Programu
  Wyświetleń: 364
 927. XXII sesja VII kadencji - 10 kwietnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 361
 928. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019
  Wyświetleń: 356
 929. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Wyświetleń: 351
 930. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 341
 931. XXVI sesja VII kadencji - 4 października 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 337
 932. Nabór na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego i promocji
  Wyświetleń: 336
 933. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I
  Wyświetleń: 318
 934. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 317
 935. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy rolnej dz. nr 503 w Kromołowie na czas oznaczony do lat 3.
  Wyświetleń: 307
 936. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
  Wyświetleń: 306
 937. RODO
  Wyświetleń: 303
 938. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 298
 939. XXV sesja VII kadencji - 30 sierpnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 288
 940. Zarządzenia Wójta w roku 2017
  Wyświetleń: 287
 941. XXVIII sesja VII kadencji - 20 grudnia 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 284
 942. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"
  Wyświetleń: 267
 943. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Wyświetleń: 266
 944. XXIV sesja VII kadencji - 7 czerwca 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 257
 945. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSVAGEN LT 31, nr rej. OKR 98FE, rok prod. 1978, nr ident. (VIN): 2882516919
  Wyświetleń: 255
 946. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 254
 947. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Wyświetleń: 243
 948. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 241
 949. Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych przez Wójta Gminy Walce organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Wyświetleń: 240
 950. Nabór na stanowisko pracy księgowej i inspektora ochrony danych w GZO w Walcach
  Wyświetleń: 239
 951. Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 237
 952. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów-Walce na odcinku od km 0+00 do km 3+460
  Wyświetleń: 237
 953. XXIX sesja VII kadencji - 7 lutego 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 234
 954. Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wyświetleń: 233
 955. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Kromołów, działka 165 z k.m. 6
  Wyświetleń: 230
 956. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku”
  Wyświetleń: 222
 957. Informacja z otwarcia ofert dot. KONKURSU NA DOTACJĘ 2018 na realizację zadania: „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w 2018 roku”
  Wyświetleń: 219
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rolnej dz. nr 93/2, 93/8, 93/3 w Rozkochowie na rzecz dotychczasowych dzierżawców
  Wyświetleń: 215
 959. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwaławczego w Opolu o wydaniu przez Kolegium w dniu 07 lutego 2018r. decyzji SKO.40.2879.2017.oś uchylajacej w całości decyjzę Wójta Gminy Walce z 8.11.2017r. nr PP-OŚ.6220.3.2011
  Wyświetleń: 214
 960. Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 212
 961. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy) UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 202
 962. Przedszkole dla wszystkich przyjazne - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 199
 963. Komunikat dot. przetargów na budowę PSZOK Związek Miedzygminny Czysty Region
  Wyświetleń: 197
 964. XXX sesja VII kadencji - 14 marca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 189
 965. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Wyświetleń: 172
 966. Udostępnienie zbiorów w internecie - zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie Strony Internetowej wraz z Aplikacją na urządzenia mobilne – projekt „Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu”
  Wyświetleń: 159
 967. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.(UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 157
 968. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"
  Wyświetleń: 149
 969. Przeterg nieograniczony: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu
  Wyświetleń: 148
 970. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 145
 971. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 142
 972. Zarządzenia Wójta w roku 2018
  Wyświetleń: 136
 973. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 165 położona w Kromołowie ( przysiółek Czerniów)
  Wyświetleń: 135
 974. Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)
  Wyświetleń: 131
 975. Projekt i wykonanie wystway fotografii najciekawszych zabytków Gminy Walce oraz Gminy Mala Moravka (Czechy)
  Wyświetleń: 127
 976. Zapytanie ofertowe: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej , placu zabaw i boiska do siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno – sportowej.
  Wyświetleń: 121
 977. XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 120
 978. Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 110
 979. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Brożec dz. 1154/17- garaż/
  Wyświetleń: 110
 980. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"
  Wyświetleń: 108
 981. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, działki 20/42, 20/23, 20/22 w Straduni
  Wyświetleń: 103
 982. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 93
 983. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjno - sportowej
  Wyświetleń: 82
 984. Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
  Wyświetleń: 82
 985. Transmisja obrad Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 69
 986. Zapytanie ofertowe 2: Zakup systemu monitoringu, rejestracji i transmisji obrad oraz systemu głosowania i archiwizacji sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 68
 987. XXXII sesja VII kadencji - 27 czerwca 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 59
 988. XXXIII sesja VII kadencji - 19 września 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 48
 989. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Walce
  Wyświetleń: 44
 990. Informacja w sprawie możliwości uzyskania II dotacji celowej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 44
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie na rzecz dotychczasowych użytkowników, na terenie Gminy Walce
  Wyświetleń: 41
 992. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców / Stradunia dz. 1308 /
  Wyświetleń: 37
 993. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz.2715/9
  Wyświetleń: 31
 994. XXXIV sesja VII kadencji - 17 października 2018 - uchwały
  Wyświetleń: 30
 995. Informacja o dotacji przyznanej w 2018 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Wyświetleń: 23
Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2013
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  25-11-2013 09:57
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 6056
Dane adresowe:

Urząd Gminy Walce
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×