Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walce
  Data modyfikacji: 29-09-2020 08:33
 2. Koordynator do spraw dostępności
  Data modyfikacji: 25-09-2020 07:19
 3. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt skupu złomu na terenie działek No 1114/15 i 1113/3, obręb Walce”
  Data utworzenia: 23-09-2020 15:00
 4. Obwieszczenia Wójta Gminy Walce o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”
  Data utworzenia: 23-09-2020 14:54
 5. Przetarg nieograniczony: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobieszowice".
  Data modyfikacji: 21-09-2020 10:33
 6. Informacja o dofinansowaniu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020”
  Data modyfikacji: 16-09-2020 08:48
 7. Przetarg nieograniczony: „Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach”
  Data modyfikacji: 14-09-2020 14:08
 8. Przetarg nieograniczony: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice – Walce – etap I"
  Data modyfikacji: 14-09-2020 14:06
 9. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Walce-Grocholub”.
  Data utworzenia: 07-09-2020 13:45
 10. Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”
  Data modyfikacji: 01-09-2020 08:22
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 38116
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl