Urząd Gminy Walce

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Wykaz nieruchomości / część działka nr 321 k.m. 4 w Rozkochowie / przeznaczonej do dzierżawy rolnej na czas oznaczony do 3 lat.
  Data modyfikacji: 15-12-2017 14:52
 2. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce na 2018 rok
  Data modyfikacji: 13-12-2017 17:04
 3. Budżet 2018
  Data utworzenia: 13-12-2017 16:53
 4. Przetarg nieograniczony: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach
  Data modyfikacji: 11-12-2017 12:49
 5. XXVII sesja VII kadencji - 22 listopada 2017 - uchwały
  Data utworzenia: 07-12-2017 12:37
 6. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców /Walce dz. 1101/3 k.m. 5/
  Data modyfikacji: 04-12-2017 13:50
 7. Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
  Data modyfikacji: 28-11-2017 15:10
 8. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
  Data modyfikacji: 23-11-2017 14:49
 9. Wójt Gminy Walce ogłasza otwarty konkurs na dotację z budżetu Gminy Walce na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku
  Data modyfikacji: 23-11-2017 14:43
 10. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”
  Data modyfikacji: 15-11-2017 15:07
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 18806
Dane adresowe:

Urząd Gminy Walce
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4667540, 77 4660108
fax: 77 4667556, 77 4660784
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×