Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie o zakończeniu postęp. dowodowego w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - " Kanalizacja sanitarna dla wsi Kromołów" dla odcinka rurociągu kanalizacyjnego przebieg. przez teren Zabierzowa dz. 285 i 348
  Data modyfikacji: 28-02-2020 09:54
 2. Nabór na stanowisko pracy Inspektora do spraw bhp w Urzędzie Gminy w Walcach
  Data modyfikacji: 27-02-2020 16:01
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych w 2020r.
  Data modyfikacji: 25-02-2020 13:12
 4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regiolalnego w 2020r.
  Data modyfikacji: 25-02-2020 13:11
 5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu działalnosci na rzecz dzieci i młodzieży w 2020r.
  Data modyfikacji: 25-02-2020 13:10
 6. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - część dz. nr 110/6 obręb Dobieszowice
  Data modyfikacji: 25-02-2020 10:28
 7. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - mniejszości narodowe, emeryci, dzieci i młodzież
  Data modyfikacji: 21-02-2020 11:31
 8. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2020 roku - sport i zdrowie
  Data modyfikacji: 21-02-2020 11:28
 9. Nabór kandydata na stanowisko pracy Podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach
  Data modyfikacji: 21-02-2020 11:19
 10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu.
  Data modyfikacji: 20-02-2020 17:45
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 33464
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl