Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Dostawa samochodu „mikrobusa” 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim
  Data modyfikacji: 29-09-2023 14:25
 2. LXVII Sesja Rady Gminy Walce - 06.09.2023 r.
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:55
 3. Uchwała Nr LXVII/529/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:52
 4. Uchwała Nr LXVII/528/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:51
 5. Uchwała Nr LXVII/527/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:50
 6. Uchwała Nr LXVII/526/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach i nadania jej statutu
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:50
 7. Uchwała Nr LXVII/525/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:49
 8. Uchwała Nr LXVII/524/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przy dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół, dokonywanego przez rodziców zamieszkałych w Gminie Walce
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:48
 9. Uchwała Nr LXVII/523/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:47
 10. Uchwała Nr LXVII/522/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-09-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
  Data modyfikacji: 28-09-2023 11:46