Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach konsultacji „Programu współpracy na 2013 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Walce.

Konsultacje zostały przeprowadzone formie pisemnej w terminie od 22.10.2012 r. do 30.10.2012 r..

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy oraz formularzem konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Walce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Walce.

W podanym terminie konsultacji do tut. Urzędu, nie wpłynęły żadne formularze zarówno na adres pocztowy jak i na adres poczty elektronicznej.

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce.

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Walce

                                                                                           /-/ mgr Bernard Kubata

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2014
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  25-03-2014 13:57
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  27-12-2016 14:57
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 2331
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl