Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

DOCXZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..docx


DOCXOgłoszenie o zamówieniu..docx
DOCXSIWZ..docx
DOCXZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy..docx
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy..docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna..docx 
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia..docx
DOCXZałącznik Nr 5a do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej..docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień..docx
DOCXZałącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy..docx
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Karta gwarancji jakości..docx
 

Podmiot udostępniający: Gminny Zespół Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Gałeczka
Data wytworzenia: 2012-08-31
Metryczka
  • opublikowano:
    31-08-2012 13:00
    przez: Helena Kochan
  • zmodyfikowano:
    05-10-2012 12:43
    przez: Helena Kochan
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl