Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Wizualizacja wyborów samorządowych PKW w Gminie Walce
 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


DOCINFORMACJA DLA WYBORCÓW w sprawie możliwości sprawdzenia przez wyborcę czy został ujęty w spisie wyborców.doc (12,50KB)

DOCINFORMACJA o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli polskich i cudzoziemców oraz udostępniania rejestru wyborców.doc (18,00KB)

Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów Samorządowych 2014

Zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad miejskich i rad miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014.pdf (434,95KB) w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim


PDFZarządzenie Nr 37 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014.pdf (1,31MB)  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: PDFDZU_2014_161_1134.pdf (267,68KB)

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 27 sierpnia 2014 r.: 

PDFUchwała Nr XXXIII.249.2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze.pdf (182,73KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.250.2014 Rady Gminy Walce z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania.pdf (181,87KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce nr Or.0050.73.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc na obwieszczenia i plakaty.pdf (74,69KB)

PDFO B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Walce z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych.pdf (78,18KB)

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf (511,25KB)

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 24 września 2014 r.: 
          PDFKomisarz Wyborczy w Opolu II - informacja o aktualnych składach.pdf (482,28KB)

DOCKOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 23 września 2014 roku.doc (21,00KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych Rady Gminy w Walcach.pdf (89,33KB)

PDFZARZĄDZENIE Nr Or.0050.85.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 10.10.2014 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (74,47KB)

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatów bez głosowania z dnia 14.10.2014.pdf (60,11KB)

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Walce z dnia 14.10.2014 w sprawie obwodów głosowania.pdf (282,08KB)

PDFKOMUNIKAT z dnia 20 pażdziernika 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf (210,74KB)

PDFuchwała Nr 7.2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 20 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (186,63KB)

PDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 22 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce zarządzonych na dzień 16 listopada 2.pdf (132,66KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Walce.pdf (195,87KB)

PDFOBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf (394,86KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Walce.pdf (179,50KB)

PDFUchwała Nr 9 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 27 października 2014 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Walce.pdf (42,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.91.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 października 2014.pdf (745,39KB) w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Walce na spotkania komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFprotokoły obsadzenia mandatów radnych bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 w wyborach do Rady Gminy Walce sporządzone dnia 18 listopada 2014 r. przez GKW w Walcach.pdf (663,85KB)

PDFprotokół z wyborów do Rady Gminy Walce sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Walcach wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach wyborczych.pdf (2,16MB)

PDFprotokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Walce sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Walcach.pdf (163,58KB)

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.docx (20,10KB)

DOCXObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.docx (13,18KB)