Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie placu w Brożcu

DOCZawiadomienie o wyborze oferty.doc


DOCWyjaśnienie nr 10 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienie nr 9 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienie nr 8 do SIWZ.doc
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót (2).pdf

DOCWyjaśnienia nr 7 do treści SIWZ.doc
DOCzał. nr 6 - projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc
DOCWyjaśnienia nr 6 do treści SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 5 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 4 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 3 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 2 do SIWZ.doc
DOCWyjaśnienia nr 1 do SIWZ.doc
DOCOpis techniczny - rozbiórka budynków gospodarczych.doc
DOCzałącznik nr 6 - projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ - Zagospodarowanie placu w Brożcu.doc
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków ....doc
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób i podmiotów ....doc
DOCZałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjna.doc
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr 7a - Przedmiar robót cz. elektryczna (1).pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna:
DOCOpis techniczny.doc
PDFZagospodarowanie terenu rys.ZT1.pdf
PDFZagospodarowanie terenu rys. D1.pdf
PDFPrzekrój A-A - rys.D2.pdf
PDFPrzekrój B-B, C-C - rys.D3.pdf
PDFOpis techniczny robót elektrycznych.pdf
PDFSchemat ideowy zasilania_rys_E1.pdf
PDFRozdzielnia RG_rys_E2.pdf
PDFSzafka rozdzielcza S1, S2_rys_E3.pdf
Załącznik nr 9 - STWiOR:
DOCSpecyfikacja architektoniczna.doc
DOCSpecyfikacje drogowe.doc
PDFSpecyfikacja robót elektrycznych.pdf
PDFBIOZ.pdf 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2012-11-09

 

Metryczka
  • opublikowano:
    09-11-2012 14:08
    przez: Helena Kochan
  • zmodyfikowano:
    10-12-2012 14:15
    przez: Helena Kochan
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl