Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

WÓJT GMINY

    WALCE

Walce, 23.12.2014 r.


 

Informacja o wysokości środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.101.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r., udzielono dotacji celowej dla Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gminne Zrzeszenie w Walcach z siedzibą 47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18, w wysokości 110.000,00 zł.


 

Wójt Gminy Walce     

/-/ mgr Bernard Kubata


 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-12-2014
  przez: Ilona Huta
 • opublikowano:
  24-12-2014 10:12
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  24-12-2014 10:14
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 2668
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl