Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

WÓJT GMINY

    WALCE

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WALCE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone zostały w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.2014 poz.1118).

Konsultacje zostały przeprowadzone w pisemnej formie w terminie od 9 października do 20 października 2014 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy oraz formularzem konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Walce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Walce.

W podanym wyżej terminie konsultacji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne formularze zarówno na adres pocztowy jak i na adres poczty elektronicznej.

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walce.

 

 

 

W Ó J T             

/-/mgr Bernard Kubata

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-12-2014
  przez: Ilona Huta
 • opublikowano:
  24-12-2014 10:17
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  12-04-2016 09:23
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 2234
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl