Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na Remont piętra budynku Urzędu Gminy w Walcach (unieważniony)

DOCZawiadomienie o uniewaznieniu postepowania.doc


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html
DOCSIWZ Remont piętra budynku UG w Walcach.doc
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCZałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc
DOCZałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - Projekt umowy z kartą gwarancyjną.doc
PDFZałącznik nr 7 - Przedmiar robót - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFZałącznik nr 7a - IE Przedmiar robót - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa:
PDFOPIS TECHNICZNY - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFRzut piętra- inwentaryzacja rys. A1i.pdf
PDFRzut piętra rys. A1.pdf
PDFRzut WC parter rys. A2.pdf
PDFRzut WC piętro rys. A3.pdf
PDFIE OPIS - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFIE PB OPIS - Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFIE RYS E-1.pdf
PDFIE RYS E-2.pdf
PDFIE RYS E-3.pdf
PDFIE RYS E-4.pdf
PDFIE RYS E-5.pdf
Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna:
PDFOGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST- Remont piętra budynku UG Walce.pdf
PDFIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA EST - Remont piętra budynku UG Walce.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Helena Kochan   
Data wytworzenia: 2013-08-07
Metryczka
  • opublikowano:
    07-08-2013 13:27
    przez: Helena Kochan
  • zmodyfikowano:
    03-09-2013 07:51
    przez: Helena Kochan
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl