Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

EWIDENCJA LUDNOŚCI

DOCWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.doc
PDFWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.pdf


DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx
PDFKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.pdf


DOCZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc

DOCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc

DOCZameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc

DOCZameldowanie na pobyt stały.doc

DOCWymeldowanie z pobytu czasowego.doc

DOCWymeldowanie z pobytu stałego.doc

DOCWydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc

DOCWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc

DOCNadanie numeru PESEL.doc

DOCudostepnianie-danych-osobowych.doc

DOCUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.doc

 

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf

PDFWymeldowanie z pobytu czasowego.pdf

PDFWymeldowanie z pobytu stałego.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf

DOCKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.doc

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2015
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  12-03-2015 14:08
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 11:27
  przez: Mirosław Lasar
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 3475
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl