Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


HTMLOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.html

DOCSIWZ UG Walce.doc
DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc
DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc
DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc
DOCzałącznik nr 6.1. - projekt umowy z karta gwarancyjną Krzewiaki.doc
DOCzałącznik nr 6.2. - projekt umowy z karta gwarancyjną Antoszka.doc
PDFzałącznik nr 7.1. Przedmiar robót Zadanie 1.pdf
PDFzałącznik nr 7.2. Przedmiar robót Zadanie 2.pdf


 Załacznik 8.1. Dokumentacja budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

DOCOpis techniczny - Etap I.doc
DOCSPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc
PDFWALCE KJRZEWIAKI ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP I.pdf
PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Włączenie do drogi powiatowej.pdf
PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ NORMALNY.pdf
 


Załacznik 8.2. Dokumentacja budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

PDF1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
PDF2 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - II.pdf
PDFŁUK 1.pdf
PDFŁUK 2.pdf
PDFPROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH-ANTOSZKA.pdf
PDFPROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH - ANTOSZKA.pdf
PDFPRZEMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH - ANTOSZKA.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH - ANTOSZKA.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2015
  przez: Edward Koszorek
 • opublikowano:
  06-05-2015 14:07
  przez: Edward Koszorek
 • zmodyfikowano:
  08-06-2015 12:59
  przez: Edward Koszorek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 1918
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×