Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

 

Informacje z PKW --> Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
 

DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc (91,50KB)

DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc (75,00KB)

DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc (85,00KB)

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc (58,00KB)

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.docx (16,34KB)

DOCWniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.doc (29,50KB)

DOCWniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym wyborcy niepełnosprawnego.doc (28,00KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum.doc (26,50KB)

DOCWniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.doc (28,50KB)

DOCXZARZĄDZENIE Nr Or.0050.53.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2015 roku.docx (13,57KB) w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

PDFO B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Walce z dnia 14 lipca 2015 r..pdf (445,91KB) - Wójt Gminy Walce podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 3 sierpnia 2015r..pdf (45,43KB) w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w gminie Walce, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 3 sierpnia 2015r..pdf (43,20KB) w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy w Walcach i gminnych jednostek organizacyjnych do pełnienia funkcji członka w obwodowych komisjach ds. referendum w gminie Walce, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.76.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 12 sierpnia 2015r..pdf (321,07KB) w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Walce, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

DOCI N F O R M A C J A dotycząca pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Walce w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..doc (34,00KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.82.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 3 września 2015r..pdf (41,17KB) w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. Referendum