Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015

 

Informacje z PKW --> Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
 

DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc

DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc

DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.docx

DOCWniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.doc

DOCWniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym wyborcy niepełnosprawnego.doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu referendum.doc

DOCWniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.doc

DOCXZARZĄDZENIE Nr Or.0050.53.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2015 roku.docx w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych

PDFO B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Walce z dnia 14 lipca 2015 r..pdf - Wójt Gminy Walce podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 3 sierpnia 2015r..pdf w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w gminie Walce, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 3 sierpnia 2015r..pdf w sprawie wskazania pracowników Urzędu Gminy w Walcach i gminnych jednostek organizacyjnych do pełnienia funkcji członka w obwodowych komisjach ds. referendum w gminie Walce, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.76.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 12 sierpnia 2015r..pdf w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Walce, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 6 września 2015 r.

DOCI N F O R M A C J A dotycząca pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Walce w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. .doc

PDFZarządzenie Nr Or.0050.82.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 3 września 2015r..pdf w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. Referendum


 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2015
  przez: Ilona Wyciślok
 • opublikowano:
  25-06-2015 14:59
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  04-09-2015 16:39
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 4344
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl