Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od OOŚ dla kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszowice wraz z siecią tranzytową

Walce, dnia 17 listopada 2015 r.

Nr PP-OŚ. 6220.5.5.2015.WLN

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                             Wójta Gminy Walce

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 z późn zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 

że w dniu 17 listopada 2015 roku zostało wydane postanowienie Nr PP-OŚ. 6220.5.4.2015.WLN o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice - Walce”.

 

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce (pok. nr 14) w godzinach urzędowania w godzin tj.: w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 15.15.

 

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Walce

                                                                                                                      mgr Bernard Kubata

                                                                       

.

Otrzymują:

 

1.  strony postępowania zgodnie z  art. 74 ust. 3   ustawy  z  dnia  3 października  2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235 z późn zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia  14 .06.1960 r. – Kpa

 1. a/a

 

PDFPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko kanalizacja Dobieszowice.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2015
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • opublikowano:
  17-11-2015 14:45
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 1459
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl