Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”

Informacja o przyznaniu dotacji na wsparcie zadania pn.: „Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka"

PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania - sport.pdf (28,89KB)
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 15.01.2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce, w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 28 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

PDFStowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia - oferta w trybie art.19a pn. Rywalizacja sportowa celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka.pdf (1,50MB)

DOCXFormularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -1.docx (13,63KB)