Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”

Informacja o przyznaniu dotacji na wsparcie zadania pn.: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”

PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania - wypoczynek.pdf
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 15.01.2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 28 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

PDFStowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia - oferta w trybie art.19a pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.pdf

DOCXFormularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -2.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2016
  przez: Ilona Huta
 • opublikowano:
  21-01-2016 14:09
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  14-04-2016 09:08
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 1731
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl