Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015

PDFZarządzenie nr Or.120.2.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (39,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 26.01.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (941,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.4.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 26.01.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (73,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.5.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (59,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.6.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2015 w sprawie powołania Gminnego Kordynatora IV Grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej.pdf (41,23KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.7.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01.04.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (44,65KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.8.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.04.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (41,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.9.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 12.05.2015 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Walcach w zamian za przypadające w 2015 roku.pdf (36,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.10.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedur rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych.pdf (52,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.11.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 24.06.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (40,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.12.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01.07.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (36,42KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.13.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.08.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w gminie Walce.pdf (46,77KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.14.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.08.2015 w sprawie wykazania pracowników do pełnienia funkcji członka w obwodowych komisjach.pdf (43,78KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.15.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 07.08.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (40,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.16.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 17.08.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (72,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.17.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01.09.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (36,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.18.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.09.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (41,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.19.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (53,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.20.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.09.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.pdf (43,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.21.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (48,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.22.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (40,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.23.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30.11.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (51,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.24.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30.11.2015 w sprawie wyznaczenia pracownika, udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.pdf (34,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.25.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (149,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.26.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15.12.2015 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicilami wskazanymi przez organizacje pozarządowe.pdf (193,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.27.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (41,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.28.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji środków trwałych.pdf (57,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.29.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach.pdf (1,78MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.30.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (41,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.31.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (62,42KB)