Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2016

PDFZarządzenie nr Or 0050.001.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.002.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.003.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.004.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.005.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.007.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.008.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.009.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.010.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.011.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej 2016 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.012.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 16.02.2016 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.013.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.014.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.02.2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.015.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.02.2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.017.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.018.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.03.2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.019.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 03.03.2016 r. w sprawie sporządzeniawykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.022.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.025.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.027.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.03.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.028.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.029.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora PSP w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.030.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 31.03.2016 r. w sprwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.031.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.032.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.033.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.04.2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce”.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.034.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.035.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.04.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.038.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 15.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu fotograficznego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.039.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.040.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.041.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.042.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2015 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.043.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.05.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.044.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.045.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.046.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.047.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.05.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.048.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.049.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.050.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PG w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.051.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Brożcu.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.052.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PP w Brożcu.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.053.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.054.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.055.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.056.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.057.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.07.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.058.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o dofinansowanie, wniosku o wypłatę dotacji oraz pozostałych dokumentów.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.059.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie upowaznienia do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.060.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania administracyjnych aktów prawnych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.061.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania srodków funduszu sołeckiego w 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.062.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.063.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.07.2016 r. w sprawie upoważnienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.064.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.065.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.07.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.066.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę ulicy łączącej ul. Opolską z ul. Lipową w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.067.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.08.2016 r. w sprawie powołania komisji na wyłonienie nazwy ulicy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.068.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.069.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.070.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.071.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.072.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 16.08.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.073.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 16.08.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.074.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.075.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.08.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.076.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.08.2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.077.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 06.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.078.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 06.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.079.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.080.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sprządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.081.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.082.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.083.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.084.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.085.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.086.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.087.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 22.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.088.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 22.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.089.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.090.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.091.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.092.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.10.2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.093.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.094.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.096.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.10.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.097.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.098.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.099.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.100.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.102.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.10.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.104.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.105.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.108.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.110.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.111.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.113.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.115.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.116.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.118.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.119.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.12.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.120.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.121.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.122.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.123.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.124.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.125.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.126.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2016 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.127.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2016 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektami uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.128.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.129.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.130.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf