Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)

PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania pn. I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE.pdf
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 27.09.2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia ul. Powstańców Śląskich 40, 47-341 Stradunia, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE ".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 12 października 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki:

PDFStowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia - oferta w trybie 19a pn. I Gminne Warsztaty Artystyczne.pdf

DOCXFormularz - uwagi do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -warsztaty09-2016 r..docx

Metryczka
 • wytworzono:
  03-10-2016
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  03-10-2016 11:29
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • zmodyfikowano:
  14-10-2016 14:53
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 2057
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl