Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2017"

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn. ”ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET”

 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 31.01.2017 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 13 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFOferta pn. ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET.pdf

DOCXFormularz z uwagami do oferty 01-2017.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2017
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  02-02-2017 13:52
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  09-02-2018 12:20
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 1779
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl