Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I

logo UE i PROW_2014-2020.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Tytuł projektu:

 

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec – etap I”

 

Cel operacji:

 

Poprawa poziomu i warunków życia mieszkańców wsi Brożec poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości oraz budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na działce nr 1154/17. Działanie przyczynia się do wsparcia lokalnego rozwoju oraz do osiągnięcia celów środowiskowych (redukcja ścieków).

 

Program:

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Typ operacji:

 

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Poddziałanie:

 

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

 

Efekty rzeczowe realizacji projektu:

 

System kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych  o długości 2,398 km; zbiorowy system zaopatrzenia w wodę o długości 0,13 km

 

Okres realizacji projektu:

 

2017 – 2018

 

                   


 


                          
                      
                 

 

                                                        

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2017
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  29-06-2017 12:05
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  29-06-2017 13:09
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 948
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl