Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn.”TU JEST MOJE MIEJSCE – DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 07.08.2017 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 18, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 22 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

PDFZałącznik nr 1 - oferta Dobieszowice 2017 r..pdf

DOCXFormularz z uwagami do oferty 08-2017.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2017
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  10-08-2017 14:58
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  06-09-2017 15:03
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 1232
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl