Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn. JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 30.10.2017 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Krapkowicach ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "JESIENNA WYCIECZKA EMERYTÓW DO KAMIENIA ŚLĄSKIEGO I MOSZNEJ”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 10 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

DOCXFormularz z uwagami do oferty 11-2017.docx
PDFOFERTA - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 2017 r.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-10-2017
  przez: Wójt Gminy Walce
 • opublikowano:
  31-10-2017 12:41
  przez: Anna Zdera
 • zmodyfikowano:
  15-11-2017 15:07
  przez: Weronika Lipka-Nossol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 1087
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl