Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów ... - w Gminie Walce.pdf

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad ... - w Gminie Walce.pdf

PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Walce sporządzony dnia 22 października 2018 przez Gminną Komisję Wyborczej w Walcach.pdf

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Walce sporządzony dnia 22 października 2018 przez Gminną Komisję Wyborczej w Walcach.pdf

PDFInformacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Walce dot. rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 roku.pdf

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej oraz Urzędnika Wyborczego w Walcach dot. dyżurów w dniu 20 października 2018 roku.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1.pdf

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie pełnienia dyżurów.pdf

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 września 2018 w sprawie powołania OKW - wykaz dla Gminy Walce.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o przeprowadzeniu głosowania na jednego kandydata na Wójta Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 27 września 2018 roku o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 27 września 2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie dodatkowego terminu na dokonywanie zgłoszeń kandydatów do OKW w Gminie Walce.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 20 września 2018 o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 27 września 2018 roku o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 18 września 2018 roku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy.pdf

PDFUchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zmiany TKW w Walcach z dnia 13 września 2018 r..pdf

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany pełnienia dyżurów.pdf

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego w Walcach w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Walce.pdf

PDFHarmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf

PDFInformacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf

PDFHarmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach.pdf

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie składu GKW w Walcach, siedzibie i pełnieniu dyżuru.pdf

PDFUchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf

Informacje dotyczące sposobu głosowania i warunkach ważności głosu:

PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat).pdf
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin liczących do 20 000.pdf
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatu.pdf
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do sejmików województw.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 22 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 20 sierpnia 2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Marszalka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 dot. numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Starosty Krapkowickiego z dnia 17 sierpnia 2018 dot. numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych

Wszystkie informacje oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

PDFUchwała Nr XXX.275.2018 z 14 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic....pdf

PDFUchwała Nr XXX.274.2018 z 14 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych....pdf

PDFINFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU z dnia 22 lutego 2918 o urzędnikach wyborczych.pdf

PDFZarzadzenie Wojewody Opolskiego w sprawie liczby radnych w Wyborach Samorządowych 2018.pdf
 

 

Rejestr wyborców - filmy edukacyjne:

- wersja bez tłumacza języka migowego

- wersja z tłumaczem języka migowego

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2018
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  30-01-2018 12:21
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  26-10-2018 10:46
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 2399
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl