Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018"

PDFInformacja o przyznaniu dotacji - Organizacja Gminnego Dnia Kobiet 2018.pdf


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 06.02.2018 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie, pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 16 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFOferta pn. ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018.pdf

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty- ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2018
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  09-02-2018 12:38
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  20-02-2018 14:12
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 859
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl