Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

Informacja o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez

Urząd Gminy w Walcach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w związku ustawowymi czynnościami, zadaniami i obowiązkami realizowanymi przez Gminę Walce oraz innymi czynnościami związanymi z ww. zadaniami - w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych – Wójt Gminy Walce informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych przez Gminę Walce  jest Urząd Gminy w Walcach (ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce) reprezentowany przez Wójta Gminy Walce.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Walcach jest radca prawny Marcin Wilczek, e-mail: rodo@walce.pl;

3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie upoważnienia ustawowego przechowywane są przez okres wymagany dla realizacji obowiązku ustawowego, i zgodnie z okresem przewidzianym w tych przepisach.

4) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą mogą zostać w każdym momencie usunięte, na każde żądanie osoby, której dane dotyczą; osoba taka ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) Osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzana przez Urząd Gminy w Walcach w każdym przypadku (również i wtedy gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu prawa) ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2018
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  25-05-2018 08:36
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 2002
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl