Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI sesja VII kadencji - 6 czerwca 2018 - uchwały

PDFUchwała Nr XXXI.277.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ... .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.278.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.279.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce.. .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.280.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.281.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.282.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków... .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.283.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolych stanowiących własność Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.284.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.285.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.286.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia opinii dot. podziału Powiatu Krapkowickiego na okręgi wyborcze, ich numery.. .pdf

PDFUchwała Nr XXXI.287.2018 z 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2018
  przez: Józef Nossol
 • opublikowano:
  12-06-2018 14:58
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Rada Gminy Walce
  odwiedzin: 663
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl