Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ZDROWO, BEZPIECZNIE I SPORTOWO - FLAŃCE INTEGRUJĄ"

PDFInformacja o przyznaniu dotacji do zadania publicznego pn. Zdrowo, bezpiecznie i sportowo - Flańce integrują.pdf


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 08.06.2018 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia, ul. Powstańców Śląskich 40, 47-341 Stradunia, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zdrowo, bezpiecznie i sportowo - Flańce integrują".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie, pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 22 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFOferta pn. Zdrowo, bezpiecznie i sportowo - Flańce integrują.pdf

DOCXformularz z uwagami do oferty-Zdrowo, bezpiecznie i sportowo - Flańce integrują.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2018
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  15-06-2018 13:37
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  26-06-2018 14:26
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 936
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl