Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia"

PDFInformacja o przyznaniu dotacji do zadania publicznego pn. Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia.pdf
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 01.08.2018 r. przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Krapkowicach, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie, pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 14 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

PDFOferta pn. Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia.pdf

DOCXformularz z uwagami do oferty - Jesienna wycieczka emerytów do Wrocławia.docx


 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2018
  przez: Bernard Kubata
 • opublikowano:
  07-08-2018 15:05
  przez: Adam Gawinek
 • zmodyfikowano:
  21-08-2018 12:29
  przez: Adam Gawinek
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 772
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl