Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Oś 4 Leader - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny

logo leader.jpeg
1. Zagospodarowanie ogródka zabaw „KADŁUBAK” w Walcach

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności własnej miejscowości poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców, podniesienie jego walorów estetycznych oraz optymalne zagospodarowanie istniejących walorów rekreacyjnych.
Ponadto przyczyni się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności, tożsamości z danym obszarem i troski mieszkańców o swoją „małą ojczyznę

Wydatki, które zostaną poniesione na ten projekt wyniosą ogólnie: 32.999,02,-zł
- z tego pomoc dofinansowana wyniesie 22.783,22,-zł
- środki własne wynoszą 5.477,60,-zł


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Konobrodzka
Data wytworzenia: 2010-03-01

Metryczka
  • opublikowano:
    03-03-2010 10:00
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    03-03-2010 10:55
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl