Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

logo kanalizacja.jpeg
• PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej
na terenie gminy Walce

Głównym celem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dwóch miejscowości gminy Walce tj. w Walcach i w Grocholubiu. Miejscowości te zostaną skanalizowane w 100%. Dzięki temu projekt przyczyni się do wyeliminowania zrzutu zanieczyszczonych ścieków do gleby oraz zredukowania przedostających się do wód powierzchniowych. Projekt przyczyni się również do realizacji celów wyznaczonych przez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Dzięki zrealizowaniu projektu poprawią się warunki sanitarne, a tym samym poprawi się jakość życia mieszkańców. Nastąpi wzrost konkurencyjności regionu.

Wydatki ogółem wynoszą: 18.216.285,00,-zł
- dofinansowanie wynosi: 11.217.056,93,-zł


 Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Konobrodzka
Data wytworzenia: 2010-03-01

Metryczka
  • opublikowano:
    03-03-2010 10:00
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    03-03-2010 11:03
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl