Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019 opublikowanego w dniu 27.12.2017


OGłOSZENIE O ZMIANIE OGłOSZENIA O ZAMIARZE BEZPOśREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA śWIADCZENIE USłUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA ROK 2019Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2019

Metryczka
 • wytworzono:
  27-12-2018
  przez: Mirosław Lasar
 • opublikowano:
  27-12-2018 13:10
  przez: Mirosław Lasar
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 586
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl