Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

II sesja Rady Gminy Walce - 19.12.2018

PDFUchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf


PDFUchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce .pdf

 

PDFUchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf


PDFUchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf


PDFUchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI.282.2018 Rady Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia dopłat do taryfy .pdf


PDFUchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja.pdf


PDFUchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle.pdf


PDFUchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Krapkowice.pdf


PDFUchwała Nr II.16.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII.299.2018.pdf


PDFUchwała Nr II.17.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych.pdf


PDFUchwała Nr II.18.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.pdf


PDFUchwała Nr II.19.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf


PDFUchwała Nr II.20.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i i wysokości diet dla radnych.pdf


PDFUchwała Nr II.21.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf


PDFUchwała Nr II.22.2018 Rady Gminy Walcez snia 19.12.2018 r. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Walce w Stowarzyszeniu Kraina Św.Anny .pdf


PDFUchwała Nr II.23.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Kierownika .pdf


PDFUchwała Nr II.24.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” .pdf


PDFUchwała Nr II.25.2018 Rady Gminy Walce z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania .pdf


PDFUchwała Nr II.26.2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku .pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2019
  przez: Sabina Schady
 • opublikowano:
  02-01-2019 12:30
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  08-03-2019 10:40
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 774
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl