Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2019

PDFZarządzenie Nr Or.0050.1.2019 Wójta Gminy Walce z 4.01.2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznych do sprzedaży.pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.2.2019 Wójta Gminy Walce z 10.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektu zmian do statutów sołectw Gminy Walce.pdf (411,90KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2019 Wójta Gminy Walce z 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami projektu zmian do statutuów sołectw Gminy Walce.pdf (456,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2019 Wójta Gminy Walce z 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2019-2020 do I klas publicznych szkół.pdf (558,61KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Walce z 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2019-2020 do przedszkoli.pdf (526,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobcności.pdf (355,53KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych na 2019 rok.pdf (19,92MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,62MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.9.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf (664,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.10.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018.pdf (1,82MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.11.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Walce za IV kwartał 2018 roku.pdf (981,18KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.13.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 13.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf (957,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.14.2019 Wójta Gminy Walce z 15.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości prezeznaczonych w najem..pdf (972,83KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.15.2019 Wójta Gminy Walce z 15.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości prezeznaczonych w najem..pdf (919,03KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.17.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf (1,10MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.18.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018.pdf (1,84MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.20.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za rok 2018r.pdf (328,43KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.22.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Walce w 2019r.pdf (464,23KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.23.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf (1,81MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.24.2019 Wójta Gminy Walce - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok.pdf (1,17MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2018r..pdf (3,38MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.26.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2018 rok.pdf (411,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.27.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf (309,61KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2018 rok.pdf (361,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.29.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf (2,93MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce.pdf (1,95MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.31.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienie koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.pdf (1,32MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.32.20149 Wójta Gminy Walce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf (630,95KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.33.2019 -Wójta Gminy Walce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (3,50MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.34.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 18.04.2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (299,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.36.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzanie nr Or.0050.133.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (1,75MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.37.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Walce.pdf (2,64MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.38.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2018 rok.pdf (10,68MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.39.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,57MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.40.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 z 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (598,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.41.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. zamieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego.pdf (2,62MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,40MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 08.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf (1,06MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,98MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.45.2019 Wójta Gminy Walce z 24.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf (974,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.46.2019 Wójta Gminy Walce z 24.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań administracji rządow.pdf (2,70MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.47.2019 Wójta Gminy Walce z 30.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01 do 31.12 2018r..pdf (4,72MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.48.2019 Wójta Gminy Walce z 31.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (4,02MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.49.2019 Wójta Gminy Walce z 31.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jed.pdf (1,06MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.50.2019 Wójta Gminy Walce z 31.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf (2,45MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.51.2019 Wójta Gminy Walce z 18.06.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf (989,71KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.52.2019 Wójta Gminy Walce z 18.06.2019 r. w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Walce.pdf (12,49MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.53.2019 Wójta Gminy Walce z 19.06.2019 r. w sorawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (1 003,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.56.2019 Wójta Gminy Walce z 16.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,77MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.57.2019 Wójta Gminy Walce z 16.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf (887,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.58.2019 Wójta Gminy Walce z 16.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf (2,48MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.59.2019 Wójta Gminy Walce z 24.07.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01 do 30.06 2019r.pdf (2,88MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.60.2019 Wójta Gminy Walce z 24.07.2019 r.w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.pdf (4,25MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.61.2019 Wójta Gminy Walce z 31.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (3,18MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.62.2019 Wójta Gminy Walce z 31.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji ustalenia planu finansowego zadań z zakresu.pdf (584,41KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.63.2019 Wójta Gminy Walce z 31.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf (1,79MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.64.2019 Wójta Gminy Walce z 14.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dznia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bu.pdf (936,61KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2019 Wójta Gminy Walce z 14.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.106.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych.pdf (2,10MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości skorygowanej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01 do 30.06 2019 r..pdf (2,52MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,53MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.68.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostego.pdf (567,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf (2,47MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.70.2019 Wójta Gminy Walce z 23.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (807,58KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.71.2019 Wójta Gminy Walce z 23.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf (478,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.74.2019 Wójta Gminy Walce z 30.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (3,99MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.75.2019 Wójta Gminy Walce z 30.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 23.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf (922,38KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.76.2019 Wójta Gminy Walce z 30.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf (2,52MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.77.2019 Wójta Gminy Walce z 6.09.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020.pdf (4,67MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.79.2019 Wójta Gminy Walce z 10.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (797,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.80.2019 Wójta Gminy Walce z 10.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf (483,37KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.81.2019 Wójta Gminy Walce z 17.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (5,81MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.82.2019 Wójta Gminy Walce z 17.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf (1,60MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.83.2019 Wójta Gminy Walce z 17.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójra Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadać z zakresu administra.pdf (2,51MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.84.2019 Wójta Gminy Walce z 20.09.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z gudżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na.pdf (1,54MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.85.2019 Wójta Gminy Walce z 25.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf (2,14MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.86.2019 Wójta Gminy Walce z 27.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (2,12MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Walce z 29.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (1,64MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.88.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (4,25MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.89.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019 r. w sprawie weryfikacji i ustalania planów finansowych na 2019r..pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.90.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administr.pdf (2,43MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.91.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.pdf (1,21MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.92.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu na dzień 13.10.2019.pdf (1,21MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.93.2019 Wójta Gminy Walce z 10.10.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (6,97MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.10.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf (1,64MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.95.2019 Wójta Gminy Walce z 10.10.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań na 2019 rok.pdf (2,44MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.97.2019 Wójta Gminy Walce z 21.10.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (1 004,64KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (1,70MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.99.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (1,70MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.100.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 23 października 2019 r.pdf (2,68MB)

PDFZarządznie nr Or.0050.101.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 29.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (425,15KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.102.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 29.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (431,10KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.103.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 29.10.2019 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (6,39MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.104.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 29.10.2019 r., zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów fifn.pdf (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.105.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 29.10.2019 r., zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu fin.pdf (2,49MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.105A.2019 Wójta Gminy Walce z dn.04.11.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Walce I kadencji (2019-2021).pdf (341,82KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.107.2019 Wójta Gminy Walce z dn.04.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchmości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (615,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.108.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 04.11.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (936,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.109.2019 Wójta Gminy Walce z dn.07.11.2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dn.24.01.2019r.pdf (1,59MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.111.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 14.11.2019r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i RIO w Opolu projektu.pdf (33,66MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 14.11.2019r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i RIO projektu uchwały.pdf (12,84MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.113.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 14.11.2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (1,67MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.114.2019 Wójta Gminy Walce z dn.14.11.2019r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarnczego.pdf (1,68MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.115.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 14.11.2019r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach oraz określenia trybu jej pracy.pdf (5,28MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.116.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 25.11.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (955,89KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.117.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 25.11.2019r. w sprwie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019r..pdf (5,69MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.118.2019 Wójta Gminy Walce z dn.25.11.2019r. zmianiające zarządznie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 24.01.2019r.pdf (1,66MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.119.2019 Wójta Gminy Walce z dn.25.11.2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta gminy Walce z dn.31.2018r.pdf (2,30MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.120.2019 Wójta Gminy Walce z dn.27.11.2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta gminy Walce z dnia 24.01.2019 r.pdf (1,04MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.121.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 02.12.2019r. w sprawie sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (923,87KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.121.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 27.11.2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (14,58MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.122.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 02.12.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (938,65KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.123.2019 Wójta Gminy Walce z dn.05.12.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (932,29KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.124.2019 Wójta Gminy Walce z dn.04.12.2019r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.pdf (584,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.125.2019 Wójta Gminy Walce z dn.16.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,79MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.126.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 16.12.2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dn.24.01.2019r.pdf (1,54MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.127.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 17.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (3,75MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.128.2019 Wójta Gminy Walce z dn.17.12.2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dn.24.01.2019r.pdf (598,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.129.2019 Wójta Gminy Walce z dn.17.12.2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dn.31.12.2018r.pdf (3,42MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.130.2019 Wójta Gminy Walce z dn.23.12.2019r. zmieniające zarządzenie no Or.0050.111.2019 Wójta Gminy Walce z dn.14.11.2019r.pdf (33,28MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.131.2019 Wójta Gminy Walce z d. 23.12.2019 r. zmieniające zarządznie nr Or. 0050.112.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2019r.pdf (11,77MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.133.2019 Wójta Gminy Walce z d. 27.12.2019r. w sprawie powołania Zastepcy Wójta Gminy Walce.pdf (987,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.134.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 27.12.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta gminy Walce z dnia 24.01.2019 r.pdf (4,73MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.135.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 27.12.2019 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (443,53KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.136.2019 Wójta Gminy Walce z d. 30.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na rok 2019.pdf (1,08MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.137.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 30.12.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 r. Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r.pdf (878,49KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.138.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 30.12.2019 r. zmieniające zarządznie nr Or.0050.138.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia planu fin.pdf (3,44MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.139.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 30.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (14,09MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.140.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 30.12.2019 r. w sprawie określenia prewspółczynnika dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Walce.pdf (524,77KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.141.2019 Wójta Gminy Walce- Szefa Obrony Cywilnej Gminy Walce z dn., 31.12.2019 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Walce w 2020 r..pdf (3,78MB)