Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"

PDFInformacja- wybór oferty- Organizacja Gminnego Dnia Kobiet 2019.pdf
 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 28.01.2019 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Gminnego Dnia Kobiet".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 06 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty- ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018.docx

PDFOferta_Organizacja Gminnego Dnia Kobiet 2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Wójt Gminy Walce
 • opublikowano:
  30-01-2019 12:12
  przez: Anna Zdera
 • zmodyfikowano:
  07-02-2019 10:32
  przez: Ewa Krasowska
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 496
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl