Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. " Organizacja Gminnego Dnia Kobiet"

PDFInformacja- wybór oferty- Organizacja Gminnego Dnia Kobiet 2019.pdf (390,37KB)
 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 28.01.2019 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Gminnego Dnia Kobiet".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 06 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu), na załączonym formularzu.

DOCXformularz-z-uwagami-do-oferty- ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2018.docx (13,91KB)

PDFOferta_Organizacja Gminnego Dnia Kobiet 2019.pdf (1,89MB)