Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Imienny wykaz głosowań radnych - I sesja Rady Gminy Walce 19.11.2018 r.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH

NA I SESJI RADY GMINY WALCE

W DNIU 19 LISTOPADA 2018 r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych:

1. Tomasz Banaś

2. Iwona Hruzik

3. Gerlinda Ślusarczyk

4. Paweł Król

5. Józef Reinhard

6. Dawid Dudek

7. Robert Jurczyk

8. Waldemar Stokłosa

9. Marek Kołodziejczyk

10. Gabriela Kubis

11. Jarosław Brzezinka

12. Józef Nossol

13. Mateusz Burczyk

14. Renata Polok

15. Bernadeta Latus-Suchińska

Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce

Wyniki imienne:

ZA (15):

Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Józef Nossol, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0): -

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0): -

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Walce

Wyniki imienne:

ZA(15):

Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Renata Polok, Dawid Dudek, Paweł Król, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0): -

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0); -

Głosowanie nad zatwierdzeniem zasad głosowania

Wyniki imienne:

ZA(15):

Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0): -

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce

Wyniki imienne:

ZA(15):

Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Renata Polok, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad zatwierdzeniem zasad głosowania.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy i umieszczenie go w punkcie 10 a porządku obrad .

Wyniki imienne:

ZA(15):

Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Renata Polok, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 b porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Dawid Dudek, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Renata Polok, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0): -

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0): -

Głosowanie nad wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 c porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Renata Polok, Józef Nossol, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0): -

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0): -

Głosowanie nad wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji  Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 d porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Dawid Dudek, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad wnioskiem o  wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku i umieszczenie go w punkcie 10 e porządku obrad.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Paweł Król, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Renata Polok, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(1):

Paweł Król

Ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy z powodu awarii technicznej.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Paweł Król

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Renata Polok, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0): -

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(1):

Iwona Hruzik

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce .

Wyniki imienne:

ZA(14):

Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Renata Polok, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol

PRZECIW(0): -

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(1):

Józef Reinhard

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Iwona Hruzik, Renata Polok, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(1): Robert Jurczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku.

Wyniki imienne:

ZA(14):

Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Dawid Dudek, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(1):

Waldemar Stokłosa

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2019
  przez: Sabina Schady
 • opublikowano:
  08-02-2019 11:08
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  12-03-2019 08:08
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 499
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl