Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019

PDFUchwała Nr III.27.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr III.28.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13.02.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr III.29.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V.24.2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf

PDFUchwała Nr III.30.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X.76.2015 Rady Gminy Walce z 18.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr III.31.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opole.pdf

PDFUchwała Nr III.32.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr III.33.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr III.34.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr III.35.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr III.36.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf

PDFUchwała Nr III.37.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienalezyte wykonywanie zadań.pdf

PDFUchwała Nr III.38.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr III.39.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFUchwała Nr III.40.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr III.41.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.87.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec.pdf

PDFUchwała Nr III.42.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.88.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu0 Ćwiercie..pdf

PDFUchwała Nr III.43.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.89.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice.pdf

PDFUchwała Nr III.44.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.90.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub.pdf

PDFUchwała Nr III.45.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.91.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów.pdf

PDFUchwała Nr III.46.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.92.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów.pdf

PDFUchwała Nr III.47.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.93.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia.pdf

PDFUchwała Nr III.48.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.94.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Walce.pdf

PDFUchwała Nr III.49.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.95.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Wójt Gminy Walce
 • opublikowano:
  20-02-2019 12:09
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  08-03-2019 10:40
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Walce
  odwiedzin: 417
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl