Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 8 maja 2019 r.

Walce, dnia  30 kwietnia 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    VI   sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  8 maja 2019 roku (środa) o godz. 1530  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;  PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf      PDFProjekt z autopoprawką z dnia 06.05.2010 - Zmiana budżetu na 2019 rok.pdf                        
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany WPF .pdf   PDFProjekt z autopoprawką z dnia 06.05.2019 - zmiana WPF.pdf                                     
 3. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach”;PDFprojekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf
 4. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach;PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.pdf
 5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Walce do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach;PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Walce do spółki.pdf
 6. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .pdf
 7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego;PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf
 8. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Walce.PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Walce .pdf
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            

                                                                                        Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2019
  przez: Sabina Schady
 • opublikowano:
  30-04-2019 11:37
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  07-05-2019 09:58
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Walce
  odwiedzin: 704
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl