Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Walce, dnia 16.08.2012 r. 

Nr PP-OŚ.6220.1.2012

                                             

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Stosownie do zapisów art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.08.2012 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na zmianie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów, gmina Walce”  

Decyzja została wydana na wniosek CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o., ul. Wiejska 28 Rozkochów, 47 – 344 Walce 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu , w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

 

  Wójt Gminy

                                                 (-) Bernard Kubata

 

DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2012-08-20
Metryczka
  • opublikowano:
    20-08-2012 13:41
    przez: Helena Kochan
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl