Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

XI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 25 września 2019 r.

Walce, dnia  17 września 2019 r.

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    XI sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  25 września 2019 roku (środa) o godz. 16 00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;PDFProjekt z dnia 16.09.2019 - zmiana budżetu na 2019 rok-skompresowany.pdf PDFProjekt z autopoprawką z dnia 25.09.2019 - zmiana budżetu na 2019 rok.pdf
                                                                                                                               
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;PDFProjekt z dnia 16.09.2019 - zmiana WPF-min.pdf  PDFProjekt z autopoprawką z dnia 25.09.2019 - zmiana WPF.pdf
   
 3. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/196/2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;  PDFProjekt z dnia 16.09.2019 - zmiana uchwały ws. pożyczki.pdf
   
 4. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu.pdf
   
 5. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu; PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady.pdf
   
 6. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Walce”; PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu nadawnia tytułu honorowy Obywatel Gminy Walce.pdf
   
 7. w sprawie przedłużenia umowy najmu; PDFProjekt ws.przedłużenia umowy najmu.pdf
   
 8. w sprawie utworzenia  Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu; PDFprojekt uchwały ws. utworzenia Publicznego Żłobka .pdf
   
 9. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Publicznym Żłobkiem w Walcach; PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem.pdf
   
 10. w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Walce oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi; PDFprojekt uchwały ws. określenia jednostki obsługującej.pdf PDFProjekt uchwały z autopoprawką w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych.pdf
   
 11. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce. PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków .pdf
   
 1. Interpelacje, zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Przewodniczący Rady Gminy Walce
 • opublikowano:
  18-09-2019 08:42
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  25-09-2019 11:59
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Walcach
  odwiedzin: 638
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl