Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż

samochodu pożarniczego jak niżej:

DAIMLER-BENZ  LA 911B rok prod. 1983 nr ident. (VIN) 35310214926222

                        Cena wywoławcza 19800,00 zł. brutto (słownie zł.: dziewiętnaście tysięcy osiemset 001/100), który odbył się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Urzędu Gminy w Walcach.

 

Przetarg przeprowadziła komisja w składzie:

Przewodniczący:            Edward Koszorek

Członkowie:                   Ewa Krasowska 
                                    Marek Kucharski
                                    Joachim Kołodziejczyk

                                     

Do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10-tej do komisji przetargowej wpłynęła 1 oferta:

 1. Michał Stańczak ul. Pascala 17, 42-200 Częstochowa w kwocie  – 22.253,00  zł brutto (słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100 .

W wyniku złożenia tylko jednej oferty do przeprowadzonego przetargu Pan Michał Stańczak zam. ul. Pascala 17,  42 – 200 Częstochowa zaoferował  cenę brutto wynoszącą 22.253,00 złotych znacznie przekraczającą cenę wywoławczą i w związku z tym został  nabywcą przedmiotu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.PDFZarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-10-2019
  przez: Mirosław Lasar
 • opublikowano:
  22-10-2019 17:33
  przez: Mirosław Lasar
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 12:02
  przez: Mirosław Lasar
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Walcach
  odwiedzin: 621
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl