Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2010

20 września br. opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na 21 listopada 2010 r. Oznacza to, że formalnie ruszyła kampania wyborcza. Terminy wykonania określonych czynności wyznacza kalendarz wyborczy, dołączony do rozporządzenia.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego jest pierwszym etapem w procedurze wyborczej. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia utworzenia komitetu wyborczego można zbierać środki, prowadzić kampanię wyborczą oraz zgłaszać listy kandydatów w wyborach.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych upływa 2 października 2010 r. Ponieważ koniec tego terminu przypada w sobotę, to ulega on przedłużeniu i w związku z tym, zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 4 października 2010 r. (poniedziałek) w godzinach urzędowania.

Zawiadomienia są przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarzy wyborczych:

Zawiadomienie składane do Państwowej Komisji Wyborczej należy złożyć w siedzibie Komisji, przy ul.Wiejskiej 10 (Gmach Kancelarii Prezydenta) w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15. W dniu 2 października 2010 r. (sobota) będzie pełniony dyżur w godz. 9.00 - 12.00 (pok. 304) dla przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. Godziny urzędowania komisarzy wyborczych oraz informacje o dyżurach pełnionych w dniu 2 października 2010 r. (sobota) będą umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl/stałe organy wyborcze oraz wywieszone w siedzibie komisarza wyborczego.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, niepodlegające zgłoszeniu do Państwowej Komisji Wyborczej, będą przyjmowane przez właściwego miejscowo komisarza wyborczego do dnia 4 października 2010 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę 2 października 2010 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.
Formularze dla komitetów wyborczych dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl. Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie udostępniła również elektroniczną aplikację do wypełnienia dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego. Ma ona ułatwić poprawne przygotowanie formularzy wyborczych.

                               link do strony Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp

1. PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów.pdf (302,51KB) 
2. PDFRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach.pdf (431,07KB)
3. PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21.09.2010.pdf (36,98KB)
4. DOCKomunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.doc (23,00KB)
5. MHTInformacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z formularzami.mht (491,77KB)
6. HTMProgram do wypełniania dokumentów zgłoszenia komiteteu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców.htm (6,61KB)
7. DOCZarządzenie Wójta Gminy Walce NR 0152,19,2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.doc (25,50KB)
8. DOCWzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.doc (39,00KB)
9. DOCObwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych.doc (36,50KB)
10. DOCDyżury w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.doc (22,00KB)
11. DOCObwieszczenie o granicach obwodów głosowania.doc (32,00KB)
12. DOCUchwała nr 13,10 GKW w Walcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.doc (36,50KB)
13. DOCUchwała nr 14,10 GKW w Walcach w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.doc (28,00KB)
14. PDFWybory Wójta Gminy Walce - protokół.pdf (88,74KB)
15.  PDFWybory do Rady Gminy - protokół z wyborów.pdf (127,45KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Helena Kochan 
Data wytworzenia: 2010-09-23