Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się  30 października 2019 roku (środa) o godz. 1615  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesjii stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Walcach;
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 3. ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Publiczny Żłobek w Walcach;
 4. zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadania mu statutu;
 5. przedłużenia najmu;
 6. przedłużenia najmu;
 7. wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy; 
 1. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2019
  przez: Przewodniczący Rady Gminy
 • opublikowano:
  29-10-2019 10:53
  przez: Sabina Schady
 • zmodyfikowano:
  29-10-2019 10:53
  przez: Sabina Schady
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Walcach
  odwiedzin: 644
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl