Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Walcach Biuletyn Informacji Publicznej

eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny

Gmina Walce na podstawie uchwały Rady Gminy w Walcach nr XX/123/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku przystąpiła do realizacji projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim
DOCUchwała Nr XX,123,04 z dnia 23 czerwca 2004r..

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma realizująca projekt. Firmą tą jest Siemens Sp. z o.o   Siemens Business Services, 03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11, której oferta opiewa na kwotę 13 771 305,97 zł. W dniu 14 grudnia 2005r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą.

Metryczka
  • opublikowano:
    06-07-2004 11:30
    przez: Marek Smandzik
  • zmodyfikowano:
    03-01-2006 09:09
    przez: Marek Smandzik
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Walcach
47-344 Walce
ul. Mickiewicza 18
NIP: 1990089990
REGON: 531413113

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4660108, 77 4076070
fax: 77 4660784, 77 4667556
e-mail: ug@walce.pl
strona www: walce.pl