Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Walce

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 2
1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY WALCE 3
1.3. CEL I ZADANIA „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WALCE” 4
1.4. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA „PROGRAMEM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WALCE” 4
1.5. OPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTU „PROGRAMU...” 5
2. CHARAKTERYSTYKA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I ODDZIAŁYWANIE AZBESTU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 6
2.1. WYSTĘPOWANIE I ZASTOSOWANIE AZBESTU 6
2.2. WPŁYW AZBESTU NA ORGANIZM LUDZKI 8
2.3. INFORMOWANIE O RYZYKU ZWIĄZANYM Z NARAŻENIEM NA AZBEST WYSTĘPUJĄCY W ŚRODOWISKU 9
2.4. OGRANICZENIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW ODDZIAŁYWANIA AZBESTU 10
3. STAN PRAWNY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 10
3.1. REGULACJE USTAWOWE 11
3.2. AKTY WYKONAWCZE 11
3.3. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST W ASPEKCIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 14
3.4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDZAJĄCYCH OBIEKTAMI, INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 14
3.5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRAC POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 18
3.6. ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY TRANSPORCIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 26
3.7. ZASADY SKŁADOWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 29
4. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU 30
4.1. „PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI” 30
5. HARMONOGRAM REALIZACJI „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WALCE” 34
6. OSZACOWANIE KOSZTÓW USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WALCE 37
7. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USUWANIEM AZBESTU Z TERENU GMINY WALCE ORAZ SKŁADOWANIEM ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 39
8. PODSUMOWANIE 42
9. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 43
10. LITERATURA 45
11. ZAŁĄCZNIKI 46
ZAŁĄCZNIK NR 1 - OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. 46
ZAŁĄCZNIK NR 2 - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA 469
ZAŁĄCZNIK NR 3 - INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE 50
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OZNAKOWANIA DLA MIEJSC ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST 51
ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR "KARTY EWIDENCJI ODPADU" 52
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR "KARTY PRZEKAZANIA ODPADU" 53
ZAŁĄCZNIK NR 7 - ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO PRAC POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU / USUNIĘCIU* WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 55
ZAŁĄCZNIK NR 8 - NAZWY WYROBÓW AZBESTOWYCH I KODY ODPOWIADAJĄCYCH IM ODPADÓW WRAZ Z PRZELICZNIKAMI 56


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 2009 r.