Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2020

PDFZarządzenie nr Or.0050.1.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 07.01.2020 r. ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.pdf (3,16MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 07.01.2020 r. ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r..pdf (3,13MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.01.2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf (19,93MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 24.01.2020 r. ws. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dn. 01.01. do 31.12. 2019 r..pdf (1 000,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 24.01.2020 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce.pdf (775,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. ws. określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dok.pdf (896,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. ws. określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniającego, w tym terminów składania dokumentó.pdf (840,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (741,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.01.2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf (570,56KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2020 Wójta Gminy Wacle z dn. 31.01.2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,73MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn.17.01.2020 r. ws. weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf (735,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 03.02.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.02.2020 r. ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Brożcu.pdf (3,71MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 19.02.2020 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.pdf (3,85MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 19.02.2020 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.pdf (3,85MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 19.02.2020 r. ws. określenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek OSP.pdf (6,96MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2020 Wójta Gminy Walce z dn.24.02.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (669,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.03.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (685,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.03.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (647,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 02.03.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (647,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 09.03.2020 r. ws. powołania Komisji Konkursowej do prowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Brożcu.pdf (658,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 11.03..2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (832,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 11.03.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce.pdf (586,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 12.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 12.03.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (999,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 12.03.2020 r. zawieszenia działalności Publicznego Żłobka w Walcach.pdf (316,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2020 Wójta Gminy Walce z dn.12.03.2020 r. ws. zawieszenia działalności Publicznego Złobka w Walcach.pdf (309,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 12.03.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (1 005,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 13.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (901,51KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 18.03.2020 r. w sprawie aktualizacji planu postepowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce.pdf (1,05MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2019 rok.pdf (365,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 25.03.2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Publicznego Żłobka w Walcach.pdf (303,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 25.03.2020 r. ws. wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf (559,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomoci przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (1,00MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,79MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2019 rok.pdf (4,84MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.03.2020 r. w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.pdf (492,54KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 16.04.2020 r. w sprawie sporzdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (1,07MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2020 Wójta Gminy Walce z dn.20.04.2020 r. w sprawie zmiany budetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,44MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2020 Wójta Gminy Walce z dn.28.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2019 r..pdf (351,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 29.04.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 r.pdf (5,13MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 29.04.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or. 0050.6.2020.pdf (1,27MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 30.04.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczinych w najem.pdf (1,01MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.64. Wójta Gminy Walce z dn.25 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (941,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 25 maja 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu niruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (2,12MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2020 Wójta Gminy Walce w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (1,15MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2020 Wójta Gminy Walce w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego gminy Walce za 2019 rok.pdf (11,10MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2020. Wójta Gminy Walce w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budetu Gminy Walce za okres od 01.01. do dn. 31.12.2020 r..pdf (5,59MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2020 Wójta Gminy Walce w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (5,13MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 01.06.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (965,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 26.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,90MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 03.07.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (518,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 03.07.2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających si o awans na stopień nuczyciela mianowanego.pdf (519,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 07.07.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (2,82MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2020 Wójta Gminy Walce z dn.07.07.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 z.pdf (1,04MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 16.07.2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (3,03MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.86.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 16.07.2020 r. zmieniające zarządzenie nr.0050.6.200 Wójta Gminy Walce z dnia 17.01.2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf (1,12MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 16.07.2020 r. ws. aktualizacji planu postepowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce.pdf (1,10MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 23.07.2020 r. ws. podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 roku.pdf (1,95MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.89.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.07.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.202 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r. ws. weryfiakcji i ustalenia planów finansowowych.pdf (965,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2020 Wójta Gminy Wacle z dn. 31.07.2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (5,82MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.07.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn.17.01.2020 r. ws. weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf (1 018,77KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.92.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.07.2020 r. ws.określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2021 roku.pdf (5,06MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.93.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 11.08.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf (3,98MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 11.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn.17.01.2020 r. ws. weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych G.pdf (528,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.95.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn.17.01.2020 r. ws. weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf (1,33MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.08.2020 r. w sparwie zmiany budzetu Gminy Walce na 2020.pdf (3,76MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.97.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.08.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn.17.01.2020 r. ws. weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych G.pdf (1,00MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.98.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 11.09.2020 w sprawie upoważnienia do potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy.pdf (369,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 11.09.2020 w sprawie upoważnienia do potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy.pdf (371,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.100.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 14.09.2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.pdf (4,65MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 15.09.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dosępności.pdf (486,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.102.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 18.09.2020 ws. przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2020 r.-skompresowany.pdf (16,11MB)

Zarządzenie Nr Or.0050.106.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 24-09-2020 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków gminy Walce

Zarządzenie Nr OR.0050.107.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 25-09-2020 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.108.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.109.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr Or.0050.112.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Zarządzenie Nr Or.0050.113.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 30-09-2020 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA

Zarządzenie Nr Or 0050.114.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Zarządzenie Nr Or 0050.115.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 06-10-2020 w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Obwieszczenie Nr Or.0050.116.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania)na terenie gminy WALCE

Zarządzenie Nr Or.0050.117.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 07-10-2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu In-westycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr Or.OO50.118.2O2O Wójta Gminy Walce z dnia 19-10-2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowejw Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

Zarządzenie Nr Or.0050.119.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 29-03-2021 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020w Gminie Walce

Zarządzenie Nr Or.0050.120.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.121.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 22-10-2020 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 17 stycznia 2020 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2020 rok

Zarządzenie Nr Or.0050.122.2020 Wójta Gminy Walce z dnia 27-10-2020 w sprawie ogłoszenia II pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedażautobusu marki JELCZ - ZASADA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[page,id_cms='4445,type='link']