Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2005

Zarządzenie Nr 125/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Walce i zbycie jej w drodze rokowań
DOCZarządzenie nr 125,2005 z dnia 5 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 126/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 126,2005 z dnia 12 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 127/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 127,2005 z dnia 12 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 128/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 roku
DOCZarządzenie nr 128,2005 z dnia 14 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 129/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 129,2005 z dnia 14 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 130/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy Walce na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 130,2005 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 131/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego
DOCZarządzenie nr 131,2005 z dnia 21 lutego 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 132/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 08 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2004 rok
DOCZarządzenie nr 132,2005 z dnia 8 marca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 133/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 133,2005 z dnia 14 marca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 134/2005 Wójta Gminy w Walcach z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Walce za 2004 rok
DOCZarządzenie Nr 134,2005 z dnia 29 marca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 135/2005 Wójta Gminy w Walcach z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2004 rok
DOCZarządzenie nr 135,2005 z dnia 31 marca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 136/2005 Wójta Gminy w Walcach z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 136,2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 137/2005 Wójta Gminy w Walcach z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 137,2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 138/2005 Wójta Gminy w Walcach z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 138,2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 139/2005 Wójta Gminy w Walcach z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2005
DOCZarządzenie Nr 139,2005 z dnia 20 maja 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 140/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 140,2005 z dnia 23 maja 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 141/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 141,2005 z dnia 01 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 142/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu pracy oraz zakresu obowiazków członków komisji przetargowej
DOCZarządzenie nr 142,2005 z dnia 02 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 143/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nuczyciela mianowanego
DOCZarządzenie nr143,2005 z dnia 24 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 144/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nuczyciela mianowanego
DOCZarządzenie nr144,2005 z dnia 24 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 145/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr145,2005 z dnia 29 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 146/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
DOCZarządzenie nr146,2005 z dnia 30 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 147/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr147,2005 z dnia 30 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 148/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr148,2005 z dnia 30 czerwca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 149/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenia nr 149,2005 z dnia 27 lipca 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 150/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenia nr 150,2005 z dnia 17 sierpień 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 151/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Walce za I półrocze 2005 roku
DOCZarządznie nr 151,2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 152/05 Wójta Gminy Walce z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 152,2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 153/05 Wójta Gminy Walce z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 153,2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 154/05 Wójta Gminy Walce z dnia 02 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Walce do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
DOCZarządzenie Nr 154,2005 z dnia 02 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 155/05 Wójta Gminy Walce z dnia 05 września 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 155,2005 z dnia 05 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 156/05 Wójta Gminy Walce z dnia 07 września 2005 roku w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk A 15 OSP w Dobieszowicach
DOCZarządzenie Nr 156,2005 z dnia 07 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 157/05 Wójta Gminy Walce z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Walce do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku
DOCZarządzenie nr 157,2005 z dnia 16 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 158/05 Wójta Gminy Walce z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Walce do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku
DOCZarządzenie nr 158,2005 z dnia 22 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 159/05 Wójta Gminy Walce z dnia 22 września 2005 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2006
DOCZarządzenie nr 159,2005 z dnia 22 wrześia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 160/05 Wójta Gminy Walce z dnia 23 września 2005 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 160,2005 z dnia 23 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 161/05 Wójta Gminy Walce z dnia 23 września 2005 r. w sprawie
zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 161,2005 z dnia 23 września 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 162/05 Wójta Gminy Walce z dnia 07 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 162,2005 z dnia 7 października 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 163/05 Wójta Gminy Walce z dnia 22 października 2005 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
DOCZarządzenie nr 163,2005 z dnia 24 października 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 164/05 Wójta Gminy Walce z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 164,2005 z dnia 24 października 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 165/05 Wójta Gminy Walce z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 165,2005 z dnia 24 października 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 166/05 Wójta Gminy Walce z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 166,2005 z dnia 24 października 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 167/05 Wójta Gminy Walce z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 167,2005 z dnia 24 października 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 168/05 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2005 r.w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2006 rok
DOCZarządzenie nr 168,2005 z dnia 14 listopada 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 169/05 Wójta Gminy Walce z dnia 15 listopada 2005 r.w sprawie powołania Komisji Odbiorczej zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce-etap I
DOCZarządzenie Nr 169,2005 z dnia 15 listopada 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 170/05 Wójta Gminy Walce z dnia 23 listopada 2005 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie NR 170,2005 z dnia 23 listopada 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 171/05 Wójta Gminy Walce z dnia 23 listopada 2005 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 171,2005 z 23 listopada 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 172/05 Wójta Gminy Walce z dnia 09 grudnia 2005 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie NR 172,2005 z dnia 09 grudnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 173/05 Wójta Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2005 r.w sprawie zmiany w  budżecie gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 173,2005 z dnia 12 grudnia 205 r..doc
Zarządzenie Nr 174/05 Wójta Gminy Walce z dnia 21 grudnia 2005 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
DOCZarządzenie Nr 174,2005 z dnia 21 grudnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 175/05 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2005 r.w sprawie zmiany   budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie NR 175,2005 z dnia 27 grudnia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 176/05 Wójta Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2005 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 176,2005 z dnia 28 grudnia 2005 r..doc