Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2006 i 2007

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 177/2006 z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2006
DOCZarządzenie Nr 177,2006 z dnia 02 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 178/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach
DOCZarządzenie Nr 178,2006 z dnia 17 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 179/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie nr 179,2006 z dnia 17 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 180/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 180,2006 z dnia 17 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 181/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie NR 181,2006 z dnia 20 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 182/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
DOCZarządzenie Nr 182,2006 z dnia 26 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 183/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 r.
DOCZarządzenie Nr 183,2006 z dnia 26 stycznia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 184/2006 z dnia 07 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy Walce na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 184,2006 z dnia 07 lutego 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 185/2006 z dnia 09 lutego 2006 roku w sprawie
rostrzygnięcia uwag wniesionych w wyniku wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec w części obejmującej działkę  nr 1154/15, przeznaczoną w projekcie zmiany na cele hodowli trzody chlewnej
DOCZarządzenie Nr 185.2006 z dnia 09 lutego 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 186/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 186,2006 z dnia 20 lutego 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 187/2006 z dnia 08 marca 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie nr187,2006 z dnia 08 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 188/2006 z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i  Kanalizacja w Walcach za 2005 rok
DOCZarządzenie nr188,2006 z dnia 10 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 189/2006 z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenia nr189,2006 z dnia 15 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 190/2006 z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie wykonania budzetu gminy na 2005 rok
DOCZarzadzenie nr 190,2006 z dnia 16 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 191/2006 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2005 rok
DOCZarządzenie nr191,2006 z dnia 22 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 192/2006 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenia nr 192,2006 z dnia 22 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 193/2006 z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarzadzenie nr 193,2006 z dnia 28 marca2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 194/2006 z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenienr194,2006 z dnia 28 marca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 195/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenienr195,2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 196/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
DOCZarzadzenie nr 196,2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 197/2006 z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także  grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
DOCZarządzenie nr 197,2006 z dnia 13 kwietnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 198/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2006 rok
 DOCZarządzenie Nr 198,2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 199/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 199,2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 200/2006 z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 200,2006 z dnia 23 maja 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 201/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarzadzenie Nr 201,2006 z dnia 28 czerwca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 202/2006 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany  budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 202,2006 z dnia 28 czerwca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 203/2006 z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
DOCZarządzenie nr 203,2006 z dnia 14 lipca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 204/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok 
DOCZarządzenie nr 204,2006z z dnia 28 lipca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 205/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie powiołania składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania skutków suszy na terenie gminy Walce
DOCZarządzenie nr 205,2006 z dnia 28 lipca 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 206/2006 z dnia 03 sierpnia 2006 roku w sprawie
zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
DOCZarządzenie Nr 206,2006 z dnia 03 sierpnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 207/2006 z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania zastawów komputerowych
DOCZarządzenie nr 207,2006 z dnia 09 sierpnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 208/2006 z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 r.
DOCZarządzenie nr 208,2006 z dnia 21 sierpnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 209/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu gminy Walce za I półrocze 2006 roku
DOCZarządzenie Nr 209,2006 z dnia 24.sierpnia 2006.doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 210/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie rozstrzygnięcia uwag wniesionych w wyniku ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec w części obejmującej działkę nr 1154/15 przeznaczoną w projekcie zmiany planu na cele hodowli trzody chlewnej
DOCZarzadzenie nr 210,2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 211/2006 z dnia 01 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorczej  zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce-etap I" część b) budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce
DOCZarzadzenie nr 211,2006 z dnia 01 wrezśnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 212/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.
DOCZarządzenie nr 212,2006 z dnia 07 września 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 213/2006 z dnia 07 września 2006 roku w sprawie upoważnienia pracowników gminy do podejmowania czynności zwiazanych ze zwrotem podatku akcyzowego
DOCZarządzenie Nr 213,2006 z dnia 7 września 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 214/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2007
DOCZarządzenie Nr 214,2006 z dnia 29 września 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 215/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 215,2006 z dnia 29 września 2006 r..doc 
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 216/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 216,2006 z dnia 29 września 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 217/2006 z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 217,2006 z dnia 3 października 2006 r ..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 218/2006 z dnia 3 października 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 218,2006 z dnia 03 października 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 219/2006 z dnia 11 października 2006 roku w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
DOCZarządzenie Nr 219,2006 z dnia 11 października 2006 r. .doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 220/2006 z dnia 23 października 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 220,2006 z dnia 23 października 2006 r ..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 221/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 221,2006 z dnia 08 listopada 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 222/2006 z dnia 08 listopada 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 222,2006 z dnia 08 listopada 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 223/2006 z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie przyjecia projektu budżetu gminy na 2007 rok
DOCZarządzenie Nr 223,2006 z dnia 14 listopada 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 224/2006 z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 224,2006 z dnia 20 listopada 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 225/2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Walce na 2006 rok
DOCZarządzenie Nr 225,2006 z dnia 23 listopada 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 226/2006 z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta 
DOCZarządzenie Nr 226,2006 z dnia 04 grudnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 227/2006 z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta 
DOCZarzadzenie 227,2006 z dnia 06 grudnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 228/2006 z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
DOCZarządzenie nr 228,2006 z dnia 6 grudnia 2006 r..doc

                                    Zarządzenia Wójta Gminy Walce - kadencja 2006 - 2010 

Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 1/2006 z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Walce na 2006 r. 
DOCZarządzenie Nr 1,2006 z dnia 6 grudnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 2/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Walce na 2006 r. 
DOCZarzadzenie nr 2,2006 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 3/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Walce na 2007 r.
 DOCZarzadzenie nr 3,2007 z dnia 25 stycznia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 4/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
DOCZarządzenie nr 4,2007 z dnia 16 stycznia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 5/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadania  z zakresu kultury fizycznej i sportu
DOCZarządzenie nr 5,2007 z dnia 16 stycznia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 6/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ogłoszenia terminyu zabrań wiejskich na których zostanie przeprowadzona konsultacja społeczna projektów statutów sołectw
DOCZarządzenie Nr 6,2007 z dnia 16 stycznia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 7/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia terminarza zabrań wiejskich do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej
DOCZarządzenie Nr 7,2007 z dnia 16 stycznia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 8/2007 z dnia 07 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na realizację zadań przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej - usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
DOCZarządzenie nr 8,2007 z dnia 07 lutego 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 9/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku o powołaniu komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
DOCZarządzenie nr 9,2007 z dnia 12 luty 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 10/2007 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2006 rok
DOCZarządzenie nr 10,2007 z dnia 1 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 11/2007 z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia bilansu Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2006 r.
DOCZarządzenie nr 11,2007 z dnia 14 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 12/2007 z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Walce za 2006 rok
DOCZarządzenie nr 12,2007 z dnia 19 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 13/2007 z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie realizacji planu gospodarki odpadami za lata 2004-2006 dla Gminy Walce
DOCZarzadzenie nr 13,2007 z dnia 22 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 14/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2006 rok
DOCZarządzenie nr 14,2007 z dnia 27 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 15/2007 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Walce
DOCZarządzenie nr 15,2007 z dnia 30 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 16/2007 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na 2007 rok
DOCZarządzenie nr 16,2007 z dnia 30 marca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 17/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Walce
DOCZarządzenie nr 17,2007 z dnia 02 kwietnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 18/2007 z dnia 04 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznmym służącym dp przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Walce"
DOCZarządzenie nr 18,2007 z dnia 04 kwietnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 19/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 19,2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 20/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 20,2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 21/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 21,2007 z dnia 17 maja 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 22/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 22,2007 z dnia 17 maja 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 23/2007 z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarzadzenie nr 23,2007 z dnia 31 maja 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 24/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarządzenie Nr 24,2007 z dnia 27 czerwca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 25/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 25,2007 z dnia 12 lipca 2007.doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 26/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 rok
DOCZarządzenie nr 26,2007 z dnia 31 lipca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 27/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 27,2007 z dnia 31 lipca 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 28/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy Walce na rok 2007 rok
DOCZarządzenie nr 28,2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-29/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonanai budżetu gminy za I półrocze 2007 r. 
DOCZarządzenie Nr 0151,29,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc
DOCzałązcnik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151,29,07 z dnia 14 sierpnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-30/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 30 ,07 z dnia 29 sierpnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-31/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy walce na 2007 rok
DOCZarzadzenie nr 0151,31, 07 z dnia 29 sierpnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-32/2007 z dnia 05 września 2007 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2008
DOCZarządzenie Nr 0151,32,07 z dnia 05 wrzesnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-33/2007 z dnia 05 września 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 rok
DOCZarządzenie Nr 0151, 33,07 z dnia 5 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-34/2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży
DOCZarządzenie Nr 0151,34,07 z dnia 12 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-35/2007 z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Rozkochowie
DOCZarządzenie Nr 0151,35,07 z dnia 18 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-36/2007 z dnia 18 września 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Walce na 2007 rok
DOCZarzadzenie Nr 0151,36,07 z dnia 18 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-37/2007 z dnia 19 września 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Walce na 2007 rok
DOCZarządzenie Nr 0151,37,07 z dnia 19 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151-38/2007 z dnia 26 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
DOCZarządzenie Nr 0151,38,07 z dnia 26 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/39/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 r.
DOCZarządzenie nr 0151,39,2007 z dnia 28 września 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/40/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 r.
DOCZarzadzenie nr 0151,40,2007 z dnia 28 wrzesnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/41/2007 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.
DOCZarządzenie nr 0151,41,2007 z 28 wrzesnia 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/42/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w zarządzeniu Wójta Gminy Walce nr 0151/38/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
DOCZarządzenie nr 0151,42,2007 z dnia 10 października 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/43/2007 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 r.
DOCZarzdzenie nr 0151,43,2007 z dnia 17 października 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/44/2007 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r.
DOCZarzadzenie nr 0151,44,2007 z dnia 18 października 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/45/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 rok
 DOCZarzadzenie nr 0151, 45,2007 z dnia 06 listopada 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/46/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r
DOCZarzadzenie nr 0151,46, 2007 z dnia 6 listopada 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/47/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budzetu gminy na 2007 rok
DOCzarzadzenie nr 0151,47,2007 z dnia 12 listopada 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/48/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu budzetu gminy na 2008 rok
DOCZarządzenie nr 0151, 48,2007 z dnia 14 listopada 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/49/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 r
DOCZarzadzenie nr 0151 49 z dnia 15 listopada 2007.doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/50/2007 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej - usługi pięlęgnacyjne i rehabilitacyjne
DOCZarządzenie nr 0151,50,2007 z dnia 19 listopada 2007 r..doc
Zarządzenie Wójta Gminy Walce nr 0151/51/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rektreacji w 2008 roku
DOCZarządzenie nr 0151,51,2007 z dnia 22 listopada 2007 r..doc

informację wytworzył(a): Wójt Gminy
za treść odpowiada: Wójt Gminy
data wytworzenia: 2006 r. 2007 r.